Jakie podatki za prowadzenie korepetycji?

Udzielanie korepetycji to bardzo dobry sposób na uzyskiwanie dochodów z wiedzy i doświadczenia zdobytego osobiście. Nie można jednak zapomnieć, że powstaje dochód i należy płacić podatki. Jak więc płacić podatki, żeby nie przepłacić i żeby nie bać się odpowiedzialności przed Urzędem Skarbowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., artykuł 10 ust. 1 ( Dz. U. z 2012 r.) jako źródła przychodów wymienia m. in. pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność wykonywaną osobiście. Do której z nich zaliczyć prowadzenie korepetycji?

Zgodnie z art. 13 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Prowadząc korepetycje, prowadzisz je osobiście, w sposób ciągły i zorganizowany bez wykorzystania pracy innych osób przy wykorzystywaniu własnej wiedzy i umiejętności, nie jest to więc pozarolnicza działalność gospodarcza. Dlatego przychody korepetytorów uznawane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Za korepetycje na ogół nie wystawia się faktur ani rachunków, bo wykonywane są na rzecz osób fizycznych a nie firm. Dlatego prowadząc korepetycje sam wyliczasz i wpłacasz zaliczkę na podatek dochodowy.

Jak wynika z art. 44 1a Ustawy o podatku dochodowym pkt 3 podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu przychodów określonych w art. 13, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

Koszty uzyskania dochodu należy wyliczyć na poziomie 20% uzyskanego przychodu. Odejmujemy je od uzyskanego przychodu i w ten sposób uzyskujemy kwotę do opodatkowania.

Zaliczkę na podatek płacić należy do 20-go dnia następnego miesiąca po uzyskaniu przychodu wg aktualnej stawki podatkowej 18% a po zakończeniu roku podatkowego należy wykazać dochód w zeznaniu rocznym w PIT-36 lub PIT-37.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się z naszą kancelarią.

2023-12-08T15:47:50+01:00