Deklaracje PIT za rok 2015

Zapraszamy do zapoznania się z treścią deklaracji PIT za 2015 rok.

Druki PIT za rok 2015

PIT-CFC (1) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT-40A/11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego Dz.U. 2015, poz. 160

PIT-40(21) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2015 r. Dz.U. 2014, poz. 1674 (załącznik 1)

PIT-8AR(5)  Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym Dz.U. 2014, poz. 1634

IFT1/IFT1R(12)  Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 r.

PIT-36(21) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2015 r. Dz.U. 2014, poz. 1674

PIT-37(21)  Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2015 r. Dz.U. 2014, poz. 1674

PIT-11 (22) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r. Dz.U. 2014, poz. 1634

2015-10-12T15:23:59+00:00