Przetargi upadłościowe

Przetargi upadłościowe2023-10-31T18:41:38+01:00

Zajmujemy się także przetargami upadłościowymi. Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie likwidacji masy upadłościowej. Jako syndyk, zapewniamy rzetelne wykonanie wszelkich czynności związanych z tym procesem. Szczegółowe warunki sprzedaży, opis oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży, uzyskają Państwo w siedzibie naszej Kancelarii.

Zgodnie z art. 306 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1361 ze zm. zwana dalej PrUpN), nasza kancelaria dokonuje spisu inwentarza, obejmującego wszystkie składniki majątku, również te, które stanowią wyłączną własność upadłego, ale nie wchodzą w skład ogólnej masy upadłości, bądź też podlegają wyłączeniu. Ważne jest, że spis inwentarza nie oznacza, że ujęte w nim przedmioty wchodzą w skład masy upadłości.

Jako syndyk, na mocy art. 306 PrUpN, zobowiązani jesteśmy również do sporządzenia planu likwidacyjnego. Obejmuje on proponowane sposoby sprzedaży składników danego majątku upadłego, terminy owej sprzedaży, preliminarz wydatków, jak również ekonomiczne umotywowanie dalszego prowadzenia wskazanej działalności gospodarczej.

Skutki sprzedaży w postępowaniu upadłościowym precyzuje art. 313 PrUpN. Owa sprzedaż posiada charakter sprzedaży egzekucyjnej. Zgodnie z art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego, nabywca składników masy upadłości nie bierze odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe upadłego, również te, które zaistniały po ogłoszeniu upadłości.

kancelaria upadlość