Licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe2024-06-26T10:50:44+02:00

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej bogatej wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że przejściowe kłopoty w danym przedsiębiorstwie, to często spotykany problem, z jakim musi zmierzyć się każdy właściciel firmy. Bywa jednak, że wiele spraw wymyka się spod kontroli, a firmie grozi widmo bankructwa. Panaceum na tego typu problemy jest proces naprawczy. Z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem doradzimy Państwu jak wybrnąć z kłopotów w prowadzonej firmie poprzez nasze doradztwo restrukturyzacyjne – w którym to pomożemy sporządzić odpowiednie dokumenty typu umowa restrukturyzacyjna czy poprzez doradztwo biznesowe sporządzimy pełen plan poprawnej restrukturyzacji spółki.

Posiadamy także doświadczenie w dziedzinie doradztwa rachunkowego, co pozwala nam lepiej zrozumieć i analizować finansowe przedsiębiorstw, co jest kluczowe w procesie restrukturyzacji. W myśl znowelizowanych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, uregulowane zostały przepisy w kwestii zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego tego typu kwestią układów ze swoimi wierzycielami. Pozwala to prowadzić wewnątrz firmy procedury związane z naprawą jej fatalnej kondycji finansowej, co powoduje uniknięcie dalszych skutków zadłużenia oraz oddala ryzyko upadłości. Oferujemy szereg usług związanych z nowymi możliwościami dla przedsiębiorców, którym grozi upadłość, a także ogólną weryfikację zasadności wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Fachowo doradzamy w zakresie procesu restrukturyzacji firmy:

 • wdrożenia odpowiednich procedur,

 • zastosowania optymalnych narzędzi (służących ochronie interesów firmy, zabezpieczenia jej bieżącego oraz przyszłego kapitału, jak również próby utrzymania obecnych stanowisk pracy).

Kompleksowe usługi w tym zakresie obejmują między innymi doradztwo restrukturyzacyjne, które ma na celu prowadzenie szeregu czynności, zmierzających do restrukturyzacji spółki. W naszych działaniach staramy się realnie pomóc klientowi oraz efektywnie zakończyć każdy proces. Dzięki temu, możliwe jest zawarcie ugody z wierzycielami oraz dalsze prowadzenie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Kompleksowo opracowujemy wszelkie niezbędne dokumenty, pisma i wnioski. Potrafimy także wyegzekwować należności od dłużników, którzy zalegają z płatnościami. Ponadto, dynamicznie pracujemy z klientem w kwestii doradzania mu najlepszych metod zabezpieczeń przed niepowracalnością jego kontrahentów.

doradztwo restrukturyzacyjne

Działamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 217, poz.2125 z późn. zm, zwane w dalszej części „PuiN”); pomagamy Państwu w:

 • sporządzaniu wniosków o upadłość, zarówno dla strony wierzyciela, jak i dłużnika

 • procedurach postępowania względem odzyskania całości bądź też części należności, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony majątku upadłego.

Ponadto weryfikujemy zasadność wszczęcia postępowania upadłościowego oraz likwidacyjnego dla każdego typu podmiotu gospodarczego.

Zespół naszych specjalistów podejmuje działania w sposób rzetelny, każdą sprawę traktując indywidualnie i w pełni profesjonalnie. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Państwem – na bieżąco kontaktujemy się z naszymi Klientami i powiadamiamy o przebiegu prowadzonej przez nas sprawy.

Jeśli Państwa firma znajdzie się w kłopotach lub gdy Państwa kontrahent zostanie postawiony w stan upadłości, pomożemy rozwiązać wynikające z tego faktu problemy. Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy

+48 22 835 02 73

Doradca restrukturyzacyjny - Kompleksowa obsługa prawna w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym - Skontaktuj się już teraz!

Skontaktuj się z nami!
+48 22 835 02 73
umowa restrukturyzacyjna

Nasza Kancelaria Podatkowo – Prawna w Warszawie działa w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę zdobytą przy wykonywaniu funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego i likwidatora, w ramach postępowań upadłościowych i likwidacyjnych – licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69 wydana przez Ministra Sprawiedliwości Małgorzacie Kardas-Gołębiowskiej.

Restrukturyzacja spółki: Nasze podejście w zakresie usługi restrukturyzacji przedsiębiorstwa:

 • odpowiadamy na zapytania dłużników i wierzycieli dotyczące prawa upadłościowego,
 • prowadzimy ocenę zasadności postawienia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w stan upadłości,
 • sprawdzamy zasadność wszczęcia postępowania likwidacyjnego,
 • pomagamy w negocjacjach z syndykami przy zakupie składników majątkowych,
 • pomagamy w sprzedaży nieściągalnych wierzytelności,
 • doradzamy, jak zabezpieczyć się przed skutkami upadłości kontrahentów,
 • sporządzamy wnioski o upadłość,
 • doradzamy jak nie dopuścić do upadłości Państwa firmy,
 • pomagamy monitorować stan postępowań upadłościowych,
 • przygotowujemy propozycje układowe,
 • przygotowujemy zgłoszenia do listy wierzytelności, wyjaśniamy sprawy związane z realizacją wierzytelności upadłościowych,
 • przygotowujemy wnioski o wyłączenie majątku z masy upadłości,
 • pomagamy w odzyskiwaniu należności od przedsiębiorców i prezesów zarządów,
 • sprawdzamy również kondycję finansową i wypłacalność kontrahentów,
 • przygotowujemy opinie prawne pod indywidualne potrzeby klientów,
 • konsultujemy sprawy związane z upadłością konsumencką,
 • pomagamy zoptymalizować odpowiedzialność członków Zarządu spółek w procesie upadłości.
 • pomagamy sporządzić inne dokumenty typu np. umowa restrukturyzacyjna

W przypadku potrzeby skorzystania z innego rodzaju usługi, serdecznie zachęcamy do nawiązania szybkiego i wygodnego kontaktu, tj.

 • drogą mailową: m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl

 • telefonicznie: 605 420 802.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie i przygotujemy indywidualna ofertę, która spełni wszelkie Państwa oczekiwania. Zapraszamy.

Kompleksowe wsparcie w zapewnianiu stabilności finansowej w procesie restrukturyzacji i upadłości

Jak zapobiec upadłości firmy?

Zapobieganie upadłości firmy jest kluczowym zadaniem dla każdego przedsiębiorcy. Kluczowym etapem w tym procesie jest wczesna identyfikacja zagrożeń niewypłacalnością oraz podjęcie skutecznych działań, które mogą odwrócić negatywny trend. Jako właścicielka kancelarii podatkowo-prawnej, oferuję doradztwo restrukturyzacyjne, które jest nieocenioną pomocą w tym trudnym okresie. Pamiętaj, że restrukturyzacja spółki jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na uniknięcie upadłości.

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w 2023 / 2024 roku

Pierwszym krokiem w zapobieganiu upadłości jest często złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to proces prawny, który pozwala na reorganizację finansów firmy przy jednoczesnym ochronieniu jej przed egzekucyjnym działaniem wierzycieli. Umowa restrukturyzacyjna pozwala na wyznaczenie zarządcy restrukturyzacyjnego i zatwierdzenie planu przez sąd otwiera drogę do odbudowy finansów przedsiębiorstwa.

Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego

Podstawą skutecznej restrukturyzacji spółki jest dobrze przemyślany plan restrukturyzacyjny. Taki dokument powinien zawierać szczegółową analizę sytuacji ekonomicznej firmy, środków restrukturyzacyjnych oraz strategii wypracowania rentowności. Opracowanie takiego planu wymaga nie tylko głębokiej wiedzy z zakresu prawa, ale także doradztwa finansowego, czy doradztwa biznesowego które pomoże ocenić możliwości wykonania podejmowanych przez dłużnika działań.

Negocjacje z wierzycielami

W procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w postępowaniu restrukturyzacyjnym, niezwykle istotne jest skuteczne prowadzenie negocjacji z wierzycielami. Osiągnięcie zatwierdzenia układu, który satysfakcjonuje obie strony, jest często kluczowe dla uniknięcia stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością i ochrony przedsiębiorstwa przed dalszymi komplikacjami prawnymi i finansowymi.

Zatwierdzenie układu przez wierzycieli umożliwia przedsiębiorstwu restrukturyzację swoich zobowiązań finansowych na bardziej korzystnych warunkach. Proces ten może zapobiec nie tylko upadłości, ale także uniknąć długotrwałych sporów sądowych, które mogą wyniknąć z niespełnienia zobowiązań.

Rola pomocy prawnej w negocjacjach

W tych delikatnych negocjacjach, nieoceniona jest pomoc prawna. Kancelaria oferuje wsparcie w negocjacjach, zapewniając, że każdy aspekt układu jest zgodny z obowiązującym prawem oraz reprezentuje interesy naszych klientów w sposób najbardziej korzystny. Profesjonalne doradztwo prawne może m.in. zapobiegać próbom nieuzasadnionej egzekucji i pomagać w wypracowaniu rozwiązania akceptowalnego dla wszystkich stron.

Pomoc w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Jako biuro doradztwa prawnego, świadczymy kompleksowe usługi w ramach doradztwa restrukturyzacyjnego. Nasze wsparcie obejmuje kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego, umowy, współpraca z syndykiem w postępowaniu, zajęcie się wszystkimi czynnościami prawnymi, negocjacje z wierzycielami, przygotowanie umowy restrukturyzacyjnej, doradztwo biznesowe, jak również reprezentowanie klienta przed sądem. Naszym celem jest zapewnienie, że wszelkie działania są podejmowane z należytą starannością, mając na uwadze zarówno obowiązki prawne, jak i najlepsze interesy naszych klientów.

Zapobieganie upadłości firmy to złożony proces, który wymaga zarówno strategicznego myślenia, jak i specjalistycznej wiedzy prawnej i finansowej. Podejmując decyzję o współpracy z naszą kancelarią, zyskujesz dostęp do kompleksowego wsparcia, które pomoże Twojej firmie wrócić na ścieżkę rentowności i uniknąć ogłoszenia upadłości. Zapraszam do kontaktu, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc w Twojej sytuacji.

W ramach naszej usługi „restrukturyzacja spółki„, kładziemy szczególny nacisk na ochronę przedsiębiorców niewypłacalnych przed postępowaniami egzekucyjnymi i zabezpieczającymi, które mogą prowadzić do dalszego pogorszenia ich sytuacji finansowej.

Pomagamy również w planowaniu i realizacji transakcji fuzji i przejęć oraz optymalizacji finansowych przedsiębiorstw, co obejmuje analizę ich kondycji finansowej i rekomendacje działań naprawczych, co może być skutecznym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw szukających możliwości wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. W naszej pracy doradczej, staramy się stanowić most pomiędzy potrzebami przedsiębiorstwa a wymogami prawno-finansowymi, aby zapewnić skuteczną restrukturyzację.

Nasza rola w współpracy z syndykiem, nadzorcą sądowym i zarządcą

W naszej kancelarii oferujemy kompleksowe doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe, które obejmuje przygotowanie odpowiednich dokumentów takich jak umowa restrukturyzacyjna oraz współpracę z kluczowymi osobami zaangażowanymi w te procesy – syndykiem, nadzorcą sądowym i zarządcą.

 1. Syndyk: Pomagamy naszym klientom w efektywnej komunikacji i współpracy z syndykiem. Oferujemy wsparcie w zakresie zarządzania majątkiem dłużnika, realizacji planu postępowania oraz ochrony interesów wierzycieli. Nasza rola to również pomoc w przygotowaniu i złożeniu odpowiednich sprawozdań wymaganych przez syndyka.
 2. Nadzorca Sądowy: Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie nadzorowania postępowania restrukturyzacyjnego lub układowego. Pomagamy w nawiązywaniu kontaktu z wierzycielami oraz informowaniu ich o postępach postępowania. Dodatkowo wspieramy naszych klientów w realizacji decyzji sądowych związanych z postępowaniem.
 3. Zarządca Sądowy: W przypadku powołania zarządcy, nasza kancelaria doradza w zakresie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zarządzania majątkiem oraz współpracy z wierzycielami. Oferujemy także pomoc w przygotowaniu planu układowego i monitorowaniu procesu postępowania sanacyjnego.

Znaczenie cen transferowych w kontekście restrukturyzacji

Ceny transferowe odgrywają znaczącą rolę w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, szczególnie w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

Zaostrzenie sankcji za nieprawidłowości

Warto podkreślić, że w 2023 roku zaostrzono sankcje za nieprawidłowości. Poświadczenie dokumentacji niezgodnej ze stanem rzeczywistym, niesporządzenie lokalnej dokumentacji, sporządzenie jej po terminie lub niedołączenie grupowej dokumentacji może skutkować wysokimi karami grzywny, co podkreśla konieczność właściwego przygotowania i wypełniania obowiązków w tym zakresie. W obliczu tych zmian, przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestie cen transferowych, szczególnie w kontekście procesów restrukturyzacji i transakcji bankowymi między podmiotami powiązanymi. 

FAQ – Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Doradztwo w tym zakresie pomaga firmom w trudnej sytuacji finansowej w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania, w unikaniu błędów jak i w podjęciu skutecznych działań naprawczych.

Proces naprawczy to zestaw działań mających na celu poprawę kondycji finansowej firmy, której grozi upadłość. Może to być np. restrukturyzacja zadłużenia, zmiana strategii biznesowej czy negocjacje z wierzycielami.

Nasza kancelaria świadczy usługi takie jak doradztwo w zakresie prawidłowego wdrożenia procedur restrukturyzacyjnych, zastosowanie optymalnych narzędzi ochrony interesów firmy, pomoc w sporządzaniu wniosków o upadłość, tworzenie pism typu umowa restrukturyzacyjna czy doradztwo w zakresie zabezpieczenia się przed skutkami upadłości kontrahentów.

Doradztwo upadłościowe pozwala na uniknięcie błędów w procesie restrukturyzacji, zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, pomaga również w negocjacjach z wierzycielami jak i pozwala skupić się na głównych działaniach biznesowych firmy.

Tak, nasza kancelaria podatkowo prawna pomaga w przygotowaniu i sporządzaniu wniosków o upadłość zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli.

Kancelaria doradza, jak zabezpieczyć się przed skutkami upadłości kontrahenta, pomaga również w odzyskiwaniu należności oraz weryfikuje zasadność wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Tak, Kancelaria świadczy usługi związane z upadłością konsumencką, doradzając w kwestiach prawnych i pomagając w odpowiednim przygotowaniu dokumentów.

Doradca restrukturyzacyjny posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie procesów naprawczych, co pozwala na skuteczne i efektywne prowadzenie działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej firmy.

Tak, Kancelaria pomaga w negocjacjach z syndykami przy zakupie składników majątkowych z upadłości oraz doradza w kwestiach prawnych związanych z takim zakupem.