VAT od laptopów i smartfonów od 1 lipca 2015 zapłacą nabywcy.

Odwrócony VAT jest procedurą, która przewiduje, że podmiot kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku VAT. Rozwiązanie takie uszczelnia system podatku VAT oraz przeciwdziała nadużyciom związanym z tym podatkiem.

Zgodnie z ustawą mechanizm odwrotnego obciążenia VAT od 1 lipca 2015 będzie rozszerzony na obrót takimi towarami jak: niektóre postaci złota; kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym mechanizmem); telefony komórkowe, w tym smartfony; komputery przenośne (tablety, notebooki, laptopy, itp.) oraz konsole do gier.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy w związku z odwróconym obowiązkiem opodatkowania elektroniki (np. laptopów, smartfonów, tabletów, telefonów komórkowych), przy zakupie zmuszeni zostaną naliczyć dodatkowo 23% VAT do ceny nabywanego sprzętu.

Mechanizm reverse charge (naliczania podatku u nabywcy) obejmie podmioty –podatników podatku VAT, nabywających towary wymienione w znowelizowanym załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Naliczać podatku nie będą musieli np. konsumenci.

Doliczenie podatku nastąpi u tych nabywców, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Dla niektórych towarów dodatkowym warunkiem, będzie limit kwotowy transakcji. Do takich towarów należy właśnie elektronika, a zatem w konsekwencji pojedyncze zakupy laptopów, smartfonów i podobnych urządzeń nie zmuszą do rozliczenia podatku nabywcy.

Reverse charge stosuje się bowiem w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary przekracza kwotę 20 000 zł netto. Towarami tymi są:

  1. Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy
  2. Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smart fony
  3. Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

 

Ograniczenie nadużyć przez dzielenie dostaw

Określenie transakcji jednolitej gospodarczo służy ograniczeniu nadużyć polegających na dzieleniu transakcji na mniejsze, nie objęte końcowo mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw wskazanych powyżej towarów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Należy zatem przypuszczać, że podejmowanie w kolejnych następujących po sobie dniach, decyzji, co do „dokupienia” kolejnych partii elektroniki, po przekroczeniu limitu 20.000 zł wartości łącznej tych transakcji, będzie niosło za sobą obowiązek rozliczenia podatku od tak dokonanej transakcji.

Odwrócony obowiązek rozliczenia podatku VAT dotyczy również transakcji obejmujących więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie.

Opust, rabat następczy, skonto a mechanizm reverse charge

Obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w szczególności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej w ramach

 

2015-06-15T01:06:01+00:00