Przetargi upadłościowe

Przetargi upadłościowe2018-12-06T23:14:52+00:00

Zajmujemy się także przetargami upadłościowymi. Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie likwidacji masy upadłościowej. Jako syndyk, zapewniamy rzetelne wykonanie wszelkich czynności związanych z tym procesem. Szczegółowe warunki sprzedaży, opis oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży, uzyskają Państwo w siedzibie naszej Kancelarii.

Lokal mieszkalny w Markach, ul. Szpitalna 12

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1285/20 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: własność nieruchomości lokalowej  nr 6 o pow. 59,11 m 2 usytuowanej [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny P.

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XIX GUp 262/19, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 121 [...]

Ogłoszenie przetarg Milena Rz. w upadłości

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1233/20 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: I. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej dla której V Wydział Ksiąg [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej Danuty C

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt  XIX GUp 1230/19  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:     udziału w wysokości 2/3  w prawie własności nieruchomości [...]

Zgodnie z art. 306 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1361 ze zm. zwana dalej PrUpN), nasza kancelaria dokonuje spisu inwentarza, obejmującego wszystkie składniki majątku, również te, które stanowią wyłączną własność upadłego, ale nie wchodzą w skład ogólnej masy upadłości, bądź też podlegają wyłączeniu. Ważne jest, że spis inwentarza nie oznacza, że ujęte w nim przedmioty wchodzą w skład masy upadłości.

Jako syndyk, na mocy art. 306 PrUpN, zobowiązani jesteśmy również do sporządzenia planu likwidacyjnego. Obejmuje on proponowane sposoby sprzedaży składników danego majątku upadłego, terminy owej sprzedaży, preliminarz wydatków, jak również ekonomiczne umotywowanie dalszego prowadzenia wskazanej działalności gospodarczej.

Skutki sprzedaży w postępowaniu upadłościowym precyzuje art. 313 PrUpN. Owa sprzedaż posiada charakter sprzedaży egzekucyjnej. Zgodnie z art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego, nabywca składników masy upadłości nie bierze odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe upadłego, również te, które zaistniały po ogłoszeniu upadłości.

kancelaria upadlość