Uwaga emeryci, którym zabrano świadczenia mogą walczyć o zwrot pieniędzy.

Jest na to czas tylko do 22 grudnia 2012.

Osoby, które przeszły na emeryturę przed 1 stycznia 2011 r. i którym ZUS zawiesił wypłatę emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę – mogą – w terminie do 22 grudnia 2012 r. – zgłosić w swojej placówce ZUS wniosek o wznowienie postępowania w oparciu o art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoby, które odwołały się od decyzji ZUS o wstrzymaniu wypłaty emerytury z dniem 1 października 2011 r., a w sprawie już zapadł niekorzystny wyrok sądu, wniosek o wznowienie postępowania muszą skierować właśnie do sądu. Termin na złożenie wniosku to 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. do 22 lutego 2013 r.

Emerytury, które zostały przyznane przez ZUS począwszy od 1 stycznia 2011 r. w dalszym ciągu podlegają zawieszeniu, jeżeli nie został rozwiązany stosunek pracy zawarty przed dniem nabycia prawa do tej emerytury (data ta wskazana jest w decyzji o przyznaniu emerytury). Podjęcie wypłaty następuje po rozwiązaniu stosunku pracy, począwszy od miesiąca zgłoszenia wniosku do ZUS w tej sprawie.

Emerytura przysługująca osobom, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego podlega zawieszeniu, jeżeli osiąganą zarobki przekraczają 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, albo zmniejszeniu, gdy zarobki te przekraczają 70 proc. tego wynagrodzenia. Świadczeniobiorca jest zobowiązany poinformować Zakład o wysokości osiąganego przychodu.

 

 

 

2023-12-08T15:47:44+01:00