Wraca dzień wolny za święto w dzień wolny od pracy.

2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 27/11, w Dz. U. z dnia 8 października 2012 r. pod poz. 1110) uznał, że art. 130 § 2 Kodeksu Pracy pozbawiający pracowników wolnego dnia za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, za niezgodny z konstytucyjną zasadą równości.

Stosowanie przedmiotowego art. 130 § 2 Kodeksu Pracy powodowało, iż pracodawcy wprowadzali w grafikach pracy dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w święto, często przypadające w różnych dniach tygodnia (z wyjątkiem niedzieli). Zwiększało to wymiar czasu pracy i w efekcie „odpracowywania” święta w innym dniu. W ten sposób pracownicy pozbawieni byli dnia wolnego, który im się należał, gdy przypadał w święto i pracowali dłużej niż pracownicy, dla których zgodnie z grafikiem święto nie pokrywało się z dniem wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Po uznaniu przez Trybunał Konstytucyjny przepisu art. 130 § 2 Kodeksu Pracy za niezgodny z Konstytucją, a dokładnie od daty publikacji wyroku w tej sprawie, tj. od 8 października 2012 r., dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy musi być niezależny od wolnego dnia świątecznego.

2023-12-08T15:47:47+01:00