Czy dochody z wynajmu pokoi gościnnych są opodatkowane?

Nie wszystkie dochody z wynajmu pokoi gościnnych są opadtkowane. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 updof, wolne od podatku są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych dla osób wypoczywajacych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. Podobnie nie są opodatkowane dochody z tytułu wyżywienia tych osób. Dotyczy to gospodarstw rolnych wynajmujących do 5 pokoi gościnnych.

Ważne jest więc gdzie i w jakim obiekcie prowadzony jest wynajem pokoi, rodzaj i rozmiar usług świadczonych na rzecz wynajmujących, a także cel pobytu tych osób.

 

Zwolnienie podatkowe jest możliwe tylko, gdy wszystkie wymienione wymogi są spełnione równocześnie.

Gdy przedmiotem wynajmu jest cały dom, uzyskany z tego tytułu dochód nie podlega zwolnieniu od podatku. Podobna sytuacja dotyczy wynajmowania pokoi osobom nie przebywającym na wypoczynku, tj. np. pracownikom.

Aby skorzystać z odliczenia budynek, w którym znajdują się wynajmowane pokoje, musi mieć charakter mieszkalny i jednocześnie stanowić część gospodarstwa rolnego. Chodzi tu o budynki posadowione na gruntach sklasyfikowanych jako grunty rolne zabudowane, a nie na gruntach uznanych za tereny mieszkalne.Czyli, jeśli właściciel domku letniskowego zechce latem wynająć wolne pokoje,to nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia.

Dla wynajmujących istotna jest jeszcze sprawa własności nieruchomości. Warto zwrócić uwagę, że nie jest istotne, na podstawie jakiego tytułu prawnego podatnicy dysponują gospodarstwem rolnym oraz przynależącymi do tego gospodarstwa zabudowaniami. W rezultacie ze zwolnienia mogą korzystać także podatnicy wynajmujący pokoje gościnne w budynku mieszkalnym położonym w gospodarstwie rolnym, którego nie są właścicielami

2023-12-08T15:47:27+01:00