Wyższy limit przychodu dla działalności nierejestrowanej od 1 lipca 2024 roku

wyzszy limit przychodu dla dzialalnosci nierejestrowanej w 2024 roku

Od 1 lipca 2024 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli cieszyć się wyższym limitem przychodu dla działalności nierejestrowanej. To zmiana, która otwiera nowe możliwości dla drobnych przedsiębiorców, a jej wprowadzenie jest odpowiedzią na potrzeby rynku oraz na wzrost minimalnego wynagrodzenia. W niniejszym artykule przyjrzymy się, co dokładnie się zmieni i jakie korzyści niesie to dla osób prowadzących małą działalność gospodarczą.

Definicja i obecne regulacje

Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia biznesu przez osoby fizyczne, która nie wymaga rejestracji jako pełnoprawna działalność gospodarcza. Jest to rozwiązanie dedykowane drobnym przedsiębiorcom, którzy nie przekraczają określonego limitu przychodu. Do 30 czerwca 2024 roku limit ten wynosił 3181,50 zł miesięcznie, a od lipca wzrośnie do 3225 zł​​​​​​.

Zmiany w limitach działalności nierejestrowanej w 2024 roku

Nowy limit przychodów działalności nierejestrowanej w 2024 r:

wykres pokazujacy limit przychodow dla dzialalnosci nierejestrowanej w latach 2023 - 2024

Wykres przedstawiający zmianę limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej w latach 2023 – 2024 r

Limit przychodów działalności nierejestrowanej Od kiedy?
2700 zł / miesiąc Do 1 stycznia 2024 r
3181,50 zł / miesiąc Od 1 stycznia 2024 r
3225 zł / miesiąc Od 1 lipca 2024 r

 

 • Stary limit: Do 1 stycznia 2024 – 2 700 zł miesięcznie
 • Nowy limit #1: Od 1 stycznia 2024 – 3 181,50 zł miesięcznie
 • Nowy limit #2: Od 1 lipca 2024 – 3 225 zł miesięcznie

Kluczowe zmiany:

Przejście na roczny mechanizm obliczania limitu: 

Zamiast miesięcznego limitu, wprowadzony zostanie limit roczny dla działalności nierejestrowanej, co umożliwi elastyczniejsze zarządzanie przychodami​​​​.

Skrócenie okresu karencji – nowe możliwości dla przedsiębiorców

Rząd wprowadza zmianę, która skróci okres karencji z 60 do 24 miesięcy dla osób chcących ponownie skorzystać z działalności nierejestrowanej po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ta aktualizacja prawna ma na celu zachęcenie do powrotu na rynek tych, którzy wcześniej zakończyli swoje biznesowe przedsięwzięcie. Dzięki temu, byli przedsiębiorcy szybciej będą mogli wrócić do prowadzenia działalności na uproszczonych zasadach, co sprzyja inicjatywom gospodarczym i innowacyjności. To krok naprzód w ułatwianiu dostępu do formy działalności, która promuje przedsiębiorczość i wspiera rozwój lokalnej ekonomii.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r: 

zmiany minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej 2024

Wykres przedstawiający zmianę minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w latach 2022, 2023 oraz 2024 roku.

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie, co bezpośrednio wpłynie na limit dla działalności nierejestrowanej.

Minimalne wynagrodzenie (Brutto)  Minimalna stawka godzinowa (Brutto)  Obowiązuje od: 
4300,00 zł 28,10 zł 1 lipca 2024 r
4242,00 zł 27,70 zł 1 stycznia 2024 r
3600,00 zł 23,50 zł 1 lipca 2023 r
3490,00 zł 22,80 zł 1 stycznia 2023 r
3010,00 zł 19,70 zł 1 stycznia 2022 r

Tabela przedstawiająca zmianę minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w latach 2022, 2023 oraz 2024 roku.

Korzyści dla przedsiębiorców

 • Większa elastyczność w prowadzeniu działalności: Przejście na roczny limit przychodów działalności nierejestrowanej umożliwi przedsiębiorcom jednorazowe realizowanie większych zleceń bez obawy przekroczenia limitu.
 • Mniejsza biurokracja: Dzięki wyższemu limitowi przychodów, więcej osób będzie mogło korzystać z uproszczonej formy prowadzenia działalności, co przekłada się na mniejszą liczbę formalności.
 • Bezpieczeństwo prawne: Wyższy limit daje większą swobodę w prowadzeniu i rozwoju drobnej działalności zarobkowej.

Dla kogo zmiany są najkorzystniejsze?

 • Dla twórców i rzemieślników: Osoby tworzące produkty ręcznie, które sprzedają je sporadycznie, skorzystają na możliwości jednorazowego osiągnięcia wyższego przychodu.
 • Dla freelancerów: Specjaliści realizujący pojedyncze, większe projekty będą mogli to robić bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.
 • Dla osób testujących biznes: Nowy limit to szansa dla tych, którzy chcą sprawdzić potencjał swojego pomysłu na biznes bez wchodzenia w pełne obowiązki podatkowe i księgowe.

Jak przygotować się do zmian?

 • Monitoruj przychody: Zaczynając od 1 lipca 2024, ważne będzie śledzenie przychodów na poziomie rocznym, aby nie przekroczyć nowego limitu.
 • Dostosuj plan biznesowy: Warto przemyśleć, jak nowe regulacje wpłyną na Twoją działalność i czy nie nadszedł czas na jej rozszerzenie.
 • Skorzystaj z doradztwa podatkowego: Jeśli masz wątpliwości, jak zmiany wpłyną na Twoją sytuację podatkową, skonsultuj się z księgowym.

Zmiany w limitach przychodów dla działalności nierejestrowanej to duża szansa dla wielu przedsiębiorców. Dzięki nim, prowadzenie małej działalności stanie się bardziej elastyczne i mniej obciążone biurokracją. Warto już teraz zacząć planować, jak wykorzystać nowe możliwości, które niesie ze sobą zmiana przepisów.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia drobnej działalności zarobkowej przez osoby fizyczne, która nie wymaga rejestracji firmy ani wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to opcja dla tych, którzy nie przekraczają określonego limitu przychodu i chcą prowadzić działalność samodzielnie, bez obowiązku odprowadzania składek ZUS czy płacenia zaliczek na podatek​​​​​​.

Kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną w 2024 roku?

zmiany w limitach przychodow dla dzialalnosci nierejestrowanej 2024

Wykres liniowy przedstawiający zmianę limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej w latach 2023 – 2024 r

Możesz prowadzić działalność nierejestrowaną w 2024 roku, jeśli Twój miesięczny przychód nie przekracza 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W pierwszym półroczu limit ten wynosi 3181,50 zł (przy minimalnym wynagrodzeniu 4242 zł), a w drugim półroczu wzrasta do 3225 zł (przy minimalnym wynagrodzeniu 4300 zł). Ważne jest, abyś nie prowadził działalności wymagającej koncesji, licencji czy pozwolenia, ani w formie spółki cywilnej​​.

Jakie są zasady w prowadzeniu działalności nierejestrowanej w 2024 roku?

Podczas prowadzenia działalności nierejestrowanej musisz przestrzegać kilku kluczowych zasad:

 • Ewidencja sprzedaży: Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży jest obowiązkowe. Umożliwia ona monitorowanie, czy limit przychodów nie został przekroczony i ułatwia rozliczenia z Urzędem Skarbowym​​.
 • Podatki: Choć nie płacisz comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, musisz rozliczyć przychody z działalności nierejestrowanej w rocznym zeznaniu PIT-36, według skali podatkowej. Ważne: Przychody z działalności nierejestrowanej nie są zwolnione od podatku​​​​​​.
 • Faktury i rachunki: Na żądanie kupującego musisz wystawić rachunek lub fakturę (art. 87 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa). W przypadku faktur, istnieją uproszczone wymogi co do ich treści​​. Nie musisz tego robić tylko wtedy, gdy żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Rachunek ten powinien zawierać:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy sprzedawcy i kupującego
 • adres sprzedawcy i kupującego
 • numer rachunku
 • data wystawienia
 • rodzaj, ilość oraz ceny jednostkowe towarów lub usług
 • suma (liczbowo i słownie)
 • Uwaga: Nie ma obowiązku podawania numeru PESEL na rachunku / fakturze 
 • Koszty uzyskania przychodu: Możesz odliczyć wydatki związane z prowadzoną działalnością od uzyskanego przychodu​​.
 • Prawa konsumentów: Musisz przestrzegać praw konsumentów, w tym prawa do odstąpienia od umowy i obowiązków związanych z reklamacją, zwrotem czy naprawą​​.

Podstawy prawne:

 • art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.)
 • art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1ba ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

Pamiętaj, że jeśli przekroczysz limit przychodów, będziesz miał 7 dni na rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG. Działalność nierejestrowana staje się wtedy działalnością gospodarczą​​​​.

Jakie usługi można oferować w ramach działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana daje możliwość oferowania szerokiego zakresu usług, z pewnymi ograniczeniami. Oto szczegółowy przegląd:

programowanie - tworzenie stron - dzialalnosc nierejestrowana

 • Freelancing i usługi konsultingowe:
  • Programowanie, projektowanie graficzne, copywriting, tłumaczenia.
  • Doradztwo biznesowe, marketingowe, SEO.

tworczosc i sztuka - dzialalnosc nierejestrowana

 • Twórczość i sztuka:
  • Sprzedaż rękodzieła, biżuterii, obrazów, rzeźb.
  • Wykonywanie i sprzedaż fotografii, ilustracji.

uslugi edukacyjne - korepetycje - dzialalnosc nierejestrowana

 • Usługi edukacyjne:
  • Korepetycje (np. językowe, szkolne przedmioty).
  • Warsztaty i kursy online (gotowanie, programowanie, fotografowanie).

uslugi zdrowotne i urodowe - dzialalnosc nierejestrowana

 • Usługi zdrowotne i urodowe na małą skalę *:
  • Usługi masażu (bez konieczności posiadania lokalu).
  • Usługi kosmetyczne i fryzjerskie mobilne.

uslugi remontowe i naprawcze - dzialalnosc nierejestrowana

 • Usługi remontowe i naprawcze:
  • Drobne naprawy domowe, instalacje.
  • Usługi ogrodnicze, pielęgnacja terenów zielonych.

gastronomia - dzialalnosc nierejestrowana

 • Przygotowanie i dostawa żywności *:
  • Domowe wypieki, catering na małe imprezy.
  • Przygotowywanie specjalistycznej żywności (vegan, gluten-free).

wyprowadzanie psow - dzialalnosc nierejestrowana

 • Usługi dla zwierząt:
  • Opieka nad zwierzętami, dog walking.
  • Usługi pielęgnacyjne dla zwierząt domowych.

* Prowadzenie działalności nierejestrowanej związanej z przygotowaniem i dostawą żywności wymaga spełnienia pewnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Mimo że działalność nierejestrowana pozwala na uproszczone prowadzenie biznesu bez konieczności rejestracji w CEIDG, w przypadku działalności związanej z żywnością obowiązują pewne regulacje.

Jeśli planujesz zajmować się produkcją kanapek, ciast, przygotowywaniem obiadów na zamówienie lub podobnymi aktywnościami, konieczne może być zgłoszenie swojej działalności do sanepidu, nawet jeśli działalność jest nierejestrowana. Sanepid traktuje taką działalność podobnie jak zarejestrowaną działalność gospodarczą, a zgłoszenie do sanepidu jest darmowe. 

Warto zauważyć, że przed rozpoczęciem takiej działalności może być wymagana rejestracja i uzyskanie zatwierdzenia przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Proces ten obejmuje kontrolę sanepidu, która sprawdza, czy zakład spełnia normy sanitarne wynikające z przepisów unijnych, w tym wyposażenie, wystroj, konstrukcję, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń służących do produkcji żywności, zaopatrzenie w wodę, wentylację itd. Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Jak założyć działalność nierejestrowaną?

Aby rozpocząć działalność nierejestrowaną, nie musisz spełniać żadnych formalności rejestracyjnych typowych dla działalności gospodarczej. Najważniejszym krokiem jest rozpoczęcie prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży, która powinna zawierać sumę uzyskanego przychodu z danego dnia. 

W niektórych przypadkach, na przykład gdy sprzedajesz towary lub usługi wymagające rejestracji do VAT od pierwszej sprzedaży, możesz potrzebować numeru NIP. W takiej sytuacji należy wystąpić o nadanie numeru NIP za pomocą formularza NIP-7​.

Jak zakończyć działalność nierejestrowaną?

Zakończenie działalności nierejestrowanej jest procesem prostym, ponieważ nie była ona zarejestrowana w CEIDG ani w innym urzędzie. Jeśli jednak zdecydujesz, że chcesz formalnie zarejestrować swoją działalność gospodarczą, wystarczy złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Działalność nierejestrowana staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym w wniosku. 

W przypadku przekroczenia miesięcznego progu przychodów, działalność automatycznie przekształca się w działalność gospodarczą, a wówczas w ciągu 7 dni należy złożyć wniosek CEIDG. Przychody uzyskane w okresie od dnia przekroczenia limitu do dnia przed złożeniem wniosku (lub do upływu 7-dniowego terminu, jeśli wniosek nie został złożony) nadal są rozliczane jako dochód z działalności nierejestrowanej​.

To podstawowe informacje, które pomogą Ci zrozumieć, na czym polega działalność nierejestrowana i jakie są związane z nią zasady w 2024 roku.

FAQ: Działalność Nierejestrowana w 2024 Roku

1. Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to forma drobnej działalności zarobkowej, która nie wymaga rejestracji firmy ani wpisu do CEIDG, przeznaczona dla osób nieprzekraczających określonego limitu przychodu.

2. Jaki jest nowy limit przychodu dla działalności nierejestrowanej od lipca 2024?

Od 1 lipca 2024 roku limit wynosi 3225 zł miesięcznie.

3. Jakie są główne zmiany w regulacjach dotyczących działalności nierejestrowanej w 2024 roku?

 • Wprowadzenie rocznego limitu przychodów zamiast miesięcznego.
 • Skrócenie okresu karencji z 60 do 24 miesięcy dla ponownego korzystania z działalności nierejestrowanej.

4. Jakie korzyści niesie nowy limit przychodów dla przedsiębiorców?

Większa elastyczność w realizacji zleceń, mniejsza biurokracja, i bezpieczeństwo prawne w prowadzeniu drobnej działalności.

5. Dla kogo nowe zmiany są najkorzystniejsze?

Dla twórców, rzemieślników, freelancerów i osób testujących swój pomysł na biznes.

6. Jakie zasady obowiązują przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej?

 • Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży.
 • Rozliczanie przychodów w rocznym zeznaniu PIT-36.
 • Wystawianie rachunków lub faktur na żądanie kupującego.

7. Jakie usługi można oferować w ramach działalności nierejestrowanej?

Freelancing, twórczość artystyczna, usługi edukacyjne, usługi zdrowotne i urodowe na małą skalę, usługi remontowe, przygotowanie i dostawa żywności, usługi dla zwierząt.

8. Jak założyć działalność nierejestrowaną?

Nie wymaga to żadnych formalności rejestracyjnych. Kluczowe jest rozpoczęcie prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży.

9. Jak zakończyć działalność nierejestrowaną?

Zakończenie działalności nierejestrowanej jest proste, gdyż nie była rejestrowana. Przy przekroczeniu limitu przychodów, w ciągu 7 dni należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG.

2024-04-18T11:17:21+02:00