Minimalne wynagrodzenie brutto w górę od 1 stycznia 2013r.

 Podstawowy akt prawny:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. 2012 Nr 0 poz.1026)

Od dnia 1 stycznia 2013 r. będzie obowiązywała nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 1600 zł (dotychczas 1500 zł). Taką kwotę dostanie pracownik zatrudniony na umowę o pracę przy pełnym etacie. Dodatkowo należy wspomnieć, że pracownik w okresie pierwszego roku pracy w swoim życiu, może otrzymać wynagrodzenie gwarantowane w wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym okresie. W roku 2013 będzie to kwota 1280 zł brutto, choć nie ma przeszkód by otrzymywał 100 % wynagrodzenia minimalnego lub więcej. Konsekwencją podwyższenia minimalnego wynagrodzenia brutto jest m.in. wzrost składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP, które pracodawca zobowiązany jest opłacać za pracowników wynagradzanych według minimalnej płacy.

2012 r.

2013 r.

Wynagrodzenie minimalne za pracę

1 500,00 zł

1 600,00 zł

Wydatki pracodawcy na składki ZUS za pracowników opłacanych według płacy minimalnej

311,10 zł

331,84 zł

Wynagrodzenie brutto + składki ZUS od wynagrodzenia opłacane przez pracodawcę

1 811,10 zł

1 931,84 zł

*Dane zawarte w tabeli dotyczą pracodawców, którzy zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych.

Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia będzie miało wpływ na zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad ich opłacania. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W bieżącym roku od podstawy nie niższej niż 450 zł (30% z 1500 zł), natomiast w roku 2013 podstawa ta nie może być niższa niż 480 zł (30% z 1600 zł). Obecnie rozpoczynający działalność gospodarczą płaci 143,56 zł składek na ubezpieczenia społeczne, a w roku 2013 wzrosną one do kwoty 153,12 zł. (przy założeniu: opłaca dobrowolną składkę chorobową, stopa procentowa składki wypadkowej 1,93%).

2012-10-08T14:19:55+00:00