Rośnie liczba deklaracji podatkowych, które można składać przez Internet

Od 2009 roku można składać wybrane deklaracje drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu.

Od roku 2009 PIT – 37

od roku 2010 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,

od roku 2011  PIT-16A, PIT-19A, PIT-28

od 01.10.2012 VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, PCC-3

W ostatnich dniach stycznia 2013 roku Minister Finansów wydał kolejne rozporządzenie w tej sprawie, jest to Rozporządzenie  w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane  za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawarte w Dz.U. 2013 poz. 203. Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 lipca 2013 r.

Dopuszcza ono składanie drogą elektroniczną kolejnych deklaracji:

  • NIP-7 aktualizacyjne zgłoszenie osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  • ZAP-3 aktualizacyjne zgłoszenie osoby fizycznej będącej podatnikiem,
  • NIP-B – załącznik do NIP-7, informacja o rachunkach bankowych,
  • NIP-C – załącznik do NIP-7, informacja o miejscach prowadzenia działalności.

 

 

2023-12-08T15:47:41+01:00