Delegacje krajowe

Diety, jakie przyznaje pracodawca pracownikowi z tytułu odbycia przez niego podróży służbowej w kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m. in.:

  • noclegów,
  • przejazdu do miejsca delegowania i z powrotem.

Dieta (pełna) –  23 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety) – 34,50 zł

Ryczałt za dojazd (20% diety) – 4,60 zł

Jeśli podróż trwa ponad dobę, to za każdą dobę przysługuje pełna wysokość diety, a za niepełną dobę odpłatność jest następująca: do 8 godzin – połowa diety, ponad 8 godzin – cała stawka.

Dieta nie przysługuje w dwóch przypadkach, gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy został oddelegowany do miejscowości, w której zamieszkuje.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn.zm.).

Jeśli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z naszą Kancelarią podatkowo – prawną. Mail: m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl  tel.: ( 22 ) 835 02 73

2023-12-08T15:47:53+01:00