Co grozi za spóźnienie i niezłożenie JPK w terminie?

Wysyłanie JPK najlepiej jest wysłać najpóźniej 2-3 dni przed terminem, żeby mieć pewność, że zostanie od prawidłowo wysłany.

Zgodnie z przepisami karno skarbowymi, nieprzekazanie JPK może zostać potraktowane jako udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej. Taki czyn w zależności od jego wagi, może zostać zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe lub jako wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny.

JPK jest znacznie bardziej rozbudowany niż znana już od dawna deklaracja VAT-7. Prawdopodobieństwo, że wysyłka się nie uda za pierwszym razem jest wyższe. Zdarza się, że po wysłanu zamiast UPO otrzymujemy ze strony Ministerstwa komunikat błędu.

Należy też odnotować, że czas oczekiwania na UPO w przypadku JPK_VAT jest znacznie dłuższy niż w przypadku VAT-7. Może trwać nawet kilka godzin. W przypadku gdy nastąpi kumulacja eksportowanych danych tuż przed terminem wymagalności ten czas może się jeszcze wydłużyć. Jeśli mamy zatem gotowe dane, to warto je przesłać wcześniej. W przypadku wystąpienia błędu mamy zatem czas, aby go usunąć i przesłać plik ponownie

Wysyłanie pliku JPK_VAT w obowiązującym terminie jest bardzo ważne – niedopełnienie tego obowiązku może się bowiem wiązać z bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Nieprzekazanie pliku JPK_VAT w ustawowym terminie może być potraktowane jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Kwalifikacja czynu zależy od różnych czynników, m.in. okoliczności zdarzenia, pobudek sprawcy, stopnia szkodliwości czynu czy sposobu jego popełnienia.

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe wynosi od 10 do 120 stawek dziennych. Stawka dzienna w 2018 r. zawiera się w granicach od 70 zł do 28.000 zł. Oznacza to, iż w przypadku zakwalifikowania spóźnienia z przesłaniem JPK_VAT jako przestępstwa skarbowego, na podatnika może być nałożona kara grzywny w kwocie od 700 zł do nawet 20.160.000 zł.

Grzywna za wykroczenie skarbowe jest niższa. Nałożona na podatnika kara może wynosić od 1/10 do dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto. Oznacza to, iż nieprzekazanie w terminie pliku JPK_VAT zakwalifikowane jako wykroczenie skarbowe może oznaczać dla przedsiębiorcy konieczność zapłaty grzywny w wysokości od 210 zł do nawet 42.000 zł.

To jeszcze nie wszystkie kary, które grożą podatnikowi w przypadku nieprzekazania pliku JPK_VAT w 2018 r. Należy wziąć pod uwagę chociażby art. 262 § 2a Ordynacji podatkowej, który określa zasady nakładania na przedsiębiorców kary porządkowej.

Czy można odroczyć termin przekazania plików JPK_VAT

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest odroczenie terminu przesłania pliku JPK_VAT – wymaga to jednak spełnienia określonych warunków, a decyzja leży w gestii urzędnika.

W szczególnych przypadkach przepisy dają podatnikom możliwość wnioskowania o odroczenie terminu wykonania obowiązku podatkowego, jakim niewątpliwie jest złożenie pliku JPK_VAT. Prawo to przysługuje na mocy art. 48 Ordynacji podatkowej.

Wniosek o odroczenie terminu wykonania obowiązku podatkowego musi zostać złożony przed obowiązującym terminem,

2023-12-08T15:47:03+01:00