Upadłość nie musi oznaczać końca świata

Praktyka prawa upadłościowego coraz częściej nie ogranicza się tylko do formalnego przeprowadzenia procesu upadłości. Co do zasady celem upadłości jest ochrona majątku wierzycieli. Sąd prowadzący upadłość to Wydział Sądu Rejonowego – Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, co już w nazwie dopuszcza rozwiązania naprawcze.

Sąd ogłasza upadłość gdy w firmie, której dotyczy złożony wniosek nastąpiła trwała utrata zdolności płatniczej i jednocześnie gdy jest jeszcze majątek do zaspokojenia wierzycieli. Jest więc potencjał do ew. działań naprawczych. Dlatego warto zwrócić uwagę na fakt, że ogłoszenie upadłości to nie koniecznie koniec działalności firmy.

Dlatego tak ważne jest sprawne funkcjonowanie sądów w tym zakresie, jak również odpowiednio nakierowane działania nadzorców sądowych i syndyków.

Rekomendacje do zmian w prawie upadłościowym 2013.

  1. Utworzenie Centralnego Rejestru Upadłości, gdzie umieszczone byłyby wszystkie procesy upadłościowe a także można byłoby śledzić ich przebieg.
  2. Zmniejszenie wymagań formalnych i uproszczenie prawa upadłościowego dla przyspieszenia i uproszczenia przebiegu postępowań upadłościowych.
  3. Przyspieszenie przepływu informacji.
  4. Preferowanie środków naprawczych w formie restrukturyzacji przedsiębiorstw zamiast likwidacji majątku, ponieważ likwidacja niesie za sobą bardzo duże koszty społeczne, wielokrotnie wyższe od karencji na zapłatę faktur czy wstrzymanie egzekucji.

To bardzo ogólne kierunki zmian, które wyraźnie pokazują potrzebę reagowania na sytuację rynkową i zmiany gospodarcze. Warto, żeby polscy przedsiębiorcy szeroko uświadomili sobie, że zmiany nawet w procesie upadłościowym mogą prowadzić w przyszłości do rozwoju a rola syndyka bardziej kojarzyć się powinna z rolą menadżera niż likwidatora.

Osoby zainteresowane informacjami w zakresie prawa upadłościowego zapraszamy do kontaktu tel. 605 420 802

 

2023-12-08T15:47:43+01:00