Czy Jednolity Plik Kontrolny już dla wszystkich podatników?

JPK_VAT Jednolity Plik Kontrolny, który obowiązuje już duże i średnie przedsiębiorstwa, od stycznia 2018 będzie obowiązywał także mikro przedsiębiorców, czyli wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i są płatnikami VAT. Nie zwalnia to jednak od przystępowania do rozliczeń z urzędem w formie elektronicznej pozostałych mikroprzedsiębiorców. Obowiązek wysyłania JPK_VAT wchodzi od stycznia 2018, ale za pół roku urzędy będą mogły na żądanie wymagać także od mikroprzedsiębiorców, przekazania innych dokumentów rejestracji czynności księgowych w formie elektronicznej. JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonowane były w rejestrze zakupów i sprzedaży. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

JPK_VAT posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia urzędom jego przetwarzanie.

Podatnik który nie korzysta z oprogramowania księgowego z możliwością generowania plików w formacie XML, w celu przygotowania własnego pliku może pobrać plik JPK_VAT.CSV, udostępniony przez Ministerstwo Finansów i wypełnić ręcznie według własnych potrzeb w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym. Tak wypełniony plik musi dokładnie zgadzać się z księgowaniami w Książce Przychodów i Rozchodów. Po przekształceniu pliku Exel w XML plik można wysłać ze specjalnie w tym celu pobranej z MF bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0.

Dla przedsiębiorców nie korzystających z pomocy biur podatkowych i nie prowadzących księgowości elektronicznie ręczne wykonywanie księgowań zabierze dużo czasu i może rodzić pomyłki. Przechodzimy coraz szybciej na księgowanie wyłącznie elektroniczne.

Wysyłany JPK_VAT musi być wiarygodnie podpisany. Można go podpisać w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eGo). Jeśli przedsiębiorca nie posiada podpisu elektronicznego (który jest płatny) lub profilu zaufanego, (który jest bezpłatny), nie będzie mógł wysłać JPK_VAT.

Wysyłka pliku JPK_VAT w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Dowodem potwierdzenia prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 „Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO” (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

W celu pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla poprawnie wysłanego JPK_VAT można skorzystać z funkcjonalności aplikacji Klient JPK 2.0 (kafel „Historia”) lub aktywnego formularza UPO_JPK.pdf.

Termin wysyłania pliku JPK_VAT to 25 dzień następnego miesiąca. Oznacza to, że podatnicy rozliczający się kwartalnie, choć mogą nadal rozliczać się kwartalnie, to pliki JPK_VAT muszą przesyłać co miesiąc.

W JPK_VAT umieszczone muszą być wszystkie faktury jedna po drugiej.

W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy wykazać fakturę w JPK_VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej, należy wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury.

W przypadku wystawienia faktury po wysłaniu JPK_VAT za dany okres należy przesłać skorygowany plik ze wykazaną fakturą.

Nie trzeba dokonywać zmian w zapisach ewidencji VAT, w sytuacji wystawienia faktury do sprzedaży paragonowej dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Taka sprzedaż może być udokumentowana wyłącznie paragonami i wpisana zbiorczo – wówczas w poszczególnych pozycjach obowiązkowych należy wpisać „sprzedaż paragonowa”.

JPK_VAT oparty jest na dotychczas prowadzonych księgowaniach, chociaż z powodu tworzenia nowych elektronicznych dokumentów może wydawać się niezrozumiały. Zapraszamy do naszej Kancelarii przedsiębiorców, którzy do tej pory prowadzili swoją księgowość bez pomocy biura rachunkowego a teraz nie chcą tracić czasu na wykonywanie pracy, która w biurze rachunkowym można zautomatyzować.

2023-12-08T15:47:05+01:00