Niższe opłaty za złożenie sprawozdania finansowego i za wpis do KRS

30 maja 2014 roku upływa 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej aktualnie obowiązujące rozporządzenie do ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, rozporządzenie straci moc. Nowa ustawa zmieni:

  • obniży koszt kolejnego wpisu do KRS z powodu obniżenia kosztu publikacji w MSiG z 250 zł do 100 zł i wyniesie łącznie z opłatą sądową 350 zł
  • złożenie sprawozdania finansowego ulegnie obniżeniu z 250 zł do 100 zł i łącznie z opłatą sądową wyniesie 140 zł.
  • Nie ulegnie zmianie pierwszy wpis w KRS, pozostanie w wysokości 500 zł.
2023-12-08T15:47:28+01:00