Jak rozliczyć kredyt w KPiR

Kredyty zaciągane przez przedsiębiorców przeznaczane są na różne cele firmowe, od kosztów bieżących firmy po inwestycje mające przynieść zyski większe niż koszty kredytu.

Oczywiste wydaje się, że w jakiś sposób należy to ująć w Księdze Przychodów i Rozchodów. Zasadniczo, jeśli firma zaciąga kredyt, to nie stanowi on przychodu firmy. Nie skutkuje więc powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym ani obrotowym. W konsekwencji spłacanych rat kredytu przedsiębiorca nie może zaliczyć w koszty działalności, ponieważ bezpośrednio w koszty firmy są zaliczane wszystkie wydatki związane z działalnością gospodarczą, które są finansowane przez ten kredyt.

Co w kredycie firmowym stanowi koszt działalności ?

Rzeczywistym kosztem kredytu, który przedsiębiorca może ująć w kosztach działalności i zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest m.in.:

– odsetki kredytu spłacane w każdej racie kredytu,

– koszt zawarcia umowy kredytowej,

– koszt obsługi kredytu,

– koszt ubezpieczenia kredytu.

Wszystkie koszty wynikające z zaciągnięcia kredytu firmowego powinny być zaksięgowane w Księdze Przychodów i Rozchodów, jako koszty podatkowe.

Moment zaksięgowania może nastąpić każdorazowo dopiero po opłaceniu opisanych wyżej kosztów z datą poniesienia wydatku.

Po dokładniejsze informacje zapraszamy do naszego Biura Rachunkowego na Bielanach.

2023-12-08T15:47:32+01:00