Syndyk Radość Sp. z o.o. oferuje do zbycia z wolnej ręki wierzytelność Upadłego

Syndyk Radość Sp. z o.o. oferuje do zbycia z wolnej ręki wierzytelność Upadłego wobec osoby fizycznej  popartej nieprawomocnym postanowieniem Sądu z 19.12.2017 r.

Wierzytelność szczegółowo opisana jest w opinii biegłego sądowego z dnia 27.07.2018 r. przesyłana na żądanie Zainteresowanego .

Cena wywoławcza  10 000 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2019 r.

Pytania: m.golebiowska@kancelaria-golebiowska.com.pl  

2019-03-12T15:06:21+00:00