Zmiany w formularzach deklaracji VAT od 1 kwietnia 2013

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe druki formularzy VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11 i VAT-12. Tym razem nie zaplanowano zmian merytorycznych a tylko redakcyjne.

Zniknie m. in. numer PESEL, pojawi się: Identyfikator podatkowy NIP podatnika.

Pojawi się też nowy formularz dla przedstawicieli podatkowych wprowadzony ostatnią nowelizacją ustawy o VAT (Dz. U. z 2013 r. poz. 35).

Podatnicy, którzy dokonują tylko importu towarów jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a nie mają siedziby w Polsce, ustanawiają przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestracji jako czynny podatnik VAT. To przedstawiciel będzie zobowiązany do składania deklaracji VAT.

Formularz VAT-13 obejmował będzie tylko rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Ponieważ taka dostawa opodatkowana jest stawką zerową, to w formularzu VAT-13 nie będzie pola na wpisanie kwoty podatku.

Nowe druku dostępne są na razie w rozporządzeniach Ministerstwa Finansów:

http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/149925 (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M)
http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/149989 (VAT-10, VAT-11)
http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/149995 (VAT-12)
http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/149983 (VAT-13)

 

2013-03-10T16:03:03+00:00