Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Kalendarz podatnika

Kalendarz podatnika

Kalendarz podatnika wrzesień 2018

5.09.2018 (środa)

 • złożenie deklaracji VAT-14 za sierpień 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

7.09.2018 (piątek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.09.2018 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2018 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2018 r.

17.09.2018 (poniedziałek)

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2018 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • wpłata składek ZUS za sierpień 2018 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.09.2018 (czwartek)

 • wpłata za sierpień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za sierpień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za sierpień 2018 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wpłata za sierpień 2018 r. na PFRON

25.09.2018 (wtorek)

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za sierpień 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za sierpień 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień 2018 r.

Kalendarz podatnika sierpień 2018

6.08.2018 (poniedziałek)

 • złożenie deklaracji VAT-14 za lipiec 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

7.08.2018 (wtorek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.08.2018 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2018 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2018 r.

16.08.2018 (czwartek)

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za lipiec 2018 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.08.2018 (poniedziałek)

 • wpłata za lipiec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za lipiec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za lipiec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za lipiec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za lipiec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za lipiec 2018 r. na PFRON

27.08.2018 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za lipiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za lipiec 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za lipiec 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za lipiec 2018 r

Kalendarz podatnika lipiec 2018

9.07.2018 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.07.2018 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2018 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2018 r.

16.07.2018 (poniedziałek)

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2018 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.07.2018 (piątek)

 • wpłata za czerwiec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2018 r.
 • wpłata za czerwiec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata za czerwiec 2018 r. na PFRON

25.07.2018 (środa)

 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za czerwiec 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za czerwiec 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec 2018 r.

6.08.2018 (poniedziałek)

 • złożenie deklaracji VAT-14 za lipiec 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Kalendarz podatnika czerwiec 2018

1.06.2018 (piątek)

 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2017 r.
 • przekazanie do ZUS (przez osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

5.06.2018 (wtorek)

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2018 r.

7.06.2018 (czwartek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

11.06.2018 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za maj 2018 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2018 r.

15.06.2018 (piątek)

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za maj 2018 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.06.2018 (środa)

 • wpłata za maj 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za maj 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za maj 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za maj 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za maj 2018 r. na PFRON
 • wpłata za maj 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

25.06.2018 (poniedziałek)

 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2018 r.
 • wpłata podatku VAT za maj 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za maj 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za maj 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za maj 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj 2018 r.

  30.06.2018 (sobota)

 • ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym

 

Kalendarz podatnika maj 2018

7.05.2018 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień 2018 r.

10.05.2018 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2018 r.

15.05.2018 (wtorek)

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2018 r. oraz II raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2018 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

21.05.2018 (poniedziałek)

 • wpłata za kwiecień 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za kwiecień 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za kwiecień 2018 r. na PFRON
 • wpłata za kwiecień 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

25.05.2018 (piątek)

wpłata podatku VAT za kwiecień 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za kwiecień 2018 r.

złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za kwiecień 2018 r.

złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2018 r.

złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za kwiecień 2018 r.

 

Kalendarz podatnika kwiecień 2018

3.04.2018 (wtorek)

 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2017 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2018 r.

5.04.2018 (czwartek)

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2018 r.
 • 6.04.2018 (piątek)

9.04.2018 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.04.2018 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2018 r.

16.04.2018 (poniedziałek)

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie przez Urząd Skarbowy PIT-37 za 2017 r.

20.04.2018 (piątek)

 • wpłata za marzec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za marzec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2018 r.
 • wpłata za marzec 2018 r. na PFRON
 • wpłata za marzec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
 • OPUBLIKOWANE PRZEPISY (2): zobacz »

25.04.2018 (środa)

 • wpłata podatku VAT za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za marzec 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za marzec 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2018 r.

30.04.2018 (poniedziałek)

 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2017 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
 • przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2017 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

 

Kalendarz podatnika marzec 2018

7.03.2018 (środa)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

15.03.2018 (czwartek)

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2018 r. oraz I raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za luty 2018 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.03.2018 (wtorek)

 • wpłata za luty 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za luty 2018 r. na PFRON
 • wpłata za luty 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

26.03.2018 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za luty 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej za luty 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za luty 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2018 r.

31.03.2018 (sobota)

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

Kalendarz podatnika luty 2018

7.02.2018 (środa)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2018 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

15.02.2018 (czwartek)

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2018 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych

20.02.2018 (wtorek)

 • wpłata za styczeń 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za styczeń 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata za styczeń 2018 r. na PFRON
 • zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 • zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników
 • wpłata za styczeń 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof

26.02.2018 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za styczeń 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za styczeń 2018 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za styczeń 2018 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2018 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń 2018 r.

28.02.2018 (środa)

 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2017 r. (PIT-11) – zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2017 r. (PIT-8C) – zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 i art. 42a ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2017 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2017 r. (IFT-1R) – zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
 • przekazanie do ZUS (przez emerytów i rencistów oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2017 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2017 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

Kalendarz podatnika styczeń 2018

2.01.2018 (wtorek)

 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

5.01.2018 (piątek)

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2017 r.

8.01.2018 (poniedziałek)

 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7

10.01.2018 (środa)

 • wpłata składek ZUS za grudzień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2017 r.

15.01.2018 (poniedziałek)

 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata składek ZUS za grudzień 2017 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

22.01.2018 (poniedziałek)

 • wpłata za grudzień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za grudzień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2017 r. lub ostatni kwartał 2017 r.
 • wpłata za grudzień 2017 r. na PFRON
 • złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy
 • złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2018 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych
 • złożenie oświadczenia o wyborze podatku liniowego przez podatników, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg
 • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • złożenie zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty – w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

25.01.2018 (czwartek)

 • wpłata podatku VAT za grudzień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za IV kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za grudzień 2017 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za grudzień 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień 2017 r. (podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy)

31.01.2018 (środa)

 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2017 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2017 r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2017 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2017 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2017 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze w 2018 r. dla celów podatku dochodowego bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • złożenie deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r., powstałego w 2017 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2017 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2017 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2017 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2017 r. (CIT-6R)
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.; dotyczy to pożyczek faktycznie przekazanych podatnikowi przed dniem 1 stycznia 2018 r.

Kalendarz podatnika grudzień 2017

5.12.2016 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7.12.2016 (środa)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

12.12.2016 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2016 r.

15.12.2016 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2016 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.12.2016 (wtorek)

 • wpłata za listopad 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za listopad 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za listopad 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2016 r.
 • wpłata na PFRON za listopad 2016 r.

27.12.2016 (wtorek)

 • wpłata podatku VAT za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2016 r.

28.12.2016 (środa)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2016 r.

31.12.2017 (sobota)

 • Na dzień 31 grudnia podatnicy posiadający zapasy, muszą sporządzić spis z natury towarów, materiałów lub surowców. Spis należy wycenić według cen zakupu netto w ciągu 14 dni od zakończenia spisu.

Kalendarz podatnika listopad 2017

7.11.2017 (wtorek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.11.2017 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za październik 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2017 r.

15.11.2017 (środa)

 • wpłata składek ZUS za październik 2017 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2017 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne

20.11.2017 (poniedziałek)

 • wpłata za październik 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2017 r.
 • wpłata na PFRON za październik 2017 r.

27.11.2017 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za październik 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik 2017 r. – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorc

30.11.2017 (czwartek)

 • złożenie zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w 2018 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym

Kalendarz podatnika październik 2017

2.10.2017 (poniedziałek)

 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
 • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego

5.10.2017 (czwartek)

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

9.10.2017 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.10.2017 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.

16.10.2017 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2017 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.10.2017 (piątek)

 • wpłata za wrzesień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za wrzesień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za III kwartał 2017 r.
 • wpłata za wrzesień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2017 r.
 • wpłata na PFRON za wrzesień 2017 r.

25.10.2017 (środa)

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za wrzesień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień 2017 r. – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

Kalendarz podatnika wrzesień 2017

5.09.2017 (wtorek)

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7.09.2017 (czwartek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

11.09.2017 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2017 r.

15.09.2017 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2017 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2017 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych

20.09.2017 (środa)

 • wpłata za sierpień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za sierpień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za sierpień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2017 r.
 • wpłata na PFRON za sierpień 2017 r.

25.09.2017 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień 2017 r.- podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

Kalendarz podatnika sierpień 2017

7.08.2017 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata podatku VAT za lipiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

10.08.2017 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2017 r.

16.08.2017 (środa)

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2017 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2017 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

21.08.2017 (poniedziałek)

 • wpłata za lipiec 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za lipiec 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za lipiec 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2017 r.
 • wpłata na PFRON za lipiec 2017 r.

25.08.2017 (piątek)

 • wpłata podatku VAT za lipiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za lipiec 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za lipiec 2017 r. – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

Kalendarz podatnika lipiec 2017

5.07.2017 (środa)

 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7.07.2017 (piątek)

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2017 r.

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.07.2017 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2017 r.

17.07.2017 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2017 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2017 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.07.2017 (czwartek)

 • wpłata za czerwiec 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za II kwartał 2017 r.
 • wpłata za czerwiec 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2017 r.
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2017 r.

25.07.2017 (wtorek)

 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za czerwiec 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec 2017 r. – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

Kalendarz podatnika czerwiec 2017

5.06.2017 (poniedziałek)

wpłata podatku VAT za maj 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7.06.2017 (środa)

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2017 r.

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

12.06.2017 (poniedziałek)

wpłata składek ZUS za maj 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2017 r.

16.06.2017 (piątek)

wpłata składek ZUS za maj 2017 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2017 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.06.2017 (wtorek)

wpłata za maj 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

wpłata za maj 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

wpłata za maj 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2017 r.

wpłata na PFRON za maj 2017 r.

26.06.2017 (poniedziałek)

wpłata podatku VAT za maj 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

wpłata podatku akcyzowego za maj 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za maj 2017 r.

złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za maj 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2017 r.

złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj 2017 r. – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

30.06.2017 (piątek)

ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym

Kalendarz podatnika maj 2017

5.05.2017 (piątek)

wpłata podatku VAT za kwiecień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

8.05.2017 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.05.2017 (środa)

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2017 r.

15.05.2017 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za kwiecień 2017 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2017 r. oraz II raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne

22.05.2017 (poniedziałek)

 • wpłata za kwiecień 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za kwiecień 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za kwiecień 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2017 r.
 • wpłata na PFRON za kwiecień 2017 r.

25.05.2017 (czwartek)

 • wpłata podatku VAT za kwiecień 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień 2017 r.
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za kwiecień 2017 r. – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

31.05.2017 (środa)

 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2016 r. do 28.02.2017 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
 • wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS
 • złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2016 r.

Kalendarz podatnika kwiecień 2017

5.04.2017 (środa)

 • wpłata podatku VAT za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7.04.2017 (piątek)

 • wpłata podatku dochodowego
 • w formie karty podatkowej za marzec 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.04.2017 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za marzec 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2017 r.

18.04.2017 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za marzec 2017 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2017 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

20.04.2017 (czwartek)

 • wpłata za marzec 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za I kwartał 2017 r.
 • wpłata za marzec 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2017 r.
 • wpłata na PFRON za marzec 2017 r.

25.04.2017 (wtorek)

 • wpłata podatku VAT za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2017 r.
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za marzec 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2017 r. – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

Kalendarz podatnika marzec 2017

6.03.2017 (poniedziałek)

wpłata podatku VAT za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7.03.2017 (wtorek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.03.2017 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za luty 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2017 r.

15.03.2017 (środa)

 • wpłata składek ZUS za luty 2017 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2017 r. oraz I raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne

20.03.2017 (poniedziałek)

 • wpłata za luty 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2017 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2017 r.

27.03.2017 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2017 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2017 r.
 • złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty 2017 r. – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy

31.03.2017 (piątek)

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2017 r.

Kalendarz podatnika na luty 2017

6.02.2017 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7.02.2017 (wtorek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2017 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.02.2017 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za styczeń 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2017 r.

15.02.2017 (środa)

 • wpłata składek ZUS za styczeń 2017 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2017 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych

20.02.2017 (poniedziałek)

 • wpłata za styczeń 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2017 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2017 r.
 • zawiadomienie o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • zawiadomienie o wyborze/rezygnacji z kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

27.02.2017 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń 2017 r.
 • złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2017 r.

28.02.2017 (wtorek)

 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2016 r. (PIT-11)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2016 r. (PIT-8C)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2016 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2016 r. ( PIT-40)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2016 r. (IFT-1R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2016 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2016 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

Kalendarz podatnika na styczeń 2017

2.01.2017 (poniedziałek)

 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

5.01.2017 (czwartek)

 • opłata podatku VAT za grudzień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

9.01.2017 (poniedziałek)

 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • ostateczny termin złożenia płatnikowi oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. (PIT-12)

10.01.2017 (wtorek)

 • opłata składek ZUS za grudzień 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2016 r.

16.01.2017 (poniedziałek)

 • opłata składek ZUS za grudzień 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2017 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.01.2017 (piątek)

 • opłata za grudzień 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • opłata za grudzień 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2016 r. lub ostatni kwartał 2016 r.
 • wpłata na PFRON za grudzień 2016 r.
 • złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy
 • złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru za 2017 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych
 • złożenie oświadczenia o wyborze podatku liniowego na 2017 r. przez prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
 • złożenie zawiadomienia o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty – w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

23.01.2017 (poniedziałek)

 • zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2017 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2016 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe

25.01.2017 (środa)

 • wpłata podatku VAT za grudzień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za IV kwartał 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2016 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za IV kwartał 2016 r.
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za grudzień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za IV kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2016 r.

31.01.2017 (wtorek)

 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2017 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2016 r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2016 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2016 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2016 r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2016 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej deklaracji (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2016 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • złożenie deklaracji CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w 2016 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2016 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • złożenie przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2016 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2016 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2016 r. (CIT-6R)
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o pdop

Kalendarz podatnika grudzień 2016

5.12.2016 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7.12.2016 (środa)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

12.12.2016 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2016 r.

15.12.2016 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2016 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.12.2016 (wtorek)

 • wpłata za listopad 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za listopad 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za listopad 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2016 r.
 • wpłata na PFRON za listopad 2016 r.

27.12.2016 (wtorek)

 • wpłata podatku VAT za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2016 r.

28.12.2016 (środa)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2016 r.

 

Kalendarz podatnika listopad 2016

7.11.2016 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata podatku VAT za październik 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

10.11.2016 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za październik 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2016 r.

15.11.2016 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za październik 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2016 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za październik 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

21.11.2016 (poniedziałek)

 • wpłata za październik 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2016 r.
 • wpłata na PFRON za październik 2016 r.

25.11.2016 (piątek)

 • wpłata podatku VAT za październik 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za październik 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za październik 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2016 r.

30.11.2016 (środa)

 • złożenie oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania w 2017 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym

Kalendarz podatnika październik 2016

5.10.2016 (środa)

opłata podatku VAT za wrzesień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

7.10.2016 (piątek)

– opłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2016 r.

– opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

– opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.10.2016 (poniedziałek)

– opłata składek ZUS za wrzesień 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2016 r.

17.10.2016 (poniedziałek)

– opłata składek ZUS za wrzesień 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

– opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2016 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za wrzesień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za III kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.10.2016 (czwartek)

– opłata za wrzesień 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

– opłata za wrzesień 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

– opłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2016 r.

– opłata za wrzesień 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

– opłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2016 r.

– opłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2016 r.

– opłata na PFRON za wrzesień 2016 r.

25.10.2016 (wtorek)

– opłata podatku VAT za wrzesień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

– opłata podatku VAT za III kwartał 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D

– opłata podatku akcyzowego za wrzesień 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za wrzesień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za III kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

– złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień 2016 r.

– złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za III kwartał 2016 r.

– złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień 2016 r.

 

Kalendarz podatnika wrzesień 2016

7.09.2016 (środa)

  • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2016 r.
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

12.09.2016 (poniedziałek)

  • wpłata składek ZUS za sierpień 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2016 r.

15.09.2016 (czwartek)

  • wpłata składek ZUS za sierpień 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2016 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
  • wpłata II raty podatku od środków transportowych
  • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.09.2016 (wtorek)

  • wpłata za sierpień 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
  • wpłata za sierpień 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
  • wpłata za sierpień 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
  • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2016 r.
  • wpłata na PFRON za sierpień 2016 r.

26.09.2016 (poniedziałek)

  • wpłata podatku VAT za sierpień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
  • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
  • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za sierpień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
  • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień 2016 r.
  • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2016 r.

30.09.2016 (piątek)

  • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS
  • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego
  • przekazanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego

 

 

Kalendarz podatnika sierpień 2016

8.08.2016 (poniedziałek)

– wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2016 r.

– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10.08.2016 (środa)

– wpłata składek ZUS za lipiec 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

– złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2016 r.

16.08.2016 (wtorek)

– wpłata składek ZUS za lipiec 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

– wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2016 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za lipiec 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

22.08.2016 (poniedziałek)

– wpłata za lipiec 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

– wpłata za lipiec 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

– wpłata za lipiec 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

– wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2016 r.

– wpłata na PFRON za lipiec 2016 r.

25.08.2016 (czwartek)

– wpłata podatku VAT za lipiec 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

– wpłata zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D

– wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za lipiec 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

– złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec 2016 r.

– złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2016 r.

 

Kalendarz podatnika lipiec 2016

1.07.2016 (piątek)

Rusza rejestracja księgowa w Jednolitym Pliku Kontrolnym dla dużych przedsiębiorstw. Więcej na: http://kancelaria-golebiowska.com.pl/co-to-jest-jednolity-plik-kontrolny-jpk

 

7.07.2016 (czwartek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

 

11.07.2016 (poniedziałek)

 

 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • łożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2016 r.

 

15.07.2016 (piątek)

 

 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2016 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za czerwiec 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za II kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

 

20.07.2016 (środa)

 

 • wpłata za czerwiec 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2016 r.
 • wpłata za czerwiec 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2016 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2016 r.
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2016 r.

 

25.07.2016 (poniedziałek)

 

 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za czerwiec 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za II kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2016 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za II kwartał 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2016 r.

Kalendarz podatnika czerwiec 2016

7.06.2016 (wtorek)

– opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2016 r.

– opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

– opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

 

10.06.2016 (piątek)

– opłacenie składek ZUS za maj 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2016 r.

 

15.06.2016 (środa)

– opłacenie składek ZUS za maj 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

– opłacenie podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2016 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za maj 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

 

20.06.2016 (poniedziałek)

– opłacenie za maj 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

– opłacenie za maj 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

– opłacenie za maj 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

– opłacenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2016 r.

– opłacenie składki na PFRON za maj 2016 r.

 

27.06.2016 (poniedziałek)

– opłacenie podatku VAT za maj 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

– opłacenie drugiej zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D

– opłacenie podatku akcyzowego za maj 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

– złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za maj 2016 r.

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za maj 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

– złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2016 r.

 

30.06.2016 (czwartek)

– ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w jednostkach, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym

Kalendarz podatnika maj 2016

2.05.2016 (poniedziałek)

– złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2015 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

– przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego przez podatników (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

 

9.05.2016 (poniedziałek)

– wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2016 r.

– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

 

10.05.2016 (wtorek)

– wpłata składek ZUS za kwiecień 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

– złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2016 r.

 

16.05.2016 (poniedziałek)

– wpłata składek ZUS za kwiecień 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

– wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj 2016 r. oraz II raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

– wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za kwiecień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

 

20.05.2016 (piątek)

– wpłata za kwiecień 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

– wpłata za kwiecień 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

– wpłata za kwiecień 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

– wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2016 r.

– wpłata na PFRON za kwiecień 2016 r.

 

25.05.2016 (środa)

– wpłata podatku VAT za kwiecień 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

– wpłata zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D

– wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

– złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień 2016 r.

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za kwiecień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

– złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień 2016 r.

 

31.05.2016 (wtorek)

– przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2015 r. do 29.02.2016 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne

– wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

– złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2015 r.

Kalendarz podatnika kwiecień 2016

7.04.2016 (czwartek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2016 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

 

11.04.2016 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za marzec 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2016 r.

 

15.04.2016 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za marzec 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2016 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za marzec 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za I kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.04.2016 (środa)

 • wpłata za marzec 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za I kwartał 2016 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za marzec 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za marzec 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2016 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2016 r
 • wpłata na PFRON za marzec 2016 r.

 

25.04.2016 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za marzec 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za marzec 2016 r.
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za I kwartał 2016 r.
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za marzec 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za I kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2016 r.

Kalendarz podatnika marzec 2016

7.03.2016 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2016 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2016 r. od należności
 • wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2016 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

 

10.03.2016 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za luty 2016 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2016 r.

 

15.03.2016 (wtorek)

 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2016 r. oraz I raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata składek ZUS za luty 2016 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za luty 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

 

21.03.2016 (poniedziałek)

 • wpłata za luty 2016 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2016 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2016 r.
 • wpłata na PFRON za luty 2016 r.

 

25.03.2016 (piątek)

 • wpłata podatku VAT za luty 2016 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2016 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za luty 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za luty 2016 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2016 r.

 

31.03.2016 (czwartek)

 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym
 • zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
 • uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2016 r.

1 lutego 2016 r. (poniedziałek)

 • złożenie PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40, jeżeli płatnik przesyła je w wersji papierowej
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2015 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (nie dotyczy Rb-UN)
 • złożenie kwartalnego sprawozdanie Rb-ZN za IV kwartały 2015 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2015 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2015 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2015 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • złożenie kwartalnego sprawozdanie Rb-30S za IV kwartały 2015 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie CIT-6R za rok poprzedni
 • płatność podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • złożenie kwartalnego sprawozdanie Rb-34S za IV kwartały 2015 r. składane przez jednostki budżetowe
 • złożenie ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • płatność ryczałtu za poprzedni kwartał
 • złożenie krocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2015 r. Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i organu) – o 18 dni dłużej składane przez jednostki budżetowe
 • złożenie CIT-9R za rok poprzedni
 • złożenie wniosku o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego składane przez producentów rolnych
 • płatność podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok bieżący
 • złożenie CIT-11R za rok poprzedni, CIT-10Z, CIT-6AR za poprzedni rok, PIT-28 za grudzień roku poprzedniego, PIT-16A deklaracja roczna, PIT-8AR za poprzedni rok, PIT-4R za rok poprzedni, IFT-3/IFT-3R za poprzedni rok, PIT-14 za poprzedni rok, AKC-PA – styczeń, ZUS IWA za rok poprzedni

2 lutego 2016 r. (wtorek)

 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23B za 2015 r. składane przez izby celne
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2015 r. składane przez dysponenci środków budżetu państwa III stopnia
 • złożenie rocznego sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2015 r. składane przez dysponenci środków budżetu państwa III stopnia

4 lutego 2016 r. (czwartek)

 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2015 r. składane przez urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2015 r. składane przez dysponenci środków budżetu państwa II stopnia

5 lutego 2016 r. (piątek)

 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2015 r. składane przez dysponenci środków budżetu państwa III stopnia

8 lutego 2016 r. (poniedziałek)

 • złożenie kwartalnego sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2015 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ, Rb-UN za 2015 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucja gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez PAN, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • płatność zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • złożenie AKC-P za miesiąc poprzedni
 • CIT-7 za miesiąc poprzedni
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za IV kwartały 2015 r. składane przez kierownicy placówek
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23A, Rb-27 za 2015 r. składane przez izby celne
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2015 r. składane przez dysponenci środków budżetu państwa II stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2015 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2015 r. składane przez dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie kwartalnego sprawozdanie Rb-ZN za IV kwartały 2015 r. składane przez zarządy JST
 • płatność zryczałtowanego podatek dochodowy za miesiąc poprzedni pobranego od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski

15 lutego 2016 r. (poniedziałek)

 

złożenia deklaracji VAT-UE

 

22 lutego 2016 r. (poniedziałek)

 • złożenia informacji CIT-ST
 • zawiadomienie o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłaty zaliczek CIT, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
 • zapłata zaliczki CIT
 • płatność zaliczki CIT w formie uproszczonej
 • płatność zaliczki PIT wg skali podatkowej
 • płatność zaliczki PIT podatek liniowy
 • płatność zaliczki PIT w formie uproszczonej
 • płatność zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
 • płatność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
 • złożenie zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek PIT
 • złożenie zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT

25 lutego 2016 r. (czwartek)

 • złożenie informacji VAT-27
 • złożenie deklaracji VAT-7
 • złożenie deklaracji VAT-8 – przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
 • złożenie deklaracji VAT-9M
 • złożenie deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 • złożenie deklaracji VAT-13 – rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
 • płatność podatku VAT
 • płatność zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT
 • złożenie deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

29 lutego 2016 r. (poniedziałek)

 • złożenie deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
 • złożenie do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji: PIT- 8C, PIT-11, PIT-R
 • złożenie przez płatnika rocznego obliczenia podatku PIT-11A
 • złożenie przez płatnika informacji PIT-14
 • złożenie do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu rocznego obliczenia podatku PIT-40
 • złożenie do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji IFT-1/IFT-1R
 • przekazanie podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40

 

Styczeń 2016

05.01.2016 (wtorek

Grudzień 2015

7.12.2015 (poniedziałek)

 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od należności
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2015 r.
 • wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, podatnikom przekazanie informacji CIT-7

 

10.12.2015 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2015 r.

 

15.12.2015 (wtorek)

  • wpłata składek ZUS za listopad 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

 

21.12.2015 (poniedziałek)

  • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2015 r.
  • wpłata pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
  • wpłata pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
  • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2015 r.
  • wpłata na PFRON za listopad 2015 r.

24.12.2015 (czwartek)

25.12.2015 (piątek) Święta Bożego Narodzenia

2612.2015 (sobota) Święta Bożego Narodzenia

28.12.2015 (poniedziałek)

  • wpłata podatku VAT za listopad 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
  • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
  • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2015 r.
  • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
  • złożenie deklaracji VAT-13 za listopad 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
  • złożenie informacji w obrocie krajowym za listopad 2015 r. VAT-27

 

31.12.2015 (czwartek)

  • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych
  • zakończenie roku 2015

Listopad 2015

9.11.2015 (poniedziałek)

– wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2015 r.

– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.11.2015 (wtorek)

– wpłata składek ZUS za październik 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

– złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2015 r.

16.11.2015 (poniedziałek)

– wpłata składek ZUS za październik 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

– wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2015 r. oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

– wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za październik 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.11.2015 (piątek)

– wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za październik 2015 r.

– wpłata pobranych w październiku 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

– wpłata pobranych w październiku 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof

– wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2015 r.

– wpłata na PFRON za październik 2015 r.

25.11.2015 (środa)

– wpłata podatku VAT za październik 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

– wpłata zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D

– wpłata podatku akcyzowego za październik 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za październik 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

– złożenie deklaracji VAT-13 za październik 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego

– złożenie informacji w obrocie krajowym za październik 2015 r. VAT-27

30.11.2015 (poniedziałek)

– złożenie oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania w 2016 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym

– złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za październik 2015 r. – dysponent części 87

 

Październik 2015

7.10.2015 (środa)

– wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za wrzesień 2015 r.

– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop

– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

12.10.2015 (poniedziałek)

– wpłata składek ZUS za wrzesień 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

– złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2015 r.

 

15.10.2015 (czwartek)

 

– wpłata składek ZUS za wrzesień 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

– wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za wrzesień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za III kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.10.2015 (wtorek)

– wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za wrzesień 2015 r.

– wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2015 r.

– wpłata pobranych we wrześniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

– wpłata pobranych we wrześniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof

– wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2015 r.

– wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2015 r.

– wpłata na PFRON za wrzesień 2015 r.

26.10.2015 (poniedziałek)

– wpłata podatku VAT za wrzesień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

– wpłata podatku VAT za III kwartał 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D

– wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za wrzesień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

– złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za III kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

– złożenie deklaracji VAT-13 za wrzesień 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego

– złożenie informacji w obrocie krajowym za wrzesień 2015 r. VAT-27

– złożenie informacji w obrocie krajowym za III kwartał 2015 r. VAT-27

Wrzesień 2015

7.09.2015 (poniedziałek)  mija termin

 • termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • termin wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2015 r.
 • termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.09.2015 (czwartek)mija termin

 • termin wpłaty składek ZUS za sierpień 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15.09.2015 (wtorek) mija termin

 • termin wpłaty składek ZUS za sierpień 2015 r. dot. pozostałych płatników składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • termin wpłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2015 r. oraz III raty podatku rolnego, dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej
 • termin wpłaty III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • termin wpłaty II raty podatku od środków transportowych
 • termin złożenia informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

21.09.2015 (poniedziałek) mija termin

 • termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za sierpień 2015 r.
 • termin wpłaty pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2015 r.
 • termin wpłaty na PFRON za sierpień 2015 r.

25.09.2015 (piątek) mija termin

 • termin wpłaty podatku VAT za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • termin wpłaty drugiej zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • termin wpłaty podatku akcyzowego za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • termin złożenia informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • termin złożenia informacji w obrocie krajowym za sierpień 2015 r. VAT-27

Sierpień 2015

7.08.2015 (piątek) mija termin:

 • wpłaty podatku dochodowego z  karty podatkowej za lipiec 2015 r.
 • wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.08.2015 (poniedziałek) mija termin

 • wpłaty składek ZUS za lipiec 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenia zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2015 r.

17.08.2015 (poniedziałek) mija termin

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za lipiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.08.2015 (czwartek) mija termin

 • wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za lipiec 2015 r.
 • wpłaty pobranych w lipcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłaty pobranych w lipcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2015 r.
 • wpłata na PFRON za lipiec 2015 r.

25.08.2015 (wtorek) mija termin

 • wpłaty podatku VAT za lipiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłaty zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłaty podatku akcyzowego za lipiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za lipiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za lipiec 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • złożenie informacji w obrocie krajowym za lipiec 2015 r. VAT-27

 

Lipiec 2015

 06 lipca (poniedziałek)

Rozliczenie z ZUS

– rozliczenia z ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne muszą odprowadzić: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

07 lipca (wtorek)

CIT – zryczałtowany podatek dochodowy

– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Karta podatkowa

– uiszczenie podatku dochodowego przez podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

10 lipca (piątek)

VAT – sprawozdanie do systemu INTRASTAT

– przekazanie sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Rozliczenie z ZUS – przedsiębiorcy opłacający składki za siebie

– rozliczenie z ZUS – dotyczy przedsiębiorców opłacających składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

15 lipca (środa)

Podatek leśny – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

– zapłata raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

– zapłata miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Rozliczenia z ZUS – pracodawcy zatrudniający pracowników

– płatność składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

20 lipca (poniedziałek)

CIT – termin zapłaty zaliczki

– zapłata zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

PIT – termin zapłaty zaliczki

– wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

– zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

27 lipca (poniedziałek)

Akcyza – rozliczenie

Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Pamiętaj o rozliczeniu VAT-7

– rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7.

Czerwiec 2015

05 czerwca (piątek)

Rozliczenie z ZUS
Mija termin rozliczenia z ZUS. Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne muszą odprowadzić: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

8 czerwca (poniedziałek)

Karta podatkowa
Mija termin uiszczenia podatku dochodowego przez podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
CIT – zryczałtowany podatek dochodowy
Mija termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

10 czerwca (środa)

VAT – sprawozdanie do systemu INTRASTAT
Mija termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).
Rozliczenia z ZUS – przedsiębiorcy opłacający składki za siebie
Mija termin rozliczenia z ZUS – dotyczy przedsiębiorców opłacających składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

15 czerwca (poniedziałek)

Podatek leśny – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Mija termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Rozliczenia z ZUS – pracodawcy zatrudniający pracowników
Mija termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.
Podatek od nieruchomości – osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Mija termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

22 czerwca (poniedziałek)

CIT – termin zapłaty zaliczki
Mija termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.
PIT – termin zapłaty zaliczki
Mija termin wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Mija termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

25 czerwca (czwartek)

Akcyza – rozliczenie
Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.
Pamiętaj o rozliczeniu VAT-7
Mija termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7.

Maj 2015

7 maja (czwartek) upływa termin:

– zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2015r.,

– zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2015r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie
prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
– zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu 2015r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych od podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

11 maja 2015 (poniedziałek)

– opłata składek ZUS za kwiecień 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

– złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2015 r.

15 maja (piątek) upływa termin:

– złożenie informacji podsumowującej (wersja papierowa) za kwiecień 2015r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE

20 maja (środa) upływa termin:

– zapłata za kwiecień 2015r. miesięcznej zaliczki na podatek:
– dochodowy od osób fizycznych (PIT, PPL)
– dochodowy od osób prawnych (CIT)
– zapłata za kwiecień 2015r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

25 maja (poniedziałek) upływa termin:

– zapłata podatku VAT za kwiecień 2015r.
– złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
– złożenie informacji podsumowującej (wersja elektroniczna) za kwiecień 2015r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE

Kwiecień 2015

5/6.04.2015 (niedziela/poniedziałek)

Wielkanoc

 

7.04.2015 (wtorek)

 1. opłata podatku dochodowego – karta podatkowa za marzec 2015 r.
 2. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT,
 3. przekazanie informacji CIT-7

10.04.2015 (piątek)

 1. opłata składek ZUS za marzec 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 2. złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2015 r.

15.04.2015 (środa)

 1. opłata składek ZUS za marzec 2015 r.  płatnicy składek z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 2. opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2015 r.

20.04.2015 (poniedziałek)

 • wpłacenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za marzec 2015 r.
 • wpłacenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2015 r.
 • wpłacenie pobranych w marcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłacenie pobranych w marcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłacenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2015 r.
 • wpłacenie na PFRON za marzec 2015 r.
 • wpłacenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2015 r.

27.04.2015 (poniedziałek)

 1. opłata podatku VAT za marzec 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 2. opłata podatku VAT za I kwartał 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 3. opłata podatku akcyzowego za marzec 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 4. złożenie deklaracji VAT-13 za marzec 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego

30.04.2015 (czwartek)

 1. złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2014 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 2. przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego przez podatników (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

Marzec 2015

2.03.2015 (poniedziałek)

– przekazanie  informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. (PIT-11)

– przekazanie  informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2014 r. (PIT-8C)

– przekazanie  rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2014 r. (PIT-40A/11A)

– przekazanie  rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2014 r. (PIT-40)

– przekazanie imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2014 r. (IFT-1R)

– przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2014 r.

– przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2014 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

9.03.2015 (poniedziałek)

– opłacenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2015 r.

– wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7

10.03.2015 (wtorek)

– opłacenie  składek ZUS za luty 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

– zgłoszeniaeINTRASTAT za luty 2015 r.

16.03.2015 (poniedziałek)

– opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz podatku rolnego za marzec 2015 r.

– opłata składek ZUS za luty 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.03.2015 (piątek)

– opłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za luty 2015 r.

– opłata pobranych w lutym 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

opłata pobranych w lutym 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof

– opłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2015 r.

– wpłata na PFRON za luty 2015 r.

25.03.2015 (środa)

– opłata  podatku VAT za luty 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

– opłata drugiej zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D

– opłata podatku akcyzowego za luty 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

– złożenie deklaracji VAT-13 za luty 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego

31.03.2015 (wtorek)

– przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. w jednostkach, w których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

– przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

– przekazanie  przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do urzędu skarbowego  informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R

– uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2015 r.

Luty 2015

2.02.2015 – poniedziałek

 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2015 r.
 • przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2014 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2014 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2014 r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2014 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014 r. (PIT-8AR)

9.02.2015 – poniedziałek

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7

10.02.2015 – wtorek

 • wpłata składek ZUS za styczeń 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2015 r.

16.02.2015 – poniedziałek

 • wpłata składek ZUS za styczeń 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20.02.2015 – piątek

 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2015 r.
 • wpłata pobranych w styczniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w styczniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2015 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2015 r.
 • zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 • zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników

25.02.2015 – środa

 • wpłata podatku VAT za styczeń 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za styczeń 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za styczeń 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego

Styczeń 2015

5 stycznia 2015 r. (poniedziałek)

Złożeniu podlega:

– ZUS DRA i raporty imienne za poprzedni miesiąc

7 stycznia 2015 r. (środa)

Wpłacie podlega:

 • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej
 • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT,

Przekazaniu podlega:

 • podatnikowi informacja CIT-7

9.01.2015 (piątek)

Złożeniu podlega:

 • płatnikowi oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. (PIT-12)

 

12.01.2015 (poniedziałek)

Wpłacie podlega:

 • składka ZUS za grudzień 2014 r. od osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

Złożeniu podlega:

 • zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2014 r.

 

15.01.2015 (czwartek)

wpłacie podlega:

 • składka ZUS za grudzień 2014 r. -od pozostałych płatników składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
 • podatek leśny za styczeń 2015 r. d osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej

Złożeniu podlega:

 • deklaracja na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej,
 • informacja podsumowująca (w wersji drukowanej) za grudzień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
 • informacja podsumowująca (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

 

20.01.2015 (wtorek)

Wpłacie podlega:

 • pobrana w grudniu 2014 r. zaliczka od przychodów ze stosunku pracy,
 • pobrana w grudniu 2014 r. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PDOF,
 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień 2014 r.,
 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za IV kwartał 2014 r.,
 • PFRON za grudzień 2014 r.

Złożeniu podlega:

 • pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
 • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • zawiadomienia o wyborze ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty – w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

21.01.2015 (środa)

Złożeniu podlega:

 • zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2015 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2014 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe.

 

26.01.2015 (poniedziałek)

Złożeniu podlega:

 • deklaracja VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
 • deklaracja VAT-7K, VAT-7D,
 • deklaracji dla podatku akcyzowego
 • informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za grudzień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
 • deklaracji VAT-13 za grudzień 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego

Wpłacie podlega:

 • podatek VAT za grudzień 2014 r. ,
 • podatek VAT za IV kwartał 2014 r. ,
 • podatek akcyzowy za grudzień 2014 r.

 

 

Grudzień 2014
01.12 Poniedziałek

 • Mija termin rozliczenia deklaracji VAT-11 za poprzedni miesiąc (wewnątrz wspólnotowa dostawa nowego środka transportu).

05.12 Piątek

 • Mija termin rozliczenia z ZUS. Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne muszą odprowadzić: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

08.12 Poniedziałek

 • Mija termin uiszczenia podatku dochodowego przez podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
 • Mija termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

10.12 Środa

 • Mija termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrz wspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).
 • Mija termin rozliczenia z ZUS – dotyczy przedsiębiorców opłacających składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

15.12 Poniedziałek

 • Mija termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • Mija termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.
 • Mija termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

22.12 Poniedziałek

 • Mija termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.Mija termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.
 • Mija termin wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

29.12 Poniedziałek

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.
 • Mija termin rozliczenia deklaracji VAT-8 za poprzedni miesiąc (tylko wewnątrz wspólnotowe nabycia).
 • Mija termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7.
 • Mija termin rozliczenia skróconej deklaracji VAT-12 za miesiąc poprzedni (Taxi ryczałt).

31.12 Środa

 • Mija termin rozliczenia deklaracji VAT-11 za poprzedni miesiąc (wewnątrz wspólnotowa dostawa nowego środka transportu).

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close