Progresywny podatek od sprzedaży detalicznej

Ministerstwo Finansów informuje:

Podatnikami nowego podatku od sprzedaży detalicznej będą wszystkie sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni (w tym internetowi), którzy uzyskają przychód roczny ze sprzedaży towarów w wysokości powyżej 18 mln zł netto.

Podatnicy prowadzący sprzedaż detaliczną, którzy nie przekroczą tej kwoty będą zwolnieni z podatku i nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych. Kwota wolna dotyczyć będzie zarówno handlu pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem jak i poniedziałkiem i niedzielą.

Zgodnie z postanowieniami projektu ustawy podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym ze stawkami:

– 0% do kwoty 1,5 mln przychodu miesięcznie (18 mln rocznie),

– 0,7% obciążającą przychód nieprzekraczający w danym miesiącu kwoty 300 mln złotych oraz – 1,3% od nadwyżki przychodu ponad 300 mln złotych w tym miesiącu,

– 1,9% od przychodów ze sprzedaży detalicznej prowadzonej w soboty, niedziele i inne dni ustawowe wolne od pracy (to ostatnie kryterium odnosić się będzie do tych sprzedawców detalicznych, którzy na mocy przepisów będą prowadzili sprzedaż w takie dni).

Nie będą natomiast opodatkowane przychody z tytułu sprzedaży leków i wyrobów medycznych refundowanych. Definicją towaru nie zostaną również objęte posiłki przygotowywane przez zbywcę, gaz ziemny, woda, ciepło systemowe oraz energia elektryczna.

Minister finansów przekazał 25 stycznia 2016 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wraz z prośbą o procedowanie jej zgodnie z paragrafem 99 regulaminu pracy Rady Ministrów w trybie odrębnym.

2023-12-08T15:47:17+01:00