Jakim podatkom podlegamy.

Jako osoby osiągające dochody, czy posiadające majątek w Polsce mamy obowiązek podzielenia się swoim dochodem z państwem. Najlepsza definicja podatków to nasze zobowiązanie publicznoprawne, obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz państwa. Wszyscy wiemy, że podatki płacić trzeba. W zasadzie każdy element życia i działalności człowieka, jest obecnie w jakiś sposób związany z obciążeniami finansowymi na rzecz państwa.

Dochody, z tego zobowiązania, przeznaczone są na pokrycie kosztów i zobowiązań państwa. Za politykę podatkową odpowiada rząd. To on ustala jakie elementy i dobra podlegają opłatom podatkowym, oraz w jakiej formie i wysokości. Podatki są zawsze ustalane odgórnie przez odpowiednie ministerstwa. Egzekwowanie ich ściągania jest kontrolowane przez Urząd Skarbowy. Przykładowo jedną z form kontroli prawidłowości wysokości wpływających środków od konkretnych obywateli, jest ich rozliczenie roczne PIT.

Podstawą prawną systemu podatkowego w Polsce jest art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997. Prawo podatkowe oraz związane z nim obowiązki i procedury reguluje ustawa z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa.

Podatki różnią się tym kto jest opodatkowany, co jest przedmiotem oraz trybem i warunkami płatności. Obecnie w Polsce płacimy 13 różnych podatków.

Dziesięć z nich to podatki bezpośrednie:

 1. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),

 2. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),

 3. podatek od czynności cywilnoprawnych,

 4. podatek od spadków i darowizn,

 5. podatek od nieruchomości,

 6. podatek leśny,

 7. podatek rolny,

 8. podatek od środków transportowych,

 9. podatek tonażowy,

10. podatek od wydobycia niektórych kopalin.

a trzy to podatki pośrednie, takie jak:

 1. podatek od towarów i usług (VAT),

 2. podatek akcyzowy,

 3. podatek od gier.

Podatki mają woje ściśle określone funkcje:

 • funkcja fiskalna – wygenerowanie przychodów państwa w celu sfinansowania jego wydatków,
 • funkcja redystrybucyjna – wyrównanie dochodów w gospodarce,
 • funkcja stymulacyjna i regulacyjna – polega pobudzaniu obywateli do określonej aktywności wg wyznaczonych kierunków polityki gospodarczej państwa.

Rząd ma więc za zadanie tak sterować systemem podatkowym państwa, żeby przynosił on potrzebne państwu dochody. Musi więc brać pod uwagę znaczący wpływ systemu podatkowego na zachowanie podatników, w tym na unikanie opodatkowania.

W celu uzyskania porad dotyczących opodatkowania w Polsce zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

 

2023-12-08T15:47:38+01:00