Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe2024-06-18T10:00:56+02:00

Jako biuro księgowe z Warszawy oferujemy usługi typu doradztwo podatkowe. Powierzając sprawy podatkowe doświadczonym specjalistom z firmy zewnętrznej, zyskają Państwo pewność co do właściwej interpretacji prawno-podatkowych wszelkich zdarzeń gospodarczych. Warto wiedzieć, iż nieznajomość prawnych regulacji nie zwalnia z odpowiedzialności za ewentualne błędy i uchybienia. Samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania, które zazwyczaj odbywa się poprzez przegląd stron internetowych, forów i blogów, nastręcza mnóstwo trudności, zaś pozyskane w ten sposób informacje, często nie są już aktualne, mogą być mało rzetelne oraz nie podlegają ocenie przez osoby, będące specjalistami w tej dziedzinie.

Zmieniające się regulacje wymagają nieustannego śledzenia przepisów prawa podatkowego oraz rozumienia zasad ich tworzenia. Bezpiecznym i korzystnym rozwiązaniem tego problemu jest powierzenie doradztwa podatkowego fachowcom, którzy otoczą Państwa  opieką oraz wsparciem, zarówno w kwestii spraw bieżących, jak i przyszłych.

Doradzamy w kwestii podatków – nasze porady podatkowe opieramy na solidnej, rzetelnej analizie i interpretacji, która jest dopasowana do potrzeb klienta biznesowego.

Od lat świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego dla wielu typów przedsiębiorstw.

Pracujemy w oparciu o:

 • udzielanie porad prawnych,
 • udzielanie profesjonalnych konsultacji podatkowych,
 • obejmujemy stałym nadzorem podatkowym każdy podmiot gospodarczy, który rozpoczyna z nami współpracę.

Bieżące doradztwo podatkowe, które jest świadczone na rzecz Państwa firmy pozwala na całkowitą minimalizację ryzyka popełniania błędów w rozumieniu prawa podatkowego. Dzięki temu, każdy nasz klient czuje się bezpiecznie i nie musi obawiać się przykrych konsekwencji ze strony organów podatkowych, które miałyby miejsce, w przypadku podejmowania przez niego błędnych decyzji.

doradztwo podatkowe w warszawie

Szanujemy czas każdego przedsiębiorcy, dlatego też pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie telefonicznym, osobistym oraz mailowym. Pozwala nam to zapewnić Państwu  pomoc podatkową na najwyższym poziomie. Nasi doradcy skutecznie i efektywnie rozwiązują wiele problemów podatkowych.
Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu jako kancelaria podatkowa, oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego, które gwarantują całkowite i trwałe bezpieczeństwo podatkowe, jak również chronią Państwa interes prawny i umożliwiają skupienie się na realizacji powziętych celów biznesowych.

Nasze usługi skierowane są także do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które potrzebują konsultacji w zakresie podatkowym.

DORADZTWO PODATKOWE – USŁUGI PODATKOWE

Pomagamy wybrać jak najlepszą formą opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Doradzamy, jakie formularze wybrać i jak je należy wypełnić, chcąc założyć działalność gospodarczą (tj. spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki jawne, spółki z o. o., spółki akcyjne).

DLA NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Doradztwo podatkowe dla nieprowadzących działalności gospodarczej (doradztwo podatkowe dla osób fizycznych) obejmuje:

 • zeznania podatkowe o wysokości dochodu (PIT),

 • doradztwo w zakładaniu działalności,

 • pisanie podań i wniosków do urzędów.

DLA NOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

W przypadku rejestracji nowej działalności gospodarczej, wypełniamy deklaracje niezbędne do rozpoczęcia działalności; są nimi:

 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

 • formularz wyboru formy opodatkowania,

 • zgłoszenie rejestracyjne VAT – R (dla firm, które chcą zarejestrować się jako płatnik VAT).

DLA PODMIOTÓW PODATKOWYCH

Ponadto prowadzimy doradztwo dla podmiotów podatkowych, w zakres których wchodzą:

 • audyty podatkowe,

 • porady podatkowe,

 • optymalizacja opodatkowania,

 • organizowanie rachunkowości,

 • prowadzenie sporów klientów z administracją Państwową,

 • prowadzenie prostej windykacji,

 • nadzorowanie przez Kancelarię księgowości prowadzonej przez pracowników Klienta,

 • ustalenie miesięcznych zobowiązań Firmy z tytułu podatku VAT na podstawie rejestrów VAT,

 • ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek w zakresie podatku dochodowego na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych z załącznikami oraz rocznych zeznań podatkowych Firmy lub właścicieli,

 • współpraca z biegłymi rewidentami przy badaniu bilansu Firmy,

 • sporządzanie interpretacji podatkowych do urzędów, opinii podatkowych oraz memorandów.

W przypadku zapotrzebowania na innego rodzaju usługi, prosimy o kontakt z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytanie i przygotujemy indywidualną ofertę, która spełni wszelkie Państwa potrzeby i oczekiwania! Zapraszamy.

+48 22 835 02 73

Potrzebujesz doradztwa podatkowego?

Skontaktuj się z nami!
+48 22 835 02 73

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie – Usługi podatkowe

Doradztwo podatkowe dla firm – Optymalizacja podatkowa / Strategia podatkowa

Pomoc w kwestiach związanych z CIT i VAT

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy Państwu pełne wsparcie w zakresie zrozumienia i stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Nasz zespół specjalistów jest na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie podatkowym, aby zapewnić najbardziej aktualne i skuteczne strategie dla Państwa firmy.

doradztwo podatkowe - rozliczanie vat

Zmiany w VAT i CIT w 2024 roku:

 1. Krajowy System e-Faktur (KSeF): Od 1 lipca 2024 roku, Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. Jest to znacząca zmiana w sposobie wystawiania i przechowywania faktur, na którą nasza kancelaria przygotuje Państwa firmę, oferując wsparcie w implementacji oraz szkolenia dla pracowników.
 2. Podatek minimalny: Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzony zostaje nowy podatek minimalny, określany również jako „podatek od spółek”. Jest to istotne dla firm, które mogą mieć straty podatkowe lub niskie dochody. Nasze usługi obejmują analizę wpływu tego podatku na Państwa biznes oraz doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej, aby zminimalizować potencjalne obciążenia.
 3. Wzrost stawek maksymalnych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych o 15% w porównaniu do roku 2023​
 4. Zmiana w podatku od czynności cywilnoprawnych: od 1 stycznia 2024 r. przy zakupie szóstego i kolejnych mieszkań w tej samej inwestycji deweloperskiej zostanie nałożony 6% PCC
 5. Zmiany w procedurach dotyczących wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA) i wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP)

Usługi doradztwa podatkowego w kontekście transakcji korporacyjnych, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji

Jako część naszej oferty doradztwa podatkowego, specjalizujemy się w obszarze transakcji korporacyjnych, fuzji, przejęć oraz procesów restrukturyzacyjnych. Oferujemy następujące usługi:

 1. Podatkowe due diligence: Przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyk podatkowych, zapewniamy rekomendacje dotyczące ich zarządzania i przedstawiamy raporty opisujące sytuację podatkową podmiotu, co jest kluczowe w procesie negocjacji i oceny zasadności realizacji transakcji.
 2. Strukturyzacja transakcji: Zapewniamy wsparcie w planowaniu i realizacji procesów połączeń, podziałów i sprzedaży, analizujemy możliwe struktury nabycia, zbycia lub restrukturyzacji, a także finansowania transakcji, aby zapewnić jej efektywność podatkową.
 3. Transakcyjne doradztwo podatkowe: Indywidualne doradztwo dotyczące implikacji podatkowych konkretnych transakcji, w tym efektywna podatkowo struktura fuzji, przejęć i zbyć.
 4. Wsparcie w restrukturyzacjach (restrukturyzacja spółkidoradztwo biznesowe oraz doradztwo restrukturyzacyjne): Pomoc w zrozumieniu i planowaniu implikacji podatkowych restrukturyzacji korporacyjnych, w tym wydzielenia, wyłączenia i konsolidacji.
 5. Optymalizacja struktur kapitałowych: Doradztwo dotyczące efektywnej podatkowo struktury kapitału, w tym rozważania dotyczące finansowania transakcji długiem i kapitałem własnym.
 6. Strategie post-transakcyjne: Opracowywanie strategii podatkowych, które są zgodne z bieżącą działalnością firmy i długoterminową strategią po transakcji.
 7. Wsparcie w implementacji transakcji: Pomoc w praktycznym wdrożeniu transakcji, w tym ustanawianie efektywnych podatkowo struktur holdingowych, przygotowanie dokumentacji cen transferowych i realizacja zobowiązań podatkowych.
 8. Międzynarodowe doradztwo podatkowe: Nawigacja w złożonościach międzynarodowych przepisów podatkowych i traktatów w transakcjach transgranicznych.
 9. Zarządzanie ryzykiem podatkowym i sporami: Pomoc w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i reprezentowanie firm w sporach z organami podatkowymi.

doradztwo podatkowe - rekomendacje dla CFO (dyrektorow finansowych)

Rekomendacje dla CFO

Nasze doradztwo podatkowe oferuje Dyrektorom Finansowym (CFO) usługę tworzenia strategii i rozwiązań mających na celu optymalizację obciążeń podatkowych, minimalizację ryzyka oraz wsparcie w realizacji celów biznesowych. 

 1. Ustanowienie i wdrożenie strategii podatkowej: Tworzenie i dokumentowanie strategii podatkowych, które są zrozumiałe i akceptowane przez zarząd oraz kadry zarządzające.
 2. Budowanie świadomości w organizacji: Wzmacnianie zrozumienia i znaczenia zarządzania podatkowego w stabilnym funkcjonowaniu organizacji.
 3. Standaryzacja współpracy między działami: Ustanowienie jasnych i zrozumiałych procedur współpracy między działem podatkowym a innymi działami biznesowymi.
 4. Rozwijanie kompetentnego zespołu podatkowego: Budowanie i utrzymanie zespołu specjalistów podatkowych, którzy są przygotowani na zmiany w przepisach i rynkowych warunkach.

 

Stworzenie i dostosowanie procedur podatkowych: Dostosowanie procedur do wymogów prawa i potrzeb wewnętrznych organizacji.

Polski Ład

W 2024 roku Polski Ład przynosi szereg istotnych zmian podatkowych, które mają znaczący wpływ na przedsiębiorców i podatników. Nasza oferta doradztwa podatkowego w kontekście Polskiego Ładu na rok 2024 obejmuje:

Doradztwo w zakresie zmian w VAT:

Wprowadzenie grup VAT, zmiany w opodatkowaniu transakcji finansowych, nowe zasady dotyczące wiążących informacji stawkowych (WIS), oraz wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych​.

Ulgi dla przedsiębiorców:

Porady podatkowe w zakresie nowych ulg, w tym ulgi na robotyzację, zmiany w ulgach B+R i IP Box, ulgi na innowacyjnych pracowników, oraz ulgi konsolidacyjnej​.

E-faktury

Na rok 2024, wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest jedną z kluczowych zmian w obszarze fakturacji elektronicznej, co stanowi znaczący krok w cyfryzacji procesów podatkowych. W związku z tym, nasza oferta doradztwa podatkowego w sekcji „E-faktury” obejmuje:

 1. Szkolenia i edukacja: Organizacja szkoleń dla zespołów księgowych i finansowych na temat obsługi i zarządzania e-fakturami, z uwzględnieniem najnowszych regulacji oraz najlepszych praktyk.
 2. Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów: Analiza istniejących procesów fakturowania i rekomendacje zmian mających na celu zwiększenie efektywności, redukcję błędów, oraz lepsze zarządzanie przepływem dokumentów.

 

doradztwo podatkowe - e-faktury - ksef

Ceny transferowe

W ramach usług doradztwa podatkowego dotyczącego cen transferowych nasza firma oferuje następujące usługi:

 1. Compliance dokumentacji cen transferowych: Przygotowanie dokumentacji cen transferowych z analizami porównawczymi, analizami zgodności oraz dokumentacją grupową.
 2. Doradztwo w zakresie cen transferowych: Wsparcie w efektywnym kształtowaniu relacji między podmiotami powiązanymi.
 3. Porozumienia i negocjacje: Wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu wniosków o uprzednie porozumienie cenowe (APA) oraz procedur wzajemnego porozumiewania się (MAP).
 4. Analizy ekonomiczne: Przygotowanie analiz ekonomicznych, w tym analiz porównawczych i benchmarkingowych, oraz analiz procesów restrukturyzacji.
 5. Raportowanie cen transferowych: Wsparcie w obowiązkowym raportowaniu cen transferowych, takich jak CbC i TPR-C.
 6. Kontrole i postępowania podatkowe: Wsparcie w ramach kontroli i postępowań prowadzonych przez organy podatkowe.

Szkolenia i warsztaty: Prowadzenie dedykowanych szkoleń i warsztatów z zakresu cen transferowych.

doradztwo podatkowe - vat compilance - zgodnosc z przepisami vat ue

VAT compliance

W naszej ofercie doradztwa podatkowego skupiamy się na zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi VAT. Nasza usługa VAT compliance jest skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą mieć pewność prawidłowego rozliczania VAT, zarówno w Polsce, jak i na poziomie międzynarodowym.

Co Oferujemy:

 1. Rejestracja podatnika VAT: Pomagamy w uzyskaniu statusu podatnika VAT i VAT-UE, także w innych krajach.
 2. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji VAT: Zapewniamy kompleksową obsługę dokumentacji, co obejmuje prowadzenie rejestrów oraz przygotowywanie odpowiednich deklaracji.
 3. Wsparcie w zakresie deklaracji i raportów: Przygotowujemy i składamy deklaracje VAT oraz inne wymagane dokumenty, w tym JPK.
 4. Odzyskiwanie VAT: Oferujemy pomoc w procesie odzyskiwania zwrotu VAT.
 5. Doradztwo podatkowe w zakresie VAT: Nasz zespół ekspertów zapewnia profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w trakcie kontroli podatkowych i postępowań.

Podatki pośrednie

Zrozumienie i prawidłowe zarządzanie podatkami pośrednimi, takimi jak VAT, cło, czy akcyza, jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa, szczególnie w dobie globalizacji i cyfryzacji rozliczeń. Nasze porady podatkowe w zakresie podatków pośrednich są zaprojektowane, by wspierać Twoją firmę w skutecznym i efektywnym zarządzaniu tymi zobowiązaniami.

Międzynarodowe prawo podatkowe

Zapewniamy kompleksowe doradztwo krajowym i zagranicznym podmiotom oraz osobom fizycznym w kwestiach związanych ze złożonymi regulacjami polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Oferujemy wsparcie w:

 • Transakcjach międzynarodowych: Optymalizujemy podział i centralizację działalności, uwzględniając aspekty podatkowe.
 • Restrukturyzacjach korporacyjnych: Wdrażamy efektywne struktury podatkowe dla grup kapitałowych.
 • Ekspansji na rynki zagraniczne: Doradzamy w wyborze formy prawnej działalności i zarządzaniu przepływami finansowymi i towarowymi.
 • Podatku u źródła: Analizujemy i doradzamy w kwestiach podatków pobieranych u źródła.
 • Zakładach podatkowych: Oceniamy ryzyko powstania zakładu podatkowego i jego konsekwencje.

doradztwo podatkowe - miedzynarodowe prawo podatkowe - zagraniczne podatki

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu interpretacji prawa podatkowego oraz analizie ryzyk podatkowych, co pozwala nam kreować bezpieczne i skuteczne strategie dla rozwoju Twojej działalności na arenie międzynarodowej​

Podatek od pracownika

Podatki pracownicze stają się coraz istotniejsze dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Nasze usługi podatkowe w tym zakresie obejmują:

 1. Delegacja: Doradzamy w kwestiach podatkowych związanych z delegacjami krajowymi i zagranicznymi, w tym w zakresie PIT i ZUS.
 2. Oddelegowanie Pracownika: Wspieramy firmy w zarządzaniu mobilnością pracowników, włączając w to zagadnienia prawne i podatkowe związane z delegowaniem pracowników do i z Polski.
 3. Doradztwo PIT: Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym dla osób na kluczowych stanowiskach, osób z wysokimi dochodami, a także świadczymy doradztwo podatkowe dla osób fizycznych Warszawa.
 4. Pracownicze Programy Akcyjne (PPA): Oferujemy wsparcie w implementacji programów motywacyjnych oraz innowacyjnych modeli wynagradzania.
 5. PFRON: Doradzamy przedsiębiorcom w obszarze zobowiązań związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością oraz w kwestiach związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK): Poprzez doradztwo podatkowe dla firm pomagamy firmom w zrozumieniu i wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Nasze usługi są dostosowane do zmieniających się regulacji podatkowych i potrzeb biznesowych Twojej firmy, zapewniając optymalizację i efektywne zarządzanie podatkami pracowniczymi.

doradztwo podatkowe - rozliczenia z us - kontrola podatkowa - kontrola skarbowa

Postępowania podatkowe / Kontrola podatkowa i skarbowa

W naszej ofercie doradztwa podatkowego z Warszawy specjalizujemy się w wsparciu i reprezentacji naszych klientów w toku kontroli oraz postępowań podatkowych i skarbowych. Zajmujemy się wszystkimi aspektami administracyjnymi i sądowymi, mającymi wpływ na konsekwencje podatkowe dla Twojej firmy. Nasz zespół ekspertów zapewnia profesjonalne doradztwo i reprezentację na każdym etapie postępowania.

MDR – Raportowanie schematów podatkowych

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie MDR – raportowania schematów podatkowych. Nasze usługi obejmują identyfikację i raportowanie Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, co jest wymagane od podmiotów na podstawie obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej. Nasze działania mogą dotyczyć każdego podatnika, a regulacje MDR są stosowane bez względu na lokalizację podmiotu. Nasza oferta obejmuje analizę, raportowanie, opracowywanie procedur oraz szkolenia.

Podatek od nieruchomości (RET)

W zakresie podatku od nieruchomości (Real Estate Tax – RET), jako wykwalifikowani doradcy podatkowi, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych, przy uwzględnieniu aktualnych przepisów i stawek podatkowych.

W naszej ofercie doradztwa podatkowego dla sektora nieruchomości znajdą Państwo:

 1. Kompleksową analizę obciążeń podatkowych nieruchomości – uwzględniającą zarówno grunt, jak i znajdujące się na nim budynki oraz inne obiekty stałe, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych z 2024 roku.
 2. Pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania podatku – w tym wyjaśnienie, jak klasyfikować nieruchomości w celu zastosowania odpowiedniej stawki RET, a także wspieranie w procesie zgłaszania nieruchomości do opodatkowania.
 3. Optymalizacja podatkowa – doradztwo w kwestii możliwości wykorzystania ulg i środków osłonowych, aby zminimalizować obciążenia, np. poprzez sprawdzenie kwalifikowalności nieruchomości do ulg remontowych czy modernizacyjnych.

Doradztwo biznesowe w zakresie planowania przyszłych inwestycji – analiza potencjalnych skutków podatkowych dla nowych projektów deweloperskich lub remontowych, z uwzględnieniem prognoz dotyczących zmian w przepisach podatkowych.

Ulga B+R dla branży IT

Nasza kancelaria podatkowo prawna świadczy też usługi w ramach optymalizacji podatkowych, w tym ulg typu B+R.

Software house może skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R), jeżeli spełnia np. następujące warunki:

 1. Realizuje projekty badawcze i rozwojowe – to znaczy takie, które mają na celu opracowanie nowego produktu, usługi lub ulepszenie istniejących. Ważne jest, aby działania te miały charakter innowacyjny i były oparte na badaniach naukowych.
 2. Ponosi koszty kwalifikowane – są to m.in. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty B+R, koszty materiałów i surowców, amortyzacja aparatury i instrumentów naukowych, koszty usług doradztwa, a także koszty uzyskania i utrzymania patentów.
 3. Prowadzi odpowiednią dokumentację – firma musi prowadzić szczegółowe ewidencje, które pozwolą wykazać, że poniesione koszty rzeczywiście dotyczą działalności B+R.

doradztwo podatkowe - optymalizacja podatkowa - IT - IP BOX

Jeśli firma spełnia powyższe warunki, może skorzystać z ulgi B+R, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania (dochodu) części wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Dzięki temu obniżają się zobowiązania podatkowe firmy.

Ulga Innovation Box dla branży IT (IP BOX)

Chcąc zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę oraz maksymalizację korzyści płynących z ulgi IP Box, Wasz podatkowy doradca oferuje szeroki zakres usług związanych z prawidłowym zastosowaniem tego preferencyjnego systemu opodatkowania. Jesteśmy tu, aby pomóc w pełnym wykorzystaniu potencjału oszczędności podatkowych, które oferuje ulga dla dochodów z własności intelektualnej. Zobacz, jak możemy wesprzeć Twoje przedsiębiorstwo:

 1. Analiza kwalifikowalności działalności:
  • Przeprowadzamy szczegółową analizę działalności Państwa firmy, aby ustalić czy oraz jakie prawa własności intelektualnej kwalifikują się do ulgi IP Box.
 2. Wsparcie w zakresie dokumentacji technicznej:
  • Pomagamy w przygotowaniu i prowadzeniu wymaganej dokumentacji technicznej oraz sprawozdawczej, tak aby spełniała ona rygorystyczne wymagania ustaw.
 3. Optymalizacja podatkowa:
  • Oferujemy kompleksowe usługi dotyczące optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem mechanizmu IP Box, w tym analizę możliwości połączenia ulgi IP Box z innymi ulgami, takimi jak Ulga B+R.
 4. Wsparcie w procedurze aplikacyjnej:
  • Świadczymy pomoc w prawidłowym wypełnianiu wszelkich aplikacji oraz deklaracji podatkowych niezbędnych do skorzystania z ulgi IP Box.
 5. Doradztwo strategiczne:
  • Dostarczamy strategicznych porad dotyczących długoterminowego planowania i wdrażania struktury działalności gospodarczej tak, by maksymalnie wykorzystać korzyści płynące z ulgi.
 6. Obliczenie kwoty ulgi:
  • Pomagamy w obliczeniu potencjalnych oszczędności oraz dokładnej kwoty ulgi podatkowej, do której Państwa firma może być uprawniona.
 7. Reprezentacja przed organami skarbowymi:
  • W razie potrzeby oferujemy pełną reprezentację i wsparcie podczas ewentualnych kontroli skarbowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi.
 8. Szkolenia dla kadry zarządzającej:
  • Organizujemy szkolenia dla kadry zarządzającej oraz zespołów finansowych w celu zwiększenia świadomości dotyczącej korzyści i zobowiązań wynikających z ulgi IP Box.

Czym jest ulga IP BOX?

Ulga Innovation Box, znana też jako IP Box, jest preferencyjnym systemem opodatkowania wybranych dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej. W przypadku branży IT taka ulga dotyczy dochodów z oprogramowania, które zostało stworzone w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

ulga na ekspansje - doradztwo podatkowe

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję to forma preferencji podatkowej, którą wprowadzono do polskiego prawa, aby wspierać przedsiębiorstwa w zakresie ich rozwoju i zwiększania przychodów. Dzięki tej uldze firmy mogą odliczać od podatku dochodowego wydatki poniesione na działania marketingowe i reklamowe, które są realizowane w celu poszerzenia rynku zbytu i zwiększenia sprzedaży produktów.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce i zainwestowałeś w marketing oraz reklamę, by rozszerzyć swoją działalność, możesz skorzystać z tej ulgi i obniżyć wysokość swoich zobowiązań podatkowych. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które chcą się rozwijać, zdobywać nowe rynki i zwiększać swoje dochody.

W celu skorzystania z ulgi na ekspansję, należy spełnić określone kryteria i odpowiednio udokumentować wydatki związane z marketingiem oraz reklamą. Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach i wymogach związanych z ulgą na ekspansję, porada podatkowa u doradcy podatkowego lub księgowego, który pomoże w należytym wykorzystaniu tej formy wsparcia, jak nasza kancelaria będzie jak najbardziej wskazana.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy ponoszą wydatki na stworzenie prototypu, czyli funkcjonalnego modelu produktu przeznaczonego do testowania i walidacji przed rozpoczęciem jego produkcji. Jest to doskonała okazja do zredukowania kosztów podatkowych dla firm inwestujących w rozwój i innowacje.

Nasze usługi doradztwa podatkowego obejmują między innymi:

 1. Analizę kwalifikowalności projektów badawczo-rozwojowych do korzystania z ulgi na prototyp.
 2. Pomoc w identyfikacji kosztów kwalifikowanych do odliczeń podatkowych.
 3. Wsparcie w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, która pozwoli skorzystać z preferencji podatkowej.
 4. Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej, by maksymalnie wykorzystać dostępne ulgi.
 5. Reprezentację przed organami skarbowymi oraz pomoc w ewentualnych procedurach kontrolnych.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację jest fantastyczną okazją dla firm, aby zredukować swoje obciążenia podatkowe podczas inwestycji w automatykę. Oto kilka kluczowych zalet ulgi na robotyzację dla Twojej firmy:

 1. Zmniejszenie Podatków: Skorzystanie z ulgi umożliwia zmniejszenie należnego podatku dochodowego poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem robotów przemysłowych.
 2. Dodatkowe Odpisy: Możesz również odliczyć od podatku wydatki na usługi szkoleniowe związane z obsługą nowo zakupionych robotów, co zwiększa oszczędności.

Nasza kancelaria podatkowa pomoże Ci w kwestiach takich jak:

 1. Sprawdzenie Warunków: Przed skorzystaniem z ulgi warto dokładnie sprawdzić, czy projekt inwestycyjny kwalifikuje się do skorzystania z preferencji podatkowych związanych z robotyzacją.
 2. Przygotowanie Dokumentacji: W ramach procesu skorzystania z ulgi należy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty prawne i podatkowe.
 3. Wniosek o Interpretację Podatkową: Może zaistnieć konieczność złożenia wniosku o interpretację indywidualną w celu zapewnienia pewności co do aspektów podatkowych związanych z ulgą.

Porady podatkowe Warszawa: Ważne jest, aby skorzystać z profesjonalnego doradztwa w celu właściwego rozliczenia projektu i maksymalizacji korzyści płynących z ulgi na robotyzację.

Podatek minimalny – nowe obowiązki od 1 stycznia 2024 roku

Podatek minimalny to nowy mechanizm podatkowy wprowadzony w Polsce, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Jego celem jest zapewnienie, aby duże przedsiębiorstwa, korporacje oraz inne podmioty złożonej struktury własności, takie jak grupy kapitałowe, wnosiły odpowiednią daninę do budżetu państwa, nawet jeśli w danym roku podatkowym nie wygenerują zysku lub będą mieć niską rentowność operacyjną.

Nowe przepisy mówią, że podatek minimalny objęty jest przedsiębiorstwami, które wykazują stratę lub których wskaźnik rentowności operacyjnej nie przekracza 2% w danym roku podatkowym. Wskaźnik rentowności operacyjnej to stosunek zysku operacyjnego firmy do jej przychodów.

Wysokość podatku minimalnego określono na 10% podstawy opodatkowania. Podstawą takiemu obliczeniu podlegają dwie metody:

 1. Suma 15% przychodów firmy oraz kosztów pasywnych.
 2. Alternatywnie, może być to również 3% przychodów przedsiębiorstwa.

Płatność podatku minimalnego odbywa się wraz z rocznym zeznaniem podatkowym, a więc termin pierwszej zapłaty tych zobowiązań podatkowych przypadnie na rok 2025. Jest to zatem obowiązek podatkowy, który ma znaczący wpływ na planowanie finansów oraz strategie podatkowe dużych podmiotów gospodarczych w Polsce.

Doradca podatkowy i bezpieczeństwo podatkowe – dlaczego warto korzystać z kompleksowych usług typu konsultacje podatkowe?

Jako jedna z wiodących firm doradztwa podatkowego, świadczymy kompleksowe usługi podatkowe w Polsce, które są odzwierciedleniem potrzeb i wymagań biznesowych firm z różnych sektorów. Rozumiemy, że kwestie podatkowe odnoszą się do firm na wielu poziomach działalności, co sprawia, że nasze usługi są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego i optymalizacji obciążeń fiskalnych.

Nasi eksperci specjalizują się w szerokim zakresie zagadnień podatkowych, a usługi typu doradztwo podatkowe dla firm obejmują między innymi usługi w zakresie cen transferowych,  obsługi podatkowej na rynku globalnym, wsparcie w ramach kontroli skarbowych i sprawami związanymi z sądami administracyjnymi, rozliczanie IP BOX, usług planowania podatkowego, porady podatkowe i więcej.

FAQ – Doradztwo podatkowe

Skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów w zakresie doradztwa podatkowego dla firm zapewnia pewność co do właściwej interpretacji prawno-podatkowych zdarzeń gospodarczych. Nieznajomość prawnych regulacji nie zwalnia z odpowiedzialności za ewentualne błędy i uchybienia.

Samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na pytania podatkowe przez przeglądanie stron internetowych, forów czy blogów może prowadzić do uzyskania informacji, które nie są aktualne, czy też mogą być mało rzetelne i nie zostały ocenione przez specjalistów w tej dziedzinie, dlatego gdy potrzebna jest porada podatkowa należy się zgłosić do odpowiedniej firmy, typu kancelaria podatkowo prawna.

Kancelaria podatkowo prawna oferuje szeroki zakres usług, w tym udzielanie porad prawnych, profesjonalne konsultacje podatkowe, porady podatkowe, stały nadzór podatkowy, bieżące doradztwo podatkowe, pomoc w wyborze formy opodatkowania, doradztwo w zakładaniu działalności, prowadzenie sporów z administracją państwową, sporządzaniem interpretacji podatkowych i wiele innych.

Tak, Kancelaria podatkowo prawna oferuje usługi typu doradztwo podatkowe dla osób fizycznych warszawa, czyli dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie zeznań podatkowych o wysokości dochodu (PIT), doradztwo w zakładaniu działalności oraz pisanie podań i wniosków do urzędów.