Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Przetarg upadłościowy działka zabudowana Seroki Parcele w gm. Teresin

Przetarg upadłościowy działka zabudowana Seroki Parcele w gm. Teresin

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 222/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 161/1 o pow. 2 348 m kw., zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym, o pow. użytkowej 213,89 m. kw., położonej w miejscowości Seroki Parcela przy ul. Kwiatowej 1 na terenie gminy Teresin, w powiecie sochaczewskim, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00020046/4 za cenę nie niższą, niż 295.160,00zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).

Oferty pisemne należy składać do dnia 23 października 2018 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52, 01-949 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa nr 2

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 25 października 2018 r. o godz. 14.30, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52, 01-949 Warszawa

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 23 października 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Adam Johaniuk w upadłości

nr rach. 51 1090 1014 0000 0001 3489 6915

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, postanowienie Sądu z dnia 25.07.2018 o zezwoleniu na sprzedaż z wolnej ręki tego prawa własności nieruchomości, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com.pl . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 222/17.

Seroki -Parcele ul. Kwiatowa 1

Seroki -Parcele ul. Kwiatowa 1

Seroki-Parcele Kwiatowa 1

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close