Syndyk sprzeda działki w gminie Brochów

Aktualny przetarg na

https://kancelaria-golebiowska.com.pl/2017/07/10/przetarg-na-dzialki-inwestycyjne-gmina-brochow/

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości Jerzego Siemiatyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GEoRGE-Pol Jerzy Siemiatycki w upadłości likwidacyjnej w Warszawie:

 • a) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 214/7,214/8, o łącznej powierzchni 0,3246 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1O/0004433414, za cenę łączną nie niższą niż 32.460 zł (trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto,

 • b) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 4/2, 2l3/2, o łącznej powierzchni 4,4372 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1O/000 44555/l, za cenę łączną nie niższą nic 365.772 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) brutto, c) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 28/2, 29/2, 30/2,- 214/6, 215/2, o łącznej powierzchni 3,7495 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL1O/00044596/8, Za cenę łącznie nie niższą niż 326 776 i (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych) brutto,

 • d) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 2l4/9,214/10, o łącznej powierzchni 0,3264 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL1O/0004597/5, za cenę łączną nie niższą niż 32.460 zł (trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto,

 • e) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 34/2, 35/4,215/4, o łącznej powierzchni 1,8038 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL1O/000445598/2, za cenę łączną nie niższą niż 163,256 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) brutto,

 • f) nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 2I4/11,2I4/12,2I4/13, o łącznej powierzchni 0,4870 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PL1O/00044599/9, za cenę łączną nie niższą niż 48.700 zł (czterdzieści osiem tysięcy siedemset złotych) brutto,

 • g) nieruchomości gruntowej, położonej w Konarach Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach 502/6, 502/7, 502/l0, 502/ll, 502/15, 502/16, 502/20, o łącznej powierzchni 1,1l61 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PL1O/00044322/7, za cenę łączną nie niższą niż 111.610zł (sto jedenaście tysięcy sześćset dziesięć złotych) brutto,

 • h) udziału w wysokości ½ części we własności nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 4ll, 4l3,28/l, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3, o łącznej powierzchni 0,0456 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PLIO/00029402/1, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej, za cenę łączną nie niższą niż 2,143,20 zł (dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote dwadzieścia groszy) brutto,

 • i) udziału w wysokości ½ części we własności nieruchomości gruntowej, położonej w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 29/l, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 2l2/l, 2I2/4,2l3/l, 213/3, 2I3/5, 2I4/1, 2l4/l4, 2l4/l5, 215/l, 215/3,215/5,2l6/1,216/3,2l7/l, 2l7/3, o łącznej powierzchni 2,4149 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PLIO/00026472/l, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej, za cenę łączną nie niższą niż 113.500 zł (sto trzynaście tysięcy pięćset złotych) brutto,

 • j) udział w wysokości ½ części we własności nieruchomości gruntowej, położonej w Konarach Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 502/1, 502/3, 502/17, 502/l8, o łącznej powierzchni 0,6844 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW PLIO/00044223/3, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej, za cenę łączną nie niższą niż 32.164,80 zł (trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) brutto,

  Informacje o o nieruchomościach i o warunkach sprzedaży w Biurze Syndyka ul. Kasprowicza 68/52; 01-949 Warszawa (przy stacji Metro Wawrzyszew) tel. 605 420 802

  Działki Wólka Smolna 1Działki gmina Brochów 2Działki gm. Brochów mapa1Działki gmina Brochów 1

Zapisz

2018-11-17T12:18:38+00:00