Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe2018-12-06T23:03:52+00:00

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej bogatej wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że przejściowe kłopoty w danym przedsiębiorstwie, to często spotykany problem, z jakim musi zmierzyć się każdy właściciel firmy. Bywa jednak, że wiele spraw wymyka się spod kontroli, a firmie grozi widmo bankructwa. Panaceum na tego typu problemy jest proces naprawczy. Z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem doradzimy Państwu jak wybrnąć z kłopotów w prowadzonej firmie.

Posiadamy szerokie doświadczenie w ty zakresie. W myśl znowelizowanych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, uregulowane zostały przepisy w kwestii zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego tego typu kwestią układów ze swoimi wierzycielami. Pozwala to prowadzić wewnątrz firmy procedury związane z naprawą jej fatalnej kondycji finansowej, co powoduje uniknięcie dalszych skutków zadłużenia oraz oddala ryzyko upadłości. Oferujemy szereg usług związanych z nowymi możliwościami dla przedsiębiorców, którym grozi upadłość.

Fachowo doradzamy w zakresie:

 • wdrożenia odpowiednich procedur,

 • zastosowania optymalnych narzędzi (służących ochronie interesów firmy, zabezpieczenia jej bieżącego oraz przyszłego kapitału, jak również próby utrzymania obecnych stanowisk pracy).

Kompleksowe usługi w tym zakresie obejmują między innymi doradztwo restrukturyzacyjne, które ma na celu prowadzenie szeregu czynności, zmierzających do restrukturyzacji danej firmy. W naszych działaniach staramy się realnie pomóc klientowi oraz efektywnie zakończyć każdy proces. Dzięki temu, możliwe jest zawarcie ugody z wierzycielami oraz dalsze prowadzenie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Kompleksowo opracowujemy wszelkie niezbędne dokumenty, pisma i wnioski. Potrafimy także wyegzekwować należności od dłużników, którzy zalegają z płatnościami. Ponadto, dynamicznie pracujemy z klientem w kwestii doradzania mu najlepszych metod zabezpieczeń przed niepowracalnością jego kontrahentów.

kancelaria doradztwo upadlosicowe biuro

Działamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 217, poz.2125 z późn. zm, zwane w dalszej części “PuiN”); pomagamy Państwu w:

 • sporządzaniu wniosków o upadłość, zarówno dla strony wierzyciela, jak i dłużnika

 • procedurach postępowania względem odzyskania całości bądź też części należności, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony majątku upadłego.

Ponadto weryfikujemy zasadność wszczęcia postępowania upadłościowego oraz likwidacyjnego dla każdego typu podmiotu gospodarczego.

Zespół naszych specjalistów podejmuje działania w sposób rzetelny, każdą sprawę traktując indywidualnie i w pełni profesjonalnie. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Państwem – na bieżąco kontaktujemy się z naszymi Klientami i powiadamiamy o przebiegu prowadzonej przez nas sprawy.

Jeśli Państwa firma znajdzie się w kłopotach lub gdy Państwa kontrahent zostanie postawiony w stan upadłości, pomożemy rozwiązać wynikające z tego faktu problemy. Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy

+48 22 835 02 73

Potrzebujesz doradztwa restrukturyzacyjnego i/ lub upadłościowego?

Skontaktuj się z nami!
+48 22 835 02 73
certyfikat ikona

Nasza Kancelaria Podatkowo – Prawna w Warszawie działa w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę zdobytą przy wykonywaniu funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, tymczasowego nadzorcy sądowego i likwidatora, w ramach postępowań upadłościowych i likwidacyjnych – licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69 wydana przez Ministra Sprawiedliwości Małgorzacie Kardas-Gołębiowskiej.

Świadczymy poniższe usługi w tym zakresie:

 • odpowiadamy na zapytania dłużników i wierzycieli dotyczące prawa upadłościowego,
 • prowadzimy ocenę zasadności postawienia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w stan upadłości,
 • sprawdzamy zasadność wszczęcia postępowania likwidacyjnego,
 • pomagamy w negocjacjach z syndykami przy zakupie składników majątkowych,
 • pomagamy w sprzedaży nieściągalnych wierzytelności,
 • doradzamy, jak zabezpieczyć się przed skutkami upadłości kontrahentów,
 • sporządzamy wnioski o upadłość,
 • doradzamy jak nie dopuścić do upadłości Państwa firmy,
 • pomagamy monitorować stan postępowań upadłościowych,
 • przygotowujemy propozycje układowe,
 • przygotowujemy zgłoszenia do listy wierzytelności, wyjaśniamy sprawy związane z realizacją wierzytelności upadłościowych,
 • przygotowujemy wnioski o wyłączenie majątku z masy upadłości,
 • pomagamy w odzyskiwaniu należności od przedsiębiorców i prezesów zarządów,
 • sprawdzamy również kondycję finansową i wypłacalność kontrahentów,
 • przygotowujemy opinie prawne pod indywidualne potrzeby klientów,
 • konsultujemy sprawy związane z upadłością konsumencką,
 • pomagamy zoptymalizować odpowiedzialność członków Zarządu spółek w procesie upadłości.

W przypadku potrzeby skorzystania z innego rodzaju usługi, serdecznie zachęcamy do nawiązania szybkiego i wygodnego kontaktu, tj.

 • drogą mailową: m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl

 • telefonicznie: 605 420 802.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie i przygotujemy indywidualna ofertę, która spełni wszelkie Państwa oczekiwania. Zapraszamy.