Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie , dzielnica Wesoła

nieaktualne

OBWIESZCZENIE

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn.akt X GUp 45/14 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie , dzielnica Wesoła , stanowiącej działkę z obrębu 8-07-11 o nr ewid. 28/5 , o pow. 116 m2 nr KW WA6M/00446965/9 .

Cena wywoławcza 7 000 zł brutto(słownie : siedem tysięcy złotych brutto)

Wadium w wysokości 700 zł( słownie: siedemset złotych) , należy wpłacić na rach. bankowy Radość Sp.z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr 89 1950 0001 2006 0684 0354 0002 do dnia 04.05.2017 r.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczającym terminie

do 04.05. 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty /decyduje data stempla pocztowego/ w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05. 2017 w Kancelarii godz.10.00.

Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie. Inne informacje tel. 605 420 802 

logo radosc sp. z o.o.

Zapisz

2018-11-17T12:18:38+00:00