Upadłość konsumencka

- kiedy osoba fizyczna może ogłosić upadłość
Gdzie szukać wsparcia?

Upadłość konsumencka2024-02-05T11:17:36+01:00

Borykasz się z długami, które uprzykrzają Ci życie? Co chwilę odbierasz telefony od wierzycieli i zamartwiasz się o przyszłość swoich bliskich? Masz dość piętrzących się rat? Upadłość konsumencka może stanowić pierwszy krok na drodze do finansowej wolności. Sprawdź, jak kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej może Ci pomóc. Nasi specjaliści wyjaśnią, na czym polega upadłość konsumencka, jakie korzyści daje postępowanie upadłościowe i czy jest to procedura odpowiednia w Twoim przypadku.

Profesjonalnie przygotujemy wniosek

 o upadłość konsumencką i będziemy Cię reprezentować w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

 

ZADZWOŃ
FORMULARZ KONTAKTOWY

Upadłość konsumencka – łatwiej przebrnij przez postępowanie upadłościowe dzięki wsparciu profesjonalistów

Chociaż każdy z nas chce uchodzić za osobę racjonalnie gospodarującą pieniędzmi, niezwykle łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Najczęściej zaczyna się niewinnie – od niespłaconego rachunku za gaz czy też prezentu wziętego na raty, by sprawić przyjemność bliskiej osobie. Gdy niespodziewanie tracisz pracę, zobowiązania zaczynają się piętrzyć.

Chcesz ratować sytuację. Prosisz rodzinę o pomoc, zaciągasz kolejne pożyczki, by spłacić poprzednie wierzytelności. Godzisz się na coraz mniej korzystne warunki instytucji finansowych. Niestety, długi jak rosły, tak rosną, tyle że już w ekspresowym tempie. Jesteś w sytuacji bez wyjścia. Czy jednak na pewno? Prawo daje Ci jeszcze jedną możliwość, by wyrwać się z błędnego koła zadłużenie. To upadłość konsumencka – procedura sądowa, która pozwala na umorzenie zobowiązań upadłego.

Jak pokazuje doświadczenie naszej kancelarii, ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi realną szansę na wyjście z długów. Nie zawsze jednak postępowanie upadłościowe kończy się całkowitym umorzeniem zobowiązań, które dla dłużnika jest najkorzystniejszą opcją. Dlatego tak istotna jest pomoc doradcy restrukturyzacyjnego specjalizującego się w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeśli w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik, najczęściej pozwala to na osiągnięcie możliwie najkorzystniejszego wyniku i ustalenie planu spłaty wierzycieli, który jest realny dla klienta.

Chcesz ogłosić upadłość konsumencką, jednak nie wiesz, jak to zrobić? A może przytłaczają Cię formalności z tym związane? Nasza kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego udzieli Ci kompleksowego wsparcia. Dzięki temu procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej przestanie spędzać Ci sen z powiek.

W ramach świadczonych usług dla naszych klientów przygotowujemy wszelką dokumentację, a także:

udzielamy szczegółowych informacji w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej
zapewniamy bieżące monitorowanie sprawy o upadłość konsumencką
reprezentujemy klientów w postępowaniu upadłościowym
udzielamy szczegółowych informacji w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Już na etapie uzasadnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej troszczymy się o dobrą argumentację. Wiemy bowiem, że treść uzasadnienia może nie tylko przesądzić o tym, czy postępowanie upadłościowe zostanie w ogóle zainicjowane, ale również zadecydować, jakim wynikiem się zakończy.

Kluczowe znaczenie ma udowodnienie braku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do niewypłacalności albo jej pogłębieniu przez dłużnika. Dlatego wnikliwie przyglądamy się sytuacji klienta i uważnie dobieramy argumentację, tak aby wniosek o upadłość konsumencką był odpowiednio uzasadniony i spełniał wymogi formalne. Z nami łatwiej Ci będzie odzyskać kontrolę nad finansami i zacząć życie od nowa. To naprawdę możliwe! Skontaktuj się i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Na czym polega upadłość konsumencka?
Czy zawsze gwarantuje całkowite umorzenie zobowiązań?
Rodzaje upadłości

Terminem upadłość konsumencka określa się procedurę sądową, w wyniku której osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ma szansę uzyskanie oddłużenia, o ile stała się niewypłacalna nie wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Dzięki niej może ona wyjść ze spirali piętrzących się zobowiązań. Prawo upadłościowe przewiduje, że postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej może zakończyć się na trzy sposoby.

1.  Ustalenie planu spłaty wierzycieli. Co do zasady, ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma zatrzymać spiralę zadłużenia, a nie otwierać furtkę do ucieczki dłużnika przed spłatą zobowiązań. Dlatego zazwyczaj w ramach prowadzonych postępowań upadłościowych sądy dążą do ugodowego rozwiązania, jakim jest ustalenie realnego planu spłaty zadłużenia. Z jednej strony pozwala to dłużnikowi „złapać oddech” i daje szansę na normalne funkcjonowanie. Z drugiej służy zaspokojeniu wierzycieli.

Obawiasz się, że określony przez sąd plan spłaty zadłużenia może być dla Ciebie zbyt rygorystyczny? Wybierając usługi naszej kancelarii, zyskasz wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie Cię reprezentował przed sądem i dołoży wszelkich starań, aby zakończyło się ono korzystnym wynikiem.

2.  Całkowite umorzenie długów bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Ma trwały charakter i następuje wtedy, gdy dłużnik zostanie uznany przez sąd za trwale niezdolnego do pokrywania zobowiązań w ramach ewentualnego planu spłaty. Wśród przesłanek pozwalających na całkowite umorzenie zobowiązań wymienić można m.in.:

 • zły stan zdrowia dłużnika,
 • podeszły wiek,
 • niemożność podjęcia pracy zawodowej.

Jeżeli sąd uzna, że sytuacja osobista osoby zadłużonej nie rokuje poprawy, w toku postępowania upadłościowego umorzeniu ulegają wszystkie długi, o ile żaden z pokrzywdzonych wierzycieli nie złoży zażalenia lub jeśli sąd okręgowy oddali zgłoszone zażalenie. W takim wypadku postępowanie upadłościowe kończy się pełnym sukcesem.

3.  Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W odróżnieniu od całkowitego warunkowe bankructwo osoby fizycznej nie ma trwałego charakteru. W tym wypadku sąd decyduje się na umorzenie wszystkich długów, jakie ma osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, jednak pod pewnym warunkiem. Jakim?

Prawo upadłościowe mówi jasno, że jeżeli w ciągu pięciu lat nie wpłynie żaden wniosek upadłego lub wierzycieli o ustalenie planu spłaty, to z upływem 5 lat od terminu uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, następuje całkowite umorzenie długów osoby zadłużonej. Warunkowe ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma miejsce, gdy sąd uznaje, że dłużnik przejściowo nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Wśród przesłanek, które mogą o tym zadecydować, wymienia się m.in.: 

 • przedłużające się problemy zdrowotne,
 • choroba bliskiej osoby,
 • uzyskiwanie wykształcenia lub kwalifikacji, które pozwolą podjąć pracę zarobkową,
 • wykonywanie kary pozbawienia wolności przez dłużnika,
 • konieczność utrzymania małoletnich lub studiujących dzieci.

Z uwagi na fakt, że w warunkowe ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala wierzycielom na złożenie wniosku o ustalenie planu spłaty, dłużnik musi liczyć się z ewentualnością wszczęcia licznych postępowań w przedmiocie uchylenia warunkowego umorzenia zobowiązań. W takiej sytuacji pomoc kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego jest nieocenione. Dzięki niemu nie będziesz musieć na własną rękę kontrolować wszystkich toczących się postępowań. Specjalista uargumentuje Twoje racje przed sądem, będzie negocjować plany spłaty oraz wesprze Cię we wszystkich działaniach.

Przygotujemy za Ciebie wniosek

 o upadłość konsumencką i będziemy Cię reprezentować w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

 

ZADZWOŃ
FORMULARZ KONTAKTOWY

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką to możliwość przysługująca osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej w chwili składania wniosku. Jeśli przedsiębiorca odpowiednio wcześnie zamknie firmę i stanie się konsumentem, wówczas również może złożyć wniosek o upadłość konsumencką. W jego sytuacji zamknięcie postępowania przez sąd pozwoli na uzyskanie oddłużenia zarówno z zobowiązań prywatnych, jak i zaciągniętych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Przystąpienie do procedury sądowej poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej ma wiele korzyści, w tym przede wszystkim:

 • pozwala dłużnikowi odzyskać komfort psychiczny,
 • przywraca normalne warunki życiowe osobie zadłużonej i jej rodzinie,
 • zapewnia nowy start,
 • prowadzi do zawieszenia postępowań egzekucyjnych, windykacyjnych i sądowych,
 • zatrzymuje bieg naliczanych odsetek, dzięki czemu dług nie wzrasta.

Co więcej, ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje prawo do wnioskowania o wydzielenie kwoty pieniężnej (równej przeciętnemu czynszowi) na wynajem lokalu (przez okres od 12 do 23 miesięcy), jeśli syndyk sprzeda mieszkanie lub dom dłużnika. W efekcie zabezpiecza osobę zadłużoną i jej rodzinę przed wylądowaniem na bruku. Jak zostało wspomniane, w niektórych przypadkach postępowanie upadłościowe może doprowadzić do całkowitego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Chcesz uwolnić się od wierzycieli i komorników, jednak nie wiesz jak? A może zastanawiasz się, czy upadłość konsumencka to procedura odpowiednia w Twoim przypadku? Nie zwlekaj z kontaktem i zawalcz o dobre życie już dziś. Nasza kancelaria nie tylko wesprze Cię profesjonalną poradą, ale również przedstawi Ci ścieżkę prawną, którą możesz obrać, by wyjść z długów. Pamiętaj, w tym trudnym czasie nie musisz być (sama). Zgłoś się do nas i uzyskaj pomoc profesjonalisty.

Z czym wiąże się upadłość konsumencka?
Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Procedurą upadłości konsumenckiej rozpoczyna złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Właściwy według miejsca stałego pobytu dłużnika sąd dokonuje oceny złożonych dokumentów i po ich pozytywnym rozpatrzeniu na posiedzeniu sądowym wszczyna postępowanie upadłościowe właściwe, które toczy się już z udziałem syndyka.

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym ewentualny spis wierzytelności spornych. Jeśli na przykład dłużnik nie wskaże w nim całego swojego majątku, wniosek zostanie oddalony, a sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej. Oczywiście, od decyzji odmownej przysługuje dłużnikowi zażalenie.

Postępowanie upadłościowe właściwe zaczyna się, gdy sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Na tym etapie syndyk ustala masę upadłościową. Następnie spienięża majątek dłużnika, a uzyskaną kwotę przeznacza na pokrycie kosztów postępowania i spłatę zobowiązań. Jeśli spieniężony majątek nie wystarcza, aby pozbyć się długów, wówczas sąd ustala plan spłaty. W wyjątkowych okolicznościach następuje umorzenie części lub całości zobowiązań, np. jeśli wierzyciel zrezygnuje z roszczeń.

Ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zawsze towarzyszy stres i niepewność. Wsparcie profesjonalnej kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego pozwala choć częściowo ukoić zszargane nerwy. Indywidualny pełnomocnik nie tylko z należytą starannością wypełni i odpowiednio uargumentuje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale również będzie Cię reprezentował w postępowaniu upadłościowym. Pozwoli Ci to skupić się na innych kwestiach, takich jak poszukiwanie pracy zarobkowej czy też dojście do zdrowia.

Chcesz ogłosić bankructwo osoby fizycznej, jednak obawiasz się skomplikowanej procedury? Nasza kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego odpowie na Twoje pytanie związane z upadłością konsumencką i przeprowadzi przez wszelkie procedury postępowania sądowego. Pozwoli Ci to łatwiej stanąć na nogi i odzyskać kontrolę nad finansami. Musisz jedynie wykonać pierwszy krok i skontaktować się z nami. Zapraszamy!

FAQ – Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, która pozwala osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na uzyskanie oddłużenia. Jest to sposób na wyjście z trudnej sytuacji finansowej jak i odzyskanie kontroli nad swoimi finansami.

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej w chwili składania wniosku.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala dłużnikowi na odzyskanie komfortu psychicznego, zapewnia nowy start, zatrzymuje postępowania egzekucyjne oraz windykacyjne i zatrzymuje bieg naliczanych odsetek.

Istnieją trzy główne rodzaje upadłości konsumenckiej: ustalenie planu spłaty wierzycieli, całkowite umorzenie długów bez ustalenia planu spłaty oraz warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.

Nie zawsze. Wynik postępowania upadłościowego zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika oraz okoliczności sprawy.

Warunkowe umorzenie zobowiązań nie ma trwałego charakteru i może zostać uchylone, jeśli w ciągu pięciu lat wpłynie wniosek o ustalenie planu spłaty. Całkowite umorzenie jest trwałe i nieodwracalne.

Nie zawsze. Całkowite umorzenie zobowiązań jest możliwe tylko w bardzo określonych okolicznościach, takich jak zły stan zdrowia dłużnika czy niemożność podjęcia pracy zawodowej.

Tak, jeśli przedsiębiorca odpowiednio wcześnie zamknie firmę i stanie się konsumentem, może złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Syndyk ustala masę upadłościową i spienięża majątek dłużnika. Uzyskane środki są przeznaczane na pokrycie kosztów postępowania jak i spłatę zobowiązań.