Nowe niższe limity podatkowe w 2024 roku – co oznacza to dla małych podatników?

nowe limity podatkowe na rok 2024

W obliczu nadchodzących zmian w przepisach podatkowych, kluczowe staje się zrozumienie i przygotowanie do nowych przepisów, które zaczną obowiązywać już w 2024 roku. Przede wszystkim mówimy tutaj o niższych limitach podatkowych, które będą mieć bezpośredni wpływ na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Analiza tych zmian oraz ich konsekwencji powinna stać się priorytetem dla każdego przedsiębiorcy, szczególnie tych, których działalność kwalifikuje się jako mały podatnik.

Kluczowe informacje:

 • Zmiana limitów podatkowych: Od 2024 roku limit kwalifikujący małe przedsiębiorstwa do preferencyjnych stawek podatkowych wyniesie 9 218 000 zł.
 • Wpływ na małe przedsiębiorstwa: Firmy, które do tej pory korzystały z ulg i uproszczeń, mogą potrzebować przejść na pełną księgowość i wyższe stawki podatkowe.
 • Korzyści ze statusu małego podatnika: Preferencyjne rozliczenia i możliwości, takie jak niższe stawki CIT czy rozliczenia kwartalne VAT.
 • Opcje dla uniknięcia pełnej księgowości: Utrzymanie przychodów poniżej nowego limitu lub przejście na ryczałt.

Dlaczego jest to ważne dla małych podatników

Zmiana limitów podatkowych może wpłynąć na wiele aspektów prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Zwiększenie obciążeń: Przedsiębiorcy, którzy będą musieli przechodzić na pełną księgowość lub zaczną płacić wyższe podatki, mogą odczuć to jako zwiększenie obciążeń administracyjnych i finansowych.
 • Planowanie finansowe: Obniżone limity wymagają od przedsiębiorców dokładniejszego planowania finansowego i możliwej restrukturyzacji działalności.
 • Dostosowanie działalności: Firmy muszą przeanalizować swoją obecną sytuację podatkową i dostosować działalność tak, aby zoptymalizować koszty i ewentualne narzuty podatkowe.

Nowe regulacje podatkowe wymagają uwagi i odpowiedniego przygotowania, dlatego już teraz warto dokładnie przeanalizować zmiany i ich potencjalny wpływ na prowadzony biznes.

Nowe limity podatkowe na rok 2024

Limit małego podatnika w PIT i CIT na 2024 rok

Ograniczenie limitu, które pozwala na uzyskanie statusu małego podatnika w podatkach dochodowych jak PIT i CIT, od 2024 roku zostanie określone kwotą 9 218 000 zł. To stanowi znaczącą zmianę, gdyż wielu podatników, którzy aktualnie korzystają z uproszczonych form opodatkowania, może zostać zobligowanych do stosowania pełnej księgowości czy płacenia podatku według wyższej stawki. 

CIT w 2024 roku

Przypomnijmy, że mały podatnik CIT, który nie przekroczy limitu przychodów, będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki podatkowej wynoszącej 9%, pod warunkiem, że jego przychody za 2023 / 2024 rok nie przekroczą wspomnianej kwoty 9 218 000 zł (z wliczonym VAT).

Konsekwencje dla małych podatników

Mniej przedsiębiorców skorzysta ze statusu małego podatnika

Dla specjalistów w zakresie finansów i księgowości te zmiany oznaczają konieczność dostosowania się do nowych realiów.  Zmniejszenie progu pozwoli niestety mniejszej liczbie przedsiębiorców skorzystać z ulg i uproszczeń przewidzianych dla małego podatnika, co może generować dodatkowe obciążenia podatkowe i administracyjne.

Warto także zwrócić uwagę, że dla wielu firm ograniczenie to może stanowić impuls do przemyślenia swojej strategii biznesowej i dokonania optymalizacji podatkowej.

Skorzystanie ze statusu małego podatnika

W 2024 roku status małego podatnika będzie dostępny dla podmiotów, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył określonego limitu. Ten limit jest corocznie indeksowany i aktualizowany przez Ministerstwo Finansów. Status małego podatnika pozwala na zastosowanie preferencyjnych zasad rozliczeń podatkowych, często kojarzonych z niższym obciążeniem finansowym. Mogą z niego skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Podstawowym warunkiem do skorzystania z tej formy ulgi podatkowej jest prowadzenie księgowości na zasadach ogólnych. Ważne jest jednak, aby dokładnie zapoznać się z przepisami regulującymi ten status, gdyż jest on związany z określonymi obowiązkami, takimi jak np. konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów. Część firm, na przykład te działające w niektórych branżach usługowych, mogą nie spełniać kryteriów do skorzystania z tego statusu. 

Korzyści z rozliczenia kwartalnego VAT

 • Rozliczenie kwartalne – ta forma rozliczenia daje moim klientom więcej czasu na dokonanie rozliczeń VAT i lepiej zarządzać płynnością finansową. Dzięki temu mogą oni efektywniej planować wydatki oraz inwestycje. Jako doradca podkreślam taką możliwość wśród benefitów wynikających z małego podatnika.
 • Jednorazowa amortyzacja – Mały podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji, co pozwala na szybsze odliczenie wydatków inwestycyjnych i zmniejszenie obciążenia podatkowego w krótkim okresie czasu, przy czym jednorazowa kwota amortyzacji nie może przekroczyć 50 000 euro​.
 • Rozliczenie VAT metodą kasową: Ta metoda pozwala na naliczanie VAT dopiero w momencie zapłaty faktury, co może przyczynić się do lepszego zarządzania płynnością finansową i zmniejszyć presję na firmę w zakresie przepływów pieniężnych.
 • Stosowanie 9% stawki CIT: Mały podatnik może skorzystać z niższej stawki CIT, co jest szczególnie korzystne dla firm o niższych przychodach, pozwalając na zmniejszenie obciążenia podatkowego

Uniknięcie przejścia na pełną księgowość

jak uniknac przejscia na pelna ksiegowosc - nowe limity podatkowe

Przejścia na pełną księgowość w 2024 r. możemy uniknąć poprzez spełnienie pewnych warunków. Pierwszą możliwością jest utrzymanie dochodów firmy poniżej progów zdefiniowanych przez prawo. Od 2021 r. granicą jest 5,5 mln zł zysku na rok, jednak w 2024 roku będzie to 9 218 200 zł.

Drugim sposobem na uniknięcie pełnej księgowości jest przejście na tzw. ryczałt – ponownie, on ma swoje limity i warunki, takie jak brak możliwości kooperacji z niektórymi rodzajami biznesów. Podatnicy rozliczający się ryczałtem mogą opłacać podatek w okresach kwartalnych, ale limit przychodu dla kwartalnego opłacania podatku wynosi 200 tysięcy euro, czyli 921 820 zł​.

Ostatnia możliwość to rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej i przejście na umowę o dzieło czy zlecenie – to rozwiązanie oczywiście nie jest idealne dla wszystkich, ale może być rozważane. Warto skonsultować tę kwestię z doradcą podatkowym, który pomoże nam ocenić, który sposób jest najlepszy dla naszego biznesu i jakie mogą być potencjalne konsekwencje takiego kroku. 

Podsumowanie

Wnioski dotyczące nowych niższych limitów podatkowych w 2024 roku

Nowe limity podatkowe na 2024 rok w Polsce, wynikające z dostosowania do aktualnego kursu euro, będą miały znaczący wpływ na przedsiębiorców, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zmiany te nie są bezpośrednio ukierunkowane na zmniejszenie obciążeń finansowych dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, ale raczej są rezultatem zmian w kursie walutowym, co wpływa na obowiązujące limity podatkowe.

Zmiana limitów może prowadzić do zwiększenia wymagań administracyjnych i podatkowych, z którymi będą musiały się zmierzyć przedsiębiorstwa. Szczególnie dotyczy to firm, które w wyniku obniżenia limitów będą zmuszone przejść na pełną księgowość lub zmienić sposób opodatkowania. Takie zmiany mogą skutkować potrzebą dostosowania procesów biznesowych i księgowych do nowych regulacji.

Podejmowanie decyzji dotyczących limitów podatkowych wymaga od rządu rozważnego i odpowiedzialnego podejścia, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ na sektor MŚP oraz ogólną sytuację gospodarczą kraju. Decyzje te powinny być starannie rozważane, aby zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy i nie zagrażać stabilności budżetu państwa.

Podsumowując, nowe limity podatkowe w 2024 roku będą miały istotny wpływ na polski sektor MŚP, choć niekoniecznie w kierunku zmniejszania obciążeń finansowych. Raczej są to dostosowania wynikające z bieżącej sytuacji gospodarczej i kursu walutowego, które mogą skutkować zwiększonymi wymaganiami administracyjnymi dla firm.

Nadal nie jesteś pewien co oznaczają nowe limity podatkowe? Sprawdź naszą usługę: doradztwo podatkowe dla firm.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych limitów małego podatnika w vat pit i cit

1. Co oznaczają nowe niższe limity podatkowe w 2024 r dla małych podatników?

Niższe limity podatkowe w 2024 r oznaczają, że mały podatnik będzie miał zmniejszony limit przychodów, do którego może zastosować preferencyjny status małego podatnika. Celem tych zmian jest zapewnienie większej równości wobec prawa między różnymi grupami przedsiębiorców.

2. Jakie są przewidywane limity podatkowe w 2024 r dla małych podatników?

Limity podatkowe w 2024 r będą zależały od limitu przychodów podatnika w 2023 r. Jeśli przychód w 2023 r nie przekroczy 9 218 200, podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnego statusu małego podatnika w 2024 r.

3. Jakie są konsekwencje przekroczenia limitów podatkowych na 2024?

Jeśli mały podatnik przekroczy ustanowione limity podatkowe na rok 2024, może utracić prawo do korzystania z preferencyjnego statusu małego podatnika. Może to oznaczać konieczność płacenia wyższej stawki podatkowej.

4. Jak powinienem przeliczyć mój przychód na euro w celu porównania z limitem podatkowym?

Aby przeliczyć przychód na euro, należy podzielić kwotę przychodu przez średni kurs euro obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października. 

 

 

2024-04-24T14:39:04+02:00