Podatek od sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku nawet 39%

Otrzymanie w spadku nieruchomości może stanowić poważny problem dla spadkobierców. Zwłaszcza, gdy spadkobierca nie posiada innego majątku z którego mógłby zapłacić podatek lub gdy będzie chciał szybko zamienić otrzymaną w spadku nieruchomość na pieniądze. W sytuacji osób niespokrewnionych, podatek może wynieść nawet 39% podstawy opodatkowania.

Wszystko dlatego, że dochodzi do dwóch niezależnych opodatkowanych czynności. Dla obu czynności naliczany jest podatek, choć też istnieją niezależne katalogi ulg i zwolnień.

 

Spadek po osobie niespokrewnionej nawet 20%

Po odliczeniu ciążących na nieruchomości długów i innych obciążeń spadkowych wylicza się wartość rynkową nabytego majątku. Ona stanowi podstawę opodatkowania. Liczona jest według stanu z dnia śmierci spadkobiercy oraz według wartości z dnia przyjęcia spadku, czyli dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku ruchu cen nieruchomości, które po kilku miesiącach mogą być wyceniane inaczej, niż w dniu śmierci spadkodawcy, może to mieć wpływ na wysokość podatku.

 

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości 19%

Po potrąceniu wyłącznie kosztów poniesionych na zwiększenie wartość sprzedawanego majątku oraz zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, naliczany jest podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości w wysokości 19%. Podstawa do naliczenia 19% podatku potrafi być równie wysoka, o ile nie wyższa niż podstawa podatku od nabywanego spadku.

Jedynym sposobem, żeby nie płacić tego podatku jest dokonanie sprzedaży dopiero po 5 latach licząc od końca roku, w którym nieruchomość została przez spadkobiercę nabyta.

 

 

 

2023-12-08T15:47:28+01:00