Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Nowości w przepisach o VAT od 1 października 2013

Nowości w przepisach o VAT od 1 października 2013

Ustawa z 26 lipca 2013 r. wprowadza od 1.10.2013r. zmiany w odniesieniu do obrotu tzw. towarami wrażliwymi (niektóre wyroby stalowe i odpady, paliwa oraz złoto). Celem jest zmniejszenie ilości wyłudzeń podatkowych.

W stosunku do części towarów wrażliwych (patrz niżej lista) będzie stosowany mechanizm odwróconego VATu. To znaczy, że odpowiedzialnością za rozliczenie podatku VAT obarczony zostanie nabywca, a nie dostawca.

Zastosowanie mechanizmu odwróconego VATu będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy spełnione zostaną jednoczesnie następujące warunki:

a/dostawcą jest czynny podatnik VAT,

b/nabywcą jest podatnik VAT,

c/dostawa nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym dla towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Towary wrażliwe wylistowane zostały w dodanym do ustawy załączniku 13. Są to trzy grupy towarów:

Pierwszą z nich stanowią wyroby stalowe:

 • Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali.
 • Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali.
 • Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali.
 • Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej mniejszej lub równej 406,4 mm, ze stali.
 • Pozostałe rury i przewody rurowe o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane o średnicy zewnętrznej mniejszej lub równej 406,4 mm, ze stali.
 • Rury i przewody rurowe o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane o średnicy zewnętrznej mniejszej lub równej 406,4 mm, ze stali.
 • Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali.
 • Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali.
 • Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali.

Drugą grupę towarów wrażliwych stanowią paliwa, a mianowicie:

 • Benzyny silnikowe, oleje napędowe oraz gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym).
 • Oleje opałowe i smarowe (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym).

Trzecia grupa towarów wrażliwych to złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu i proszku (PKWiU 24.41.20.0).

Zmiana w przepisach spowoduje stosowanie tylko miesięcznych okresów rozliczenia VAT. Kwartalnego rozliczenia podatku będą mogli dokonywać tylko przedsiębiorcy:

– których wartość netto dostaw towarów wrażliwych w żadnym miesiącu danego kwartału oraz ostatnich czterech kwartałów nie przekroczy łącznie 50.000 zł lub kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży netto.

-tankujących paliwa tylko na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów.

-dostarczających gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

 

W przypadku reszty towarów wrażliwych zastosowany będzie mechanizm solidarnej odpowiedzialności podatkowej.

„Nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie do otrzymanej dostawy. Odpowiedzialność będzie jednak ograniczona do rozliczeń przekraczających 50 tys. zł w miesiącu i przypadków, w których nabywca wiedział lub miał podstawy by przypuszczać, że odpowiednia kwota podatku nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego” – z komunikatu Kancelarii Prezydenta.

Po bardziej szczegółowe informacje i porady zapraszamy do naszej Kancelarii.

 

 

 

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close