Doradca restrukturyzacyjny pomoże firmom zagrożonym upadłością

Nowe przepisy prawa restrukturyzacyjnego i znowelizowane prawa upadłościowego obowiązują od stycznia 2016. Na podstawie zmian, wprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa ma pierwszeństwo przed upadłością. Widać już pierwsze efekty nowych uregulowań.

Jak prognozuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), liczba firm, które upadną zmniejszy się z 737 w 2015 roku do ok. 600-650 w roku 2016 .

Suma podmiotów, które upadły oraz tych, które poddano restrukturyzacji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wyniosła po wrześniu 761. W analogicznym okresie poprzedniego roku liczba samych tylko bankructw wynosiła 759.

Liczba podmiotów poddanych restrukturyzacji będzie wzrastać.

Nowe postępowanie restrukturyzacyjne może obejmować:

  • układ częściowy,
  • przygotowana sprzedaż w upadłości,
  • możliwość zawarcia układu poza sądem,
  • postępowanie sanacyjne, przy którym następuje restrukturyzacja zobowiązań, a dłużnik ma ograniczone możliwości zarządzania swoim majątkiem. Dłużnikowi pozwoli to na przeprowadzenie daleko idących zmian naprawczych w oparciu o instrumenty, z których mógł korzystać tylko syndyk, a obecnie doradca restrukturyzacyjny. Po 12 miesiącach takiego postępowania wierzyciele będą mogli zagłosować za lub przeciw układowi.

Przedsiębiorca, w zależności od swojej sytuacji, może wybrać najlepszą jego zdaniem procedurę a wierzyciele mają większy wpływ na przebieg procesu zmian. Do pomocy przedsiębiorstwom w przejściu przez proces restrukturyzacji powołani zostali doradcy restrukturyzacyjni posiadający doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłościowych.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

2023-12-08T15:47:15+01:00