Kiedy finansowanie działalności niewypłacalnego kontrahenta może być kosztem

Kiedy finansowanie działalności niewypłacalnego kontrahenta może być kosztem

W szczególnej sytuacji, gdy finansowanie działalności niewypłacalnego kontrahenta staje się koniecznością aby uniknąć wstrzymania produkcji może być uznane za koszt podatkowy.

Wydatki z tytułu insolvency cost, jako zmierzające do ograniczenia straty podatnika, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu – uznał NSA w wyroku NSA o sygn. akt II FSK 567/15. Na opłatę tzw. insolvency cost, składała się kwota umowna (umożliwiająca dalszą działalność dostawcy) oraz koszty operacyjne np. opakowań, logistyki czy siły roboczej oraz wszystkie pozostałe niezbędne do funkcjonowania dostawcy przez określony czas.

Sprawa dotyczyła spółki, która do produkcji wykorzystuje materiały nabywane od dostawców. Jeden z dostawców ogłosił upadłość. Spółka, aby uniknąć wstrzymania produkcji, postanowiła o krótkoterminowym wsparciu dostawcy. Wstrzymanie dostaw oznaczałoby bowiem dla spółki zaprzestanie produkcji. Poszukiwanie nowych dostawców wymagało nie tylko normalnych zabiegów handlowych, ale też uzyskania akceptacji koncernów i badań testowych.

W razie pytań zapraszamy do konsultacji z doradcą restrukturyzacyjnym w nasze Kancelarii https://kancelaria-golebiowska.com.pl/doradztwo-upadlosciowe/

2023-12-08T15:47:05+01:00