Remanent na koniec roku nie taki straszny jak się wydaje

Na koniec każdego roku przedsiębiorcy mają obowiązek wykonania remanentu. Jest to czynność która w pierwszym etapie dotyczy określenia (faktycznego policzenia) ilości towarów posiadanych przez firmę, a w drugim etapie uzgodnienie tego stanu z ilościami wynikającymi z dokumentów księgowych i magazynowych oraz ze stanami w komputerowymi w programach handlowo-magazynowym. Jeżeli w trakcie remanentu okaże się, że ilości są niezgodne, należy skorygować dokumenty na podstawie odpowiednich przepisów prawa, bądź też procedur wewnętrznych w firmie.

Remanent bierze się go pod uwagę przy obliczaniu dochodu. Źle przygotowany remanent oznacza błędy w wyliczeniu dochodu a więc również błędny w deklaracji PIT.

Co spisać podczas remanentu?

 • towary handlowe przeznaczone do odsprzedaży,
 • materiały podstawowe potrzebne w procesie produkcji lub świadczeniu usług
 • materiały pomocnicze, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą,
 • wyroby gotowe to wyroby własnej produkcji, oraz wyroby w trakcie produkcji,
 • braki, towary, które częściowo utraciły swoją wartość,
 • odpady, które utraciły swoja wartość.

Jakie dane powinien zawierać remanent?

– imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy);

– datę sporządzenia remanentu,

– numer kolejny pozycji remanentu,

– szczegółowy opis towaru lub innych składników spisywanego majątku,

– jednostkę miary,

– ilość,

– cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

– wartość,

– łączną wartość remanentu,

– klauzulę zakończenia spisu: „Spis zakończono na pozycji…” (nr pozycji wyszczególnienia – rodzajów towarów objętych spisem),

– podpisy osób sporządzających spis,

– podpis właściciela.

Na koniec każdego roku przedsiębiorcy prowadzący podatkowe księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek wykonania remanentu. Jest to czynność która w pierwszym etapie dotyczy określenia (faktycznego policzenia) ilości towarów posiadanych przez firmę, a w drugim etapie uzgodnienie tego stanu z ilościami wynikającymi z dokumentów księgowych i magazynowych oraz ze stanami w komputerowymi w programach handlowo-magazynowym. Jeżeli w trakcie remanentu okaże się, że ilości są niezgodne, należy skorygować dokumenty na podstawie odpowiednich przepisów prawa, bądź też procedur wewnętrznych w firmie.

Remanent bierze się go pod uwagę przy obliczaniu dochodu. Źle przygotowany remanent oznacza błędy w wyliczeniu dochodu a więc również błędny w deklaracji PIT.

Co spisać podczas remanentu?

 • towary handlowe przeznaczone do odsprzedaży,
 • materiały podstawowe potrzebne w procesie produkcji lub świadczeniu usług
 • materiały pomocnicze, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą,
 • wyroby gotowe to wyroby własnej produkcji, oraz wyroby w trakcie produkcji,
 • braki, towary, które częściowo utraciły swoją wartość,
 • odpady, które utraciły swoja wartość.

Jakie dane powinien zawierać remanent?

imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy);

– datę sporządzenia remanentu,

– numer kolejny pozycji remanentu,

– szczegółowy opis towaru lub innych składników spisywanego majątku,

– jednostkę miary,

– ilość,

– cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

– wartość,

– łączną wartość remanentu,

– klauzulę zakończenia spisu: „Spis zakończono na pozycji…” (nr pozycji wyszczególnienia – rodzajów towarów objętych spisem),

– podpisy osób sporządzających spis,

– podpis właściciela.

Aby uzyskać pomoc w sporządzeniu a potem dokonaniu wyceny i księgowania remanentu do rozliczenia rocznego podatku prosimy o zapoznanie się z ofertą naszej kancelarii w zakresie prowadzenia księgowości i o kontakt.

2023-12-08T15:47:42+01:00