Dla kogo wyższa kwota wolna od podatku w 2017 roku.

Kwota wolna liczona będzie inaczej, utracą ochronę niektóre interpretacje, ograniczone zostaną zwolnienia dla funduszy inwestycyjnych. Nowelizację ustawy PIT, CIT i Ordynacji podatkowej Sejm uchwalił 29 listopada, podpisana przez Prezydenta będzie opublikowana następnego dnia. Wejdzie w życie 1 grudnia 2016.

Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2017 r. została uzależniona od wysokości dochodów. Do wysokości dochodu rocznego 6.600 zł kwota ta w całości będzie wolna od podatku. Od dochodu rocznego od 6.601 zł do 11.000 zł kwota będzie się zmniejszała. Powyżej 11.000 zł osiągnie poziom obowiązującej dotychczas kwoty 3.091 zł. Kwota wolna od podatku powyżej obecnego progu 85.528 zł będzie maleć, by przy dochodzie przekraczającym 127.000 zł całkowicie zniknąć. Podatnicy wykazujący dochody powyżej 127.000 rocznie nie będą mieli kwoty wolnej od podatku.

W rozliczeniach rocznych PIT za 2016 rok będziemy jeszcze płacić wg dotychczasowych zasad. Obecnie kwota wolna od podatku dla wszystkich taka sama wynosi 3.091 zł.

Dochód roczny do opodatkowania, który brany jest pod uwagę to kwota przychodu po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, składek na ubezpieczenie społeczne oraz odliczeniu ulg. Dochód to kwota po zastosowaniu rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, stąd też najpierw ustalić będzie można połowę wartości dochodu, a potem sprawdzić, jaką kwotę wolną od podatku trzeba będzie zastosować.

Jak liczyć zmniejszoną kwotę wolną od podatku przy dochodach rocznych pomiędzy 6.600 zł a 11.000 zł oraz między 85.528 zł a 127.000 zł?

Do wartości dochodu 6.600 zł sprawa jest prosta – kwota zmniejszająca podatek to 1.188 zł. Odejmuje się ją od podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 .600 zł Inaczej jest przy dochodach od 6600 zł. Przy dochodach w wysokości między 6.600 zł a 11.000 zł kwota zmniejszająca podatek wynosi 1 .188 zł pomniejszony o kwotę obliczoną według wzoru: 631,18 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł. W przedziale dochodów od 11.001 zł do 85.528 zł kwota wolna wyniesie 3091 zł (kwota zmniejszająca podatek to 556,02 zł) bez dodatkowych wyliczeń.

Z kolei wzór obliczenia 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł. Ponad 127.000 zł podstawa obliczenia podatku nie wystąpi.

W nowelizacji znalazł się także ważny przepis dla tych wszystkich, którzy dostali przed 15 lipca 2016 (dzień wejścia w życie klauzuli obejścia prawa) pozytywną dla nich interpretację. Ze zmiany ordynacji podatkowej wynika, że taka interpretacja nie chroni, jeśli korzyści podatkowe z opisanych w niej zdarzeń pojawią się w styczniu 2017 r. lub później.

W przyszłym roku zmienią się także zasady rozliczania funduszy inwestycyjnych. Otwarte fundusze nadal będą zwolnione z CIT. Zamknięte – pod pewnymi warunkami. Zdaniem Ministerstwa Finansów ta zmiana ma uszczelnić system poprzez eliminację struktur agresywnego planowania podatkowego.

2016-11-30T00:23:50+00:00