Blog

Ogłoszenie przetarg Milena Rz. w upadłości

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1233/20 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: I. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań – Stare [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej Danuty C

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk  w postępowaniu upadłościowym  osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt  XIX GUp 1230/19  ogłasza  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:     udziału w wysokości 2/3  w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej  budynkiem mieszkalnym , położonej [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny P.

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XIX GUp 262/19, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 121 przy ul. Marszałka Józefa [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Danuty C

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1230/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki: udziału w wysokości 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym , położonej [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny P

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Piłaszewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 262/19 ( wcześniejsza sygn. akt X GUp 872/18) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 3, usytuowanego [...]

Syndyk- ½ udziału w prawie do nieruchomości lokalowej

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XIX GUp 1162/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki: udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 76 usytuowanej [...]

Syndyk w postępowaniu upadłościowym – Ząbki ul. Drewnicka 2

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 811/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki: 1/ prawa własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej , usytuowanej na V kondygnacji ( IV piętro) w budynku mieszkalnym [...]