Diety zagraniczne

W podróż zagraniczną pracownik otrzymuje zaliczkę na niezbędne koszty podróży i pobytu.

Dieta zagraniczna na pokrycie kosztów wyżywienia i inne niezbędne wydatki.

Za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną dobę odpłatność wynosi: do 8 godzin – 1/3 diety, od 8 do 12 godzin – połowa stawki, a ponad 12 godzin – cała dieta.

Gdy pracownik podczas pobytu za granicą otrzymuje częściowe wyżywienie, przysługuje mu:

  • na śniadanie – 15% diety,
  • na obiad – 30%,
  • na kolację – 30%,
  • na inne wydatki – 25% diety.

W każdym kraju docelowym obowiązuję inne stawki i należy sprawdzić jej wysokość przed wyjazdem.

Pracownik, któremu przyznano ekwiwalent pieniężny na wyżywienie nie przysługuje diety. Gdy  ekwiwalent jest niższy, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości diety. Jednak, gdy zapewnione ma bezpłatne wyżywienie, przysługuje mu 25 proc. diety na tzw. inne niezbędne wydatki.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności (…) z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 227, poz. 1661).

Jeśli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z naszą Kancelarią podatkowo – prawną. Mail: m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl  tel.: ( 22 ) 835 02 73

2023-12-08T15:47:52+01:00