Rejestrujesz firmę? Płacić czy nie płacić VATu?

Firma rozpoczynająca działalność gospodarczą z założenia jest zwolnienia z VAT. Nie trzeba nic załatwiać. Nowy podmiot gospodarczy będzie zobowiązany stać się płatnikiem VAT tylko wtedy gdy rozpocznie: sprzedaż wyrobów akcyzowych, świadczenie usług prawniczych lub doradczych. Szczegółowo określa tą sytuację art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Dlatego przy ustalaniu zakresu działania nowej firmy należy to dokładnie rozważyć.

Jeśli zakładając firmę planujesz sprzedaż dla klientów:

  • będących osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
  • podmiotów gospodarczych nie będących płatnikami VAT,
  • podmiotów, które wykonują działalność zwolnioną z VAT,

wtedy, z ekonomicznego punktu widzenia nowej firmie nie opłaca się być podatnikiem VAT. Ceny, do których nowy podmiot będzie doliczał VAT będą dla jego klientów po prostu wyższe niż gdyby tego VATu nie naliczał, nie będąc podatnikiem VAT.

Podatek VAT będzie miał częściowo wpływ na cenę sprzedawanych towarów lub usług, ponieważ nowa firma nie uniknie zakupów towarów czy usług opodatkowanych VATem. Tak więc ten podatek będzie musiał zawierać się w cenie sprzedawanych towarów czy usług i nowy podmiot gospodarczy nie będący czynnym płatnikiem VAT nie będzie mógł go sobie odliczyć.

Pamiętać należy, że dla celów podatku VAT, podatnicy nie będący czynnymi podatnikami VAT, muszą prowadzić narastająco ewidencję sprzedaży co do zasady opodatkowanej (tj. niewymienionej w przepisach jako zwolniona z VAT), w celu ewentualnego ustalenia momentu przekroczenia limitu obrotów i utraty prawa do zwolnienia z VAT.

Jeśli zakładając firmę planujesz sprzedaż dla klientów:

  • będących już czynnymi płatnikami VAT,
  • podmioty niebędące płatnikami VAT będą stanowić mniejszą część obrotu,
  • zamierzasz dokonywać dużych zakupów inwestycyjnych,

wtedy, z ekonomicznego punktu widzenia, nowa firma powinna stać się płatnikiem VAT. Stając się płatnikiem VAT doliczysz VAT do sprzedawanych towarów i usług, będziesz miał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów VAT, ale jednocześnie będzie możliwe odliczanie podatku VAT od zakupionych towarów i usług od podatku naliczonego przy sprzedaży klientom.

Dla klientów będących czynnymi płatnikami VAT podobnie – będzie, de facto, ważna cena netto, ponieważ tak samo będą mogli odliczyć naliczony im podatek VAT.

Tu warto wyjaśnić dlaczego tak się dzieje. Podatek VAT to z definicji podatek od wartości dodanej towarów i usług (ang. – Value Added Tax (VAT)). Czasem nazywany jest też podatkiem od Towarów i Usług (PTU). Jest to podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę towaru i usługi podlegającej opodatkowaniu (poprzez jego przenoszenie na kolejnych klientów).

PRZYKŁAD:

Kupujesz składniki do wytworzenia towaru, który będziesz sprzedawać za 100 zł netto + VAT 23 %, płacisz 123 zł. Sprzedając towar naliczasz swoje koszty wytworzenia i marżę, wyliczasz cenę dla klienta np.: 200 zł, do tej ceny doliczasz najczęściej 23% VAT (wysokość podatku określa ustawa o VAT). Na fakturze dla klienta podasz cenę: 200×1,23 = 246zł

W obowiązkowej ewidencji księgowej zakupów i sprzedaży VAT wyliczysz podatek należny (23 zł) i naliczony (46zł) i w deklaracji podatkowej VAT zgłosisz do zapłaty różnicę 46 – 23 = 23 zł

W celu wyjaśnienia szczegółów dotyczących rejestracji nowy firmy i podatku VAT zapraszamy po usługę: „doradztwo podatkowe” do naszej Kancelarii.

2023-12-21T21:14:50+01:00