Reklamacje lub błędnie wystawiony paragon fiskalny, co robić?

Podatnicy, dokonujący ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej muszą rejestrować każdą sprzedaż, wydrukować paragon i wydać go kupującemu zaraz po dokonaniu sprzedaży. Otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania. Nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług.

Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

 1. datę sprzedaży,
 2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy
 3. termin dokonania zwrotu lub reklamacji towaru lub usługi,
 4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży
 5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży
 6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
 7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji a na kasie fiskalnej ewidencjonuje sprzedaż w prawidłowej wysokości.

Protokół zwrotu powinien zawierać:

 1. datę sprzedaży,
 2. numer paragonu z kasy fiskalnej,
 3. nazwę reklamowanego towaru,
 4. ilość korygowaną,
 5. wartość netto zwracanego towaru,
 6. stawkę podatku VAT zapłaconą od tego towaru,
 7. wartość brutto towaru,
 8. o ile to możliwe to także kopię oryginalnego paragonu łącznego,
 9. podpis klienta.
2023-12-08T15:47:31+01:00