Co to jest Jednolity Plik Kontrolny JPK

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny JPK

Wg informacji Ministerstwa Finansów „Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie”.

Jednolity Plik Kontrolny składa się z siedmiu oddzielnych struktur raportowych przygotowanych z wykorzystaniem języka XML.

JPK zaimplementowany w programie finansowo-księgowym, sprzedażowym czy magazynowym będzie umożliwiał szybkie wygenerowanie wszelkich danych finansowo-podatkowych będących w zainteresowaniu fiskusa.

Kiedy przekazywać pliki JPK do Urzędu Skarbowego

Przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postaci elektronicznej może odbywać się:

– na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Wtedy przekazanie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z zapewnieniem wiarygodności i bezpieczeństwa przekazywanych danych. Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żadanie:

  • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

– miesięczne przekazywanie ewidencji zakupu i sprzedaży w wersji elektronicznej (JPK_VAT) odbywa się poprzez środki komunikacji elektronicznej, także z zapewnieniem bezpieczeństwa i wiarygodności danych. Miesięczne przekazywanie pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obligatoryjnie rozpoczyna się od:

  • 1 lipca 2016r. – dla dużych podmiotów
  • 1 stycznia 2017r. – dla małych i średnich podmiotów
  • 1 stycznia 2018r. – dla mikro przedsiębiorców.

 

Co fiskus będzie mógł kontrolować dzięki wykorzystaniu JPK?

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wymaga wdrożenia JPK do systemów firmowych. JPK pozwoli urzędom skarbowym na precyzyjną kontrolę ksiąg oraz dowodów księgowych przedsiębiorstw, w tym faktur. Zebrane dane przyspieszą też często bardzo zaawansowane kontrole krzyżowe.

Organ skarbowy będzie miał wgląd praktycznie we wszelkie dane gromadzone w księgach podatkowych takie jak ewidencja VAT, wyciągi bankowe, stany magazynowe, poszczególne faktury czy nawet konkretne pozycje na fakturach.

 

Jaki jest cel wdrożenia JPK? Czy dotychczasowe kontrole podatkowe były niewystarczające? Czy teraz skuteczność kontroli będzie wyższa?

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów oczekują, że JPK będzie jednym z elementów uszczelnienia systemu podatkowego. Resort finansów liczy, że działania na JPK uszczelnią polski system podatkowy przynosząc tylko w roku 2017 około 15 mld zł wpływów do budżetu.

W innych krajach europejskich, gdzie już wprowadzono JPK, osiągnięty został wzrost przychodów z podatków nawet o kilkanaście procent.

 

Co powinni zrobić przedsiębiorcy podlegający nowym kontrolom z wykorzystaniem JPK? Jak mają się przygotować na te kontrole? Jak wdrożyć JPK?

Przedsiębiorstwa korzystające ze spójnych systemów ERP dużych i znanych producentów są w najkorzystniejszej sytuacji bo te w większości są już przygotowane na JPK. Należy upewnić się u swojego dostawcy, czy oprogramowanie będzie na czas uktualnione o JPK.

Jednak, gdy firma korzysta z różnych programów, bądź ma swoje dedykowane rozwiązania, powinna pilnie dokonać audytu posiadanych systemów finansowo-księgowych, magazynowych i sprzedażowych pod kątem zgodności z poszczególnymi strukturami raportowymi JPK.

Wdrożenie JPK będzie wymagało także przeszkolenia personelu, obsługującego systemy i wygenerować odpowiednie dane.

Z jakimi kosztami po stronie przedsiębiorcy może być związane wdrożenie JKP?

W przypadku dużych programów zakupionych w abonamcie najprawdopodobniej wystarczy dokonać aktualizacji systemu. Natomiast firmy, które nie posiadają odpowiednich programów, będą zmuszone do zakupu oprogramowania. Muszą liczyć się z kosztami (zakupu, licencji, wdrożenia) sięgającymi nawet 10 tys. zł.

2023-12-08T15:47:16+01:00