Diety zagraniczne

W podróż zagraniczną pracownik otrzymuje zaliczkę na niezbędne koszty podróży i pobytu. Dieta zagraniczna na pokrycie kosztów wyżywienia i inne niezbędne wydatki. Za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną dobę odpłatność wynosi: do 8 godzin – [...]

Delegacje krajowe

Diety, jakie przyznaje pracodawca pracownikowi z tytułu odbycia przez niego podróży służbowej w kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m. in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania i z powrotem. Dieta (pełna) -  23 zł Ryczałt [...]

Kodeks cywilny: Umowa zlecenia a umowa o dzieło

Kwalifikacja umowy jako umowy zlecenia lub umowy o dzieło w praktyce często nie jest łatwa i budzi wątpliwości. Niekiedy można spotkać się z twierdzeniem, że opierać się to będzie na użytych w treści umów określeniach – nacisk na efekt prowadzi [...]

Wystawienie faktury po wydaniu paragonu

Często widujemy w sklepach wywieszki i komunikaty, mówiące, w jakim terminie od momentu wydania paragonu możemy oczekiwać wystawienia faktury. I często sprzedawcy informują konsumentów, że termin ten nie powinien przekraczać np. tygodnia lub dwóch. Czy sprzedawca ma prawo ustalić ten [...]

Kiedy staniesz się VATowcem?

Zaczynając działalność gospodarczą żaden przedsiębiorca nie staje się VATowcem automatycznie. Aby stać się płatnikiem VAT należy złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację VAT-R. Od tego momentu przedsiębiorca staje się VATowcem (Urząd nie potwierdza takiego zgłoszenia). Obowiązek zgłoszenia spoczywa na przedsiębiorcach wybierających [...]

Zawieszenie działalności gospodarczej według przepisów o działalności gospodarczej, podatkowych, ZUS i bilansowych

Zawieszenie działalności gospodarczej według przepisów o działalności gospodarczej, podatkowych, ZUS i bilansowych 1. Uregulowania zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, wówczas może zawiesić działalność gospodarczą, skutecznie składając poprawnie wypełniony wniosek na formularzu CEIDG-1. Jest [...]

Jakie podatki za prowadzenie korepetycji?

Udzielanie korepetycji to bardzo dobry sposób na uzyskiwanie dochodów z wiedzy i doświadczenia zdobytego osobiście. Nie można jednak zapomnieć, że powstaje dochód i należy płacić podatki. Jak więc płacić podatki, żeby nie przepłacić i żeby nie bać się odpowiedzialności przed [...]

Jak odliczyć VAT od paragonu za przejazd autostradą

Odliczenia dokonać można w oparciu o otrzymane faktury VAT za towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur VAT, sposobu ich przechowywania oraz listy [...]