Zalety współpracy z kancelarią podatkową – Plusy usług doradztwa podatkowego

zalety wspolpracy z kancelaria podatkowa

W obliczu ciągłych zmian w przepisach podatkowych i rosnącej roli postępowań sądowych, zarządzanie podatkami w spółce staje się coraz bardziej złożonym zadaniem. Bieżące doradztwo podatkowe, oferowane przez doświadczonych specjalistów, stanowi kluczowe narzędzie dla wspólników i menedżerów w skutecznym poruszaniu się po labiryncie przepisów i unikaniu pułapek w postępowaniach podatkowych i sądowych.

Kluczowe informacje z artykułu:

 1. Zalety współpracy z kancelarią podatkową:
  • Dostęp do specjalistycznej wiedzy: Kancelarie podatkowe zatrudniają ekspertów z głęboką wiedzą o przepisach podatkowych, co jest nieocenione w złożonych kwestiach podatkowych.
  • Zmniejszenie ryzyka błędów: Profesjonalne doradztwo minimalizuje ryzyko błędów w rozliczeniach podatkowych, co chroni przed karami finansowymi i problemami prawnymi.
  • Optymalizacja podatkowa: Doradcy pomagają w identyfikacji oszczędności podatkowych i optymalizacji obciążeń podatkowych, co może znacząco zmniejszyć koszty prowadzenia działalności.
  • Wsparcie w audycie i kontrolach: W przypadku audytu podatkowego lub kontroli skarbowej, kancelaria podatkowa może oferować niezbędne wsparcie i reprezentację.
  • Dostosowanie do zmian przepisów: Kancelarie podatkowe regularnie monitorują zmiany w przepisach, co umożliwia firmom bieżące dostosowanie się do aktualnych wymogów prawnych.
 2. Plusy usług doradztwa podatkowego:
  • Strategiczne planowanie podatkowe: Doradztwo podatkowe pozwala na strategiczne planowanie działań firmy w taki sposób, aby maksymalizować korzyści podatkowe i minimalizować obciążenia.
  • Personalizowane podejście: Każda firma może otrzymać indywidualnie dostosowane rozwiązania odpowiadające jej specyfice działalności, co zwiększa efektywność operacji podatkowych.
  • Proaktywne zarządzanie zmianami: Doradcy podatkowi mogą proaktywnie reagować na zmiany w prawie podatkowym, informując i przygotowując firmę na nowe wymogi.
  • Edukacja i szkolenia dla pracowników: Kancelarie często oferują także szkolenia dla pracowników klienta, co podnosi ich świadomość podatkową i umiejętności w zakresie zgodności z przepisami.
  • Redukcja czasu i zasobów poświęconych na podatki: Outsourcing zadań podatkowych pozwala przedsiębiorstwom skupić się na swojej podstawowej działalności, co zwiększa ich efektywność operacyjną.
 3. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – od lipca 2024 roku wprowadzenie tego systemu będzie nowym wymogiem dla polskich przedsiębiorców, co podnosi znaczenie bieżącego doradztwa podatkowego.
 4. Rola doradców podatkowych – specjaliści od podatków pomagają w zrozumieniu i stosowaniu zmieniających się przepisów, a także w strategii minimalizacji ryzyka podatkowego.
 5. Możliwości oszczędności podatkowych – wykorzystanie ulg proinnowacyjnych i systemów takich jak estoński CIT może przynieść znaczące oszczędności.

Profesjonalne doradztwo podatkowe dla Twojej firmy – Wstęp 

Zarządzanie podatkami w spółkach może być zadaniem skomplikowanym, szczególnie w obliczu ciągle zmieniających się przepisów i podejść, z którymi przedsiębiorcy muszą się zmagać. W tym kontekście, wsparcie ze strony doświadczonych doradców podatkowych, którzy regularnie współpracują z sądami administracyjnymi i poruszają się w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych, staje się nieocenione. W 2024 roku, polskie przedsiębiorstwa, w tym największe firmy i doradcy podatkowi, będą musiały dostosować się do nowego wymogu: obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), co dodatkowo podkreśla znaczenie bieżącego doradztwa.

Kancelarie podatkowe, oferujące kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, stają przed wyzwaniem wsparcia firm w adaptacji do nowych regulacji. Ich eksperci, specjalizujący się w cenie transferowych oraz innych złożonych aspektach podatkowych, pomagają klientom w zrozumieniu i stosowaniu zmieniających się przepisów, co jest kluczowe dla zapewnienia zgodności biznesu z przepisami. Oprócz tego, oferują pomoc w postępowaniach podatkowych i innych usługach związanych z zarządzaniem podatkami w Polsce. W ramach doradztwa podatkowego, kancelarie te pomagają również w kształtowaniu strategii podatkowej, co ma na celu minimalizację ryzyka podatkowego i maksymalizację oszczędności dla ich klientów.

Ekspertyza i doświadczenie 

Profesjonalni doradcy podatkowi mają głęboką wiedzę na temat zasad i przepisów podatkowych. Mają również wieloletnie doświadczenie w obszarze podatkowym, które pozwala im skutecznie radzić sobie z najbardziej skomplikowanymi sprawami podatkowymi. Współpraca z kancelarią podatkową zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania optymalnych rozwiązań dla Twojego biznesu. 

Ekspertyza i doświadczenie w kontekście KSeF (Krajowy System E-faktur / E-Faktura):

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce od 1 lipca 2024 roku stanowi istotne wyzwanie dla przedsiębiorstw, wymagające dostosowania procesów rachunkowości i fakturowania. Eksperci podatkowi, oferujący kompleksowe doradztwo prawne, odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zgodności działalności przedsiębiorstw z nowymi przepisami. Ich wsparcie obejmuje interpretację i wdrażanie przepisów, integrację systemów rachunkowości z KSeF oraz pomoc w bieżących kwestiach operacyjnych związanych z nowym systemem fakturowania.

Doradcy podatkowi dostarczają również usługi podatkowe, w tym audyt wewnętrzny i ocenę ryzyka podatkowego związanego z KSeF. Wdrażają odpowiednie procedury i mechanizmy kontroli, zapewniając, że przedsiębiorstwa nie tylko spełniają wymogi prawne, ale również optymalizują swoje procesy podatkowe. Szczególną rolę odgrywa także edukacja pracowników działów rachunkowości i finansów, mająca na celu zwiększenie ich świadomości i umiejętności w obszarze stosowania KSeF.

Wsparcie w audycie i zarządzanie procesami biznesowymi:

W obliczu wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz innych istotnych zmian w przepisach podatkowych w latach 2023 i 2024, rola kancelarii podatkowych w zakresie wsparcia w audycie oraz zarządzaniu procesami biznesowymi staje się coraz bardziej istotna. Kancelarie takie jak Kancelaria Podatkowo-Prawna mgr Małgorzata Kardas-Gołębiowska, dostarczają przedsiębiorstwom nie tylko wsparcia w trakcie audytów wewnętrznych, ale także pomagają w ocenie funkcji audytu wewnętrznego oraz doradzają w zakresie efektywności operacyjnej przedsiębiorstw.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 1. Audyt wewnętrzny (IA): Firmy doradcze oferują usługi audytu wewnętrznego, które pomagają organizacjom przełożyć niepewność na zaufanie oraz przyspieszyć i usprawnić działania. Usługi te są elastyczne i skalowalne, dostosowane do potrzeb każdej firmy, bez względu na jej wielkość, sektor, lokalizację czy dojrzałość. 
 2. Ocena funkcji audytu wewnętrznego: Specjaliści z KPMG wspierają firmy w niezależnej ocenie funkcji audytu wewnętrznego, wykorzystując międzynarodowe standardy i wymogi regulatorów, takich jak KNF czy DPSN 2021. 
 3. Wsparcie w procesie projektowania i wdrażania systemów kontroli wewnętrznej: Doradztwo dotyczące projektowania, wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej, pomagając firmom w identyfikacji i ocenie ryzyka oraz w zapewnieniu zgodności z różnymi przepisami. 
 4. Doradztwo w zakresie zarządzania zgodnością podatkową (Tax Compliance Management): W obliczu rosnących wymogów dotyczących zgodności z przepisami podatkowymi, kancelarie podatkowe świadczą wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu skutecznych mechanizmów zarządzania funkcją podatkową, w tym audyt funkcji podatkowej, opracowanie strategii podatkowej, procedury należytej staranności i inne. 

Z uwagi na złożoność i dynamiczne zmiany w prawie podatkowym, firmy coraz częściej korzystają z usług kancelarii doradztwa podatkowego, które zapewniają kompleksowe wsparcie w obszarze audytu i zarządzania procesami biznesowymi, pomagając tym samym w dostosowaniu się do nowych wymagań regulacyjnych oraz w optymalizacji i efektywności działania organizacji.

Ceny transferowe – Istotny element strategii podatkowej współczesnych spółek

miedzynarodowe ceny transferowe

Jednym z kluczowych aspektów, na które biura księgowe kładą szczególny nacisk w kontekście doradztwa podatkowego, są ceny transferowe. Ceny transferowe, czyli ceny stosowane w transakcjach między powiązanymi podmiotami, takimi jak spółki należące do tego samego koncernu, odgrywają istotną rolę w strategicznym planowaniu podatkowym i zgodności z przepisami.

Rola cen transferowych w zarządzaniu podatkami:

 • Zgodność z prawem: Ceny transferowe muszą odpowiadać warunkom rynkowym, co jest wymogiem wielu systemów podatkowych, w tym polskiego. Doradcy podatkowi pomagają firmom w ustaleniu i dokumentowaniu cen transferowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć korekt podatkowych i potencjalnych sankcji.
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym: Poprzez odpowiednie ustalenie cen transferowych, firmy mogą efektywnie zarządzać swoim ryzykiem podatkowym. Współpraca z kancelarią podatkową pozwala na identyfikację potencjalnych ryzyk oraz opracowanie strategii ich minimalizacji.
 • Optymalizacja podatkowa: Przy właściwym zarządzaniu, ceny transferowe mogą być wykorzystane do optymalizacji obciążeń podatkowych, szczególnie w przypadku działalności międzynarodowej.

Wyzwania i rozwiązania:

 • Kompleksowość regulacji: Regulacje dotyczące cen transferowych są skomplikowane i różnią się w zależności od jurysdykcji. Biura podatkowe posiadają specjalistyczną wiedzę niezbędną do nawigacji w tych regulacjach.
 • Dokumentacja i sprawozdawczość: Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji cen transferowych jest kluczowe dla udowodnienia ich zgodności z warunkami rynkowymi. Kancelarie podatkowe oferują wsparcie w przygotowywaniu takiej dokumentacji, w tym raportów i analiz.

Podsumowując, właściwe zarządzanie informacjami o cenach transferowych jest kluczowym aspektem dla firm działających globalnie. Korzystając z usług doświadczonych doradców z zakresu prawa podatkowego, przedsiębiorstwa mogą efektywnie zarządzać danymi dotyczącymi cen transferowych, co zapewnia zgodność z międzynarodowymi przepisami podatkowymi i umożliwia efektywne zarządzanie finansami. Taka współpraca jest nieoceniona w zapewnieniu prawidłowego prowadzenia dokumentacji oraz w interpretacji złożonych regulacji dotyczących cen transferowych.

Planowanie przyszłości i oszczędności podatkowe:

planowanie i oszczednosci podatkowe

W kontekście zmian podatkowych w 2023 r i 2024 r, w tym wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), firmy stoją przed nowymi wyzwaniami, które wymagają przemyślanej strategii podatkowej. Doradcy podatkowi odgrywają kluczową rolę w pomaganiu przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do tych zmian, zapewniając jednocześnie możliwość oszczędności podatkowych.

 1. Zmiany w ustawie o VAT i wprowadzenie KSeF: Od 1 lipca 2024 roku, obowiązkowe będzie stosowanie KSeF dla czynnych podatników VAT, a od 1 stycznia 2025 dla podatników zwolnionych z VAT. E-faktury będą wystawiane bezpośrednio w systemach finansowo-księgowych podłączonych do KSeF. Wdrażanie tych zmian będzie wymagało od firm dostosowania procesów i systemów IT, co może być znaczącym wyzwaniem.

 2. Strategie podatkowe dla największych przedsiębiorstw: Od 1 stycznia 2021 roku, najwięksi przedsiębiorcy w Polsce, w tym podatkowe grupy kapitałowe i podmioty o przychodach przekraczających 50 mln euro, są zobowiązani do sporządzania i publikowania strategii podatkowych. Strategie te obejmują informacje o podejściu do obowiązków podatkowych, działaniach restrukturyzacyjnych i planowanych inicjatywach. Brak publikacji strategii podatkowej może skutkować karą do 250 000 zł. 
 3. Wykorzystanie ulg proinnowacyjnych: Polski system ulg proinnowacyjnych oferuje przedsiębiorstwom różne możliwości oszczędności podatkowych poprzez ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ulgi dla innowacyjnych pracowników, ulgi IP-Box, ulgi na prototypy, ulgi na ekspansję i inne. Warto skorzystać z tych ulg, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe i wspierać innowacyjność w przedsiębiorstwie. 
 4. Nowe przepisy ułatwiające prowadzenie biznesu: Rząd Polski wprowadził w 2024 roku nowe przepisy mające na celu uproszczenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany te mają na celu ograniczenie zbędnych wymagań regulacyjnych, co może przyczynić się do oszczędności czasu i kosztów dla przedsiębiorców. 
 5. Estoński CIT jako element strategii podatkowej:
  W kontekście planowania przyszłości i oszczędności podatkowych przedsiębiorstw, warto zwrócić uwagę na estoński system CIT (Corporate Income Tax). Jest to unikalna forma opodatkowania korporacyjnego, która może stanowić atrakcyjną opcję dla firm skupiających się na długoterminowych inwestycjach i rozwoju. W tym systemie, podatek dochodowy od firm jest płacony jedynie w przypadku dystrybucji zysków, co oznacza, że zyski reinwestowane w przedsiębiorstwo nie są opodatkowane.

  Estoński CIT może być szczególnie korzystny dla firm planujących rozbudowę, modernizację, czy wprowadzanie innowacji, ponieważ pozwala na zwiększenie środków dostępnych na te cele. Doradcy podatkowi mogą pomóc przedsiębiorcom w ocenie, czy przejście na estoński CIT będzie dla nich korzystne, biorąc pod uwagę ich indywidualne cele biznesowe i potrzeby, a także zmieniające się przepisy i regulacje podatkowe.

  Warto zauważyć, że stosowanie estońskiego CIT wymaga szczegółowej analizy i planowania, aby upewnić się, że jest zgodne z celami i strategią firmy. Doradcy mogą dostarczać wskazówek dotyczących tego, jak najlepiej wdrożyć ten system w ramach istniejącej struktury podatkowej przedsiębiorstwa, a także jak zintegrować go z innymi elementami strategii podatkowej firmy, w tym z nowymi wymogami takimi jak KSeF.

Zgodność z przepisami i unikanie sankcji:

zgodnosc z przepisami podatkowymi

W 2023 roku wprowadzono nowelizację ustawy o VAT, która obejmuje obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i e-faktur od 1 lipca 2024 roku dla wszystkich transakcji B2B, czyli dokonywanych pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT, ten obowiązek zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Obowiązkowy KSeF ma na celu uszczelnienie systemu VAT oraz walkę z unikaniem płacenia podatku VAT przez podatników. E-faktury będą mogły być wystawiane w formie pliku tekstowego XML, zgodnego ze strukturą logiczną XSD, opublikowaną przez Ministerstwo Finansów, co umożliwia ich łatwe automatyczne przetwarzanie.

Zmiany te niosą ze sobą również ryzyko sankcji finansowych. W przypadku niedopełnienia obowiązków związanych z e-fakturowaniem, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na podatnika karę pieniężną do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze. Sankcje te będą dotyczyć przypadków, gdy podatnik nie wystawił faktury przy użyciu KSeF lub nie przesłał do KSeF faktur wystawionych podczas awarii systemu w określonym terminie.

Dlaczego wsparcie ekspertów świadczących kompleksowe usługi w ramach bieżącego doradztwa prawnego oraz doradztwa prawa podatkowego w Polsce jest tak ważne? – Podsumowanie

Współpraca z ekspertami w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego jest kluczowa dla każdej firmy działającej w dynamicznie zmieniającym się środowisku podatkowym i regulacyjnym Polski. Oto kilka powodów, dla których wsparcie takich specjalistów jest niezwykle ważne:

 1. Zgodność z przepisami: Prawo podatkowe jest złożone i ciągle ulega zmianom. Eksperci w dziedzinie prawa podatkowego pomagają firmom zrozumieć i stosować się do obowiązujących przepisów, co jest niezbędne dla uniknięcia problemów prawnych i finansowych. 
 2. Zarządzanie ryzykiem: Profesjonalne doradztwo podatkowe pomaga identyfikować i minimalizować ryzyka podatkowe, co jest kluczowe dla stabilności finansowej i reputacji firmy. 
 3. Optymalizacja podatkowa: Doradcy podatkowi oferują strategie i rozwiązania pozwalające na efektywne zarządzanie obciążeniami podatkowymi, co może przyczynić się do znaczących oszczędności finansowych. 
 4. Wsparcie w audycie i kontroli skarbowej: W razie kontroli skarbowej lub audytu, eksperci podatkowi zapewniają niezbędne wsparcie, pomagając w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i reprezentacji interesów firmy. 
 5. Adaptacja do nowych regulacji: Takie zmiany jak wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wymagają od firm dostosowania swoich procesów. Doradcy podatkowi pomagają w integracji nowych wymogów w istniejących systemach księgowych i biznesowych. 
 6. Strategiczne planowanie podatkowe: Biura doradztwa podatkowego pomagają w opracowaniu długoterminowych strategii podatkowych, które są zgodne z celami biznesowymi firmy i zmieniającymi się warunkami rynkowymi. 
 7. Edukacja i szkolenia: Eksperci podatkowi często zapewniają szkolenia i warsztaty dla pracowników firmy, zwiększając ich świadomość podatkową i umiejętności w zakresie zgodności z przepisami. 
 8. Personalizowane doradztwo: Każda firma ma unikalne potrzeby i wyzwania podatkowe. Doradcy podatkowi oferują spersonalizowane rozwiązania, dostosowane do specyficznych wymagań każdego klienta. 

Tabela 1: Korzyści z współpracy z kancelarią podatkową

Korzyść Opis
Dostęp do specjalistycznej wiedzy Eksperci z głęboką wiedzą o przepisach podatkowych pomagają w rozwiązywaniu skomplikowanych kwestii podatkowych.
Zmniejszenie ryzyka błędów Profesjonalne doradztwo minimalizuje ryzyko błędów w rozliczeniach, chroniąc przed karami finansowymi i problemami prawnymi.
Optymalizacja podatkowa Identyfikacja oszczędności podatkowych i optymalizacja obciążeń podatkowych, zmniejszająca koszty działalności.
Wsparcie w audycie i kontrolach Niezbędne wsparcie i reprezentacja w przypadku audytu podatkowego lub kontroli skarbowej.
Dostosowanie do zmian przepisów Bieżące monitorowanie i dostosowywanie do zmian w przepisach, umożliwiające zgodne działanie przedsiębiorstwa.

Podsumowując, biura księgowe odgrywają kluczową rolę w pomaganiu firmom w zrozumieniu i adaptacji do złożonych zmian podatkowych, w tym w stosowaniu takich rozwiązań jak estoński CIT. Pomagają oni w planowaniu przyszłości i wykorzystywaniu dostępnych oszczędności podatkowych w kontekście nowych regulacji, takich jak KSeF. Stosowanie estońskiego CIT może być szczególnie korzystne dla firm, które skupiają się na reinwestowaniu zysków, ponieważ oferuje on możliwość odroczenia obciążeń podatkowych do momentu dystrybucji zysków. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa regularnie aktualizowały swoją wiedzę o zmieniających się przepisach podatkowych, aby maksymalizować potencjalne korzyści i minimalizować ryzyko finansowe. Doradztwo podatkowe stanowi zatem nieocenioną wartość w świecie ciągłych zmian w prawie podatkowym, umożliwiając firmom efektywnie zarządzać swoimi zobowiązaniami podatkowymi i planować przyszłość finansową.

 

FAQ

Jakie usługi oferuje kancelaria podatkowa? 

Kancelaria podatkowa to miejsce, gdzie możesz liczyć na szeroki zakres usług związanych z doradztwem podatkowym. To nie tylko pomoc w zakresie obowiązkowych rozliczeń, ale także cała paleta usług, które pomogą Ci zoptymalizować Twoją działalność podatkową. 

 • Doradztwo podatkowe: Doradcy podatkowi zapewniają wsparcie w obszarze praw podatkowych, pomagając klientowi decydować, które strategie podatkowe są najlepsze dla ich biznesu.
 • Planowanie podatkowe: Doradztwo w tej dziedzinie obejmuje ocenę sytuacji podatkowej firmy, identyfikację możliwości do osiągnięcia oszczędności podatkowych, a także pomóc zrozumieć i kontrolować skomplikowane kwestie podatkowe.
 • Zgodność z przepisami podatkowymi: Usługi te obejmują pomoc w utrzymaniu zgodności z obowiązującymi w danej chwili przepisami podatkowymi oraz przeprowadzanie audytów podatkowych.
 • Przygotowanie i przegląd zeznań podatkowych: Doradcy podatkowi mogą przygotować i złożyć zeznania podatkowe, zawsze upewniając się, że są one dokładne i zgodne z obowiązującym prawem podatkowym.

Ponadto kancelarie podatkowe mogą świadczyć specjalistyczne usługi w ramach doradztwa w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku CIT, podatku od nieruchomości, a także w zakresie ciekawych zagadnień takich jak transfer pricing czy podatek od transakcji finansowych. 

Jak znaleźć odpowiednią kancelarię podatkową dla swojego biznesu? 

Wybór odpowiedniej kancelarii podatkowej dla Twojej firmy to istotna decyzja, która może mieć duży wpływ na Twoje finanse oraz operacje biznesowe. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby znaleźć idealnego partnera do współpracy w dziedzinie doradztwa podatkowego: 

 1. Zrozum swoje potrzeby: Przede wszystkim, musisz zrozumieć, czego potrzebujesz od kancelarii podatkowej. Czy potrzebujesz doradztwa w zakresie planowania podatkowego? Czy szukasz wsparcia w audycie lub pomocy w prawidłowym prowadzeniu księgowości?
 2. Prowadź badania: Po określeniu Twoich potrzeb, rozpocznij poszukiwania. Możesz skorzystać z wyszukiwarki internetowej, ale również warto zapytać innych przedsiębiorców o rekomendacje. Pamiętaj, że warto sugerować się opiniami osób, które prowadzą firmy o podobnym profilu.
 3. Sprawdź reputację: Sprawdź zasłużone opinie kancelarii. Możesz to zrobić, odwiedzając ich stronę internetową, szukając recenzji online lub pytając o referencje od obecnych lub byłych klientów.
 4. Porównaj usługi i koszty: Prześledź dokładnie oferty różnych kancelarii podatkowych, porównując jakiego rodzaju usługi oferują w jakiej cenie.
 5. Spotkaj się z doradcami: Umów się na spotkanie, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak mogą oni pomóc Twojemu biznesowi. To jest również dobry moment, żeby zadać wszelkie pytania dotyczące ich doświadczenia, specjalizacji i strategii.

Zapamiętaj, że dobre biuro doradztwa podatkowego powinno nie tylko pomóc Ci spełniać wymogi prawne, ale także strategicznie planować Twoje obciążenia podatkowe i pomagać w dalszym rozwoju Twojego biznesu. Zdecyduj się na kancelarię, której ufasz i z którą czujesz się komfortowo, ponieważ będą one kluczowym partnerem dla Twojego przedsiębiorstwa.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w zakresie podatków? 

Błędy podatkowe mogą być niezwykle kosztowne dla Twojego biznesu, prowadząc do znacznych kar finansowych i potencjalnej utraty reputacji. Oto kilka najczęstszych błędów podatkowych, które często popełniają przedsiębiorcy: 

 1. Nieprawidłowe klasyfikacje podatkowe: Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością właściwej klasyfikacji dochodów i wydatków. Często błąd polega na nieodpowiednim sklasyfikowaniu wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, co może prowadzić do nienależnych obciążeń podatkowych.
 2. Brak zrozumienia przepisów podatkowych: Przepisy podatkowe są skomplikowane i ciągle ulegają zmianom. Często przedsiębiorcy nie śledzą tych zmian, co prowadzi do nieświadomego łamania prawa podatkowego.
 3. Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji: Brak odpowiedniej dokumentacji to kolejny częsty błąd. To może prowadzić do problemów z prawidłowym rozliczeniem podatków oraz do trudności podczas ewentualnej kontroli skarbowej.
 4. Zaniedbanie terminów płatności: Ignorowanie terminów płatności podatków może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kary finansowe czy nawet postępowania egzekucyjne.

Współpraca z profesjonalnym biurem księgowym pomaga unikać powyższych błędów. Dzięki temu zyskujesz pewność, że Twoja firma jest zawsze zgodna z aktualnymi przepisami podatkowymi.

Czy współpraca z kancelarią podatkową może pomóc w uniknięciu kontroli skarbowej? 

Rozważając współpracę z kancelarią podatkową, warto zdać sobie sprawę, że jej głównym zadaniem nie jest unikanie kontroli skarbowej. W rzeczywistości, nikt nie może zagwarantować Ci pełnej ochrony przed taką. Te procedury są bowiem elementem standardowego procesu prowadzenia biznesu i mogą być przeprowadzane niezależnie od skrupulatności Twojej firmy. 

Co jednak istotne, współpraca z doradcą podatkowym z Warszawy znacznie zmniejsza ryzyko przeprowadzenia kontroli skarbowej, a jeśli do niej dojdzie – pomaga w jej efektywnym przejściu. Dlaczego? To proste. Profesjonalne biura doradztwa podatkowego mają na celu zapewnienie, aby twoja firma była zgodna z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dzięki temu są one w stanie skutecznie zarządzać Twoim ryzykiem podatkowym i minimalizować ewentualne problemy związane z niewłaściwymi lub niepełnymi zeznaniami podatkowymi. 

 • Poprawne rozliczenia: Kancelaria podatkowa może pomóc Ci zrozumieć wszystkie skomplikowane przepisy podatkowe i zagwarantować, że Twoje rozliczenia są dokładne i terminowe. Dzięki temu możesz skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu zamiast martwić się o błędy podatkowe.
 • Minimalizacja ryzyka: Profesjonalne doradztwo pozwoli Ci uniknąć potencjalnych błędów i nieścisłości, które mogłyby przyciągnąć uwagę organów podatkowych. Jego zadaniem jest zapewnienie, że Twoja firma jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
 • Wsparcie podczas kontroli: Jeżeli jednak dojdzie do kontroli skarbowej, kancelaria podatkowa pomoże Ci przez cały ten proces. Zapewnia wsparcie w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, odpowiadaniu na pytania i w razie potrzeby reprezentuje Twoje interesy.

Podsumowując, współpraca z kancelarią podatkową nie gwarantuje uniknięcia kontroli skarbowej, ale z całą pewnością pomaga zniwelować ryzyko jej przeprowadzenia oraz stanowi cenne wsparcie, jeśli taka kontrola ma miejsce.

Jaki jest zakres usług podatkowych oferowanych przez doradców podatkowych w kontekście VAT i CIT?

Doradcy podatkowi oferują usługi bezpośrednio związane z VAT (podatkiem od towarów i usług) oraz CIT (podatkiem dochodowym od osób prawnych), które obejmują:

 1. Doradztwo w zakresie VAT i CIT: Udzielanie porad, wyjaśnień i opinii dotyczących przepisów prawa podatkowego, w tym aspektów związanych z VAT i CIT. To może obejmować interpretację przepisów, doradztwo w wyborze odpowiednich form opodatkowania oraz wsparcie w rozumieniu skomplikowanych zagadnień prawno-podatkowych. 
 2. Reprezentacja przed organami skarbowymi: Doradcy podatkowi reprezentują klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi, w tym w sprawach dotyczących VAT i CIT. Obejmuje to pomoc w przypadku kontroli podatkowych, sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych oraz reprezentację w sporach związanych z VAT i CIT. 
 3. Prowadzenie ksiąg podatkowych i sporządzanie zeznań: Doradcy podatkowi mogą prowadzić księgi podatkowe dla firm, sporządzać deklaracje podatkowe oraz inne wymagane dokumenty, takie jak zeznania roczne dla celów VAT i CIT. 
 4. Pomoc w rozliczeniu importu usług: Doradztwo w zakresie rozliczania importu usług, gdzie miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika usługi musi znajdować się na terytorium Polski. Obejmuje to wsparcie w prawidłowym rozliczaniu VAT i CIT w kontekście transakcji międzynarodowych. 
 5. Analiza konsekwencji podatkowych decyzji biznesowych: Doradztwo w zakresie wpływu różnych decyzji biznesowych na zobowiązania VAT i CIT firmy. Może to obejmować analizę konsekwencji podatkowych inwestycji, restrukturyzacji, czy transakcji handlowych. 
 6. Optymalizacja podatkowa: Doradcy podatkowi mogą oferować usługi związane z optymalizacją obciążeń podatkowych związanych z VAT i CIT, pomagając firmom minimalizować koszty podatkowe przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
 7. Wsparcie w sporządzaniu skarg do sądów administracyjnych: Pomoc w przygotowaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących VAT i CIT. 

Czym są ceny transferowe i jak mogą wpływać na opodatkowanie mojej firmy?

Ceny transferowe to ceny, po jakich transakcje są przeprowadzane między powiązanymi ze sobą podmiotami, np. między firmami należącymi do tej samej grupy kapitałowej. Kluczowym aspektem cen transferowych jest to, że powinny one odpowiadać warunkom, jakie zostałyby ustalone przez niezależne od siebie strony w podobnych transakcjach.

Istotność cen transferowych dla opodatkowania firmy wynika z faktu, że mogą one wpływać na rozliczenia podatkowe i zobowiązania podatkowe firm w różnych jurysdykcjach. Jeśli ceny transferowe są ustalane w sposób nieodpowiadający warunkom rynkowym, może to prowadzić do przenoszenia zysków między krajami w celu minimalizacji obciążeń podatkowych, co jest niezgodne z przepisami prawa podatkowego.

Oto kilka kluczowych aspektów, jak ceny transferowe mogą wpływać na opodatkowanie firmy:

 1. Korekty podatkowe: Jeżeli organy podatkowe stwierdzą, że ceny transferowe nie odpowiadają warunkom rynkowym, mogą dokonać korekty podatkowej. Oznacza to dostosowanie dochodów i kosztów firmy do poziomu, który zostałby osiągnięty, gdyby transakcje były przeprowadzone na warunkach rynkowych. 
 2. Ryzyko podwójnego opodatkowania: Niewłaściwe ustalenie cen transferowych może prowadzić do podwójnego opodatkowania, gdy dwa różne kraje dokonają korekty podatkowej tej samej transakcji, ale w przeciwnych kierunkach. 
 3. Wymogi dokumentacyjne: Firmy są zobowiązane do przygotowania odpowiedniej dokumentacji cen transferowych, aby udowodnić, że ich ceny odpowiadają warunkom rynkowym. Brak takiej dokumentacji lub jej nieadekwatność może prowadzić do problemów z organami podatkowymi. 
 4. Planowanie podatkowe: Poprzez właściwe zarządzanie cenami transferowymi, firmy mogą optymalizować swoje obciążenia podatkowe, jednocześnie przestrzegając przepisów podatkowych i unikając ryzyka korekt podatkowych. 

Zarządzanie cenami transferowymi jest zatem ważnym elementem planowania podatkowego i zgodności podatkowej dla firm działających międzynarodowo. Odpowiednie ustalanie cen transferowych pomaga w unikaniu konfliktów z organami podatkowymi i minimalizuje ryzyko podatkowe.

Jakie korzyści przynosi współpraca z kancelarią podatkową?

Kancelaria podatkowa zapewnia nie tylko wsparcie w zrozumieniu i stosowaniu przepisów podatkowych, ale także pomaga w planowaniu strategii podatkowej, optymalizacji obciążeń podatkowych i reprezentuje firmę w postępowaniach podatkowych.

Co to jest estoński CIT i jak może wpłynąć na moją firmę?

Estoński CIT to system opodatkowania korporacyjnego, w którym podatek dochodowy od firm jest płacony tylko w przypadku dystrybucji zysków. To może być korzystne dla firm planujących długoterminowe inwestycje, ponieważ pozwala na odroczenie obciążeń podatkowych do momentu dystrybucji zysków.

Jakie zmiany wprowadza Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Od lipca 2024 roku, KSeF będzie obowiązywał wszystkich czynnych podatników VAT, a e-faktury będą musiały być wystawiane bezpośrednio w systemach finansowo-księgowych podłączonych do KSeF, co wymaga dostosowania procesów i systemów IT w firmach.

2024-04-24T13:45:24+02:00