Kiedy staniesz się VATowcem?

Zaczynając działalność gospodarczą żaden przedsiębiorca nie staje się VATowcem automatycznie. Aby stać się płatnikiem VAT należy złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację VAT-R. Od tego momentu przedsiębiorca staje się VATowcem (Urząd nie potwierdza takiego zgłoszenia).
Obowiązek zgłoszenia spoczywa na przedsiębiorcach wybierających niektóre rodzaje działalności dla których podatek VAT jest obligatoryjny (np. doradztwo) oraz na przedsiębiorcach, których obroty przekroczyły wymagany ustawą próg obrotów.
Obowiązek rejestracji VAT nastąpi, gdy wartość sprzedaży od początku roku 2012 przekroczy kwotę 150.000 zł. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, jak i ryczałtowo.
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w trakcie roku, musi sam obliczyć swój limit na zasadzie proporcji.
Jak wyliczyć limit proporcjonalny
150.000zł .x (liczba dni od daty rozpoczęcia działalności do końca roku podatkowego) : 365 = wartość limitu

Do wartości sprzedaży nie wliczasz kwoty podatku VAT, sprzedaży towarów oraz świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT.
Czy można odliczyć VAT od towarów zakupionych przed złożeniem deklaracji VAT-R ?
Przedsiębiorca ma możliwość odliczenia VAT-u z faktur zakupu towarów handlowych otrzymanych przed złożeniem deklaracji VAT-R. By z tego skorzystać musisz sporządzić remanent VAT w dniu, w którym stajesz się VATowcem i przedstawić go w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni, licząc od dnia jego sporządzenia. Będziesz mógł odliczyć VAT z remanentu tylko gdy uzyskasz na to pozwolenie od Urzędu Skarbowego.
Podatek VAT wynikający z remanentu przedsiębiorca może odliczyć w deklaracji VAT-7 za okres, w którym dokonano spisu lub za okres następny. W deklaracji VAT-7 kwotę tą odlicza się w poz. 48.
Odliczony VAT z remanentu wykazuje się w przychodach w KPiR zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7d ustawy o PIT.
W razie pytań prosimy o kontakt z kancelarią lub sprawdź naszą ofertę z zakresu usługi podatkowe.

2023-12-21T21:04:37+01:00