Problemy z wyliczeniem kwoty wolnej od podatku w rozliczeniach rocznych PIT.

Po zmianach i zróżnicowaniu kwoty wolnej od podatku za rok 2017 wyliczenie właściwej indywidualnej kwoty podatku stało się poważnie skomplikowane. Rok temu wystarczyło, że podatnicy odjęli od kwoty podstawy opodatkowania kwotę zmniejszającą, czyli 556,02 zł. Obecnie rachunek matematyczny został tak skomplikowany, że większość podatnicy muszą korzystać z pomocy w wyliczeniach podatkowych.

Kwotę zmniejszającą zastosować trzeba w prawidłowej wysokości. Wynosi ona:

  • 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
  • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

Aby dokonać poprawnego wyliczenia najpierw podatnik musi ustalić podstawę opodatkowania, następnie grupę, w której się znajduje, a potem – zastosować właściwy wzór pokazany powyżej. To nie lada zadanie nie tylko dla podatników, ale również dla specjalistów. Niestety rozliczenie deklaracji podatkowej wydłuża się w czasie.

Wg założenia prawodawcy kwota wolna ma zmniejszać się przy rosnących dochodach. W rozliczeniu 2017 r. kwota ta wynosi maksymalnie 1188 zł. Tak wysoka kwota możliwa jest w przypadku dochodu rocznego tylko do 6601,49 zł. Wraz z podwyższaniem się dochodu podatnika kwota ta maleje aż do 0 zł przy wynagrodzeniu (dochodzie) przekraczającym 127.000,49 zł.

Zgodnie z planami w rozliczeniu 2018 r. (deklaracje składane w 2019 r.) najwyższa kwota zmniejszająca podatek wynieść ma 1440 zł i zmniejszać ma się podobnie jak obecnie – proporcjonalnie ze wzrostem dochodów podatnika.

W przedziale dochodu między 11.000,50 zł a 85,528,49 zł kwota zmniejszająca podatek jest równa tej stosowanej jeszcze rok wcześniej, czyli 556,02 zł. U podatników zarabiających w tych granicach zmiana przepisów podatkowych nie wpłynie zatem na rozliczenia podatku PIT. W ich przypadku kwota zmniejszająca nie zmienia się.

Podatnik, który wykazuje dochód za 2017 w wysokości 6000zł, powinien zapłacić podatek 1080zł, ale przy kwocie 1188zł do odliczenie nie zapłaci nic. Nie może jednak liczyć na zwrot nadwyżki kwoty wolnej ani nie może przenieść jej na rok następny.

Nie należy mylić pojęcia kwoty wolnej od podatku kwoty zmniejszenia. Kwota wolna od podatku oznacza wartość zarobku, od której nie trzeba płacić należności na rzecz Skarbu Państwa. To zarobek netto (podstawa obliczenia podatku), który nie będzie pomniejszany o podatek. Z kolei kwota podatku, która wystąpiłaby do zapłaty, gdyby opodatkowywać kwotę wolną od podatku – jest właśnie kwotą zmniejszającą.

Kwotę zmniejszającą podatek nie dotyczy rozliczających się według skali podatkowej. W przypadku rozliczeń na PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 – kwoty wolnej nie można stosować.

Jeśli małżonkowie rozliczają się łącznie i jeden z małżonków nie zarabia lub zarabia niewiele a drugi – dużo – wspólne rozliczenie pozwala wykorzystać wyższą kwotę zmniejszającą podatek i w efekcie zapłacić mniej do Skarbu Państwa.

W przypadku umów o pracę płatnik (pracodawca) pomniejsza wynagrodzenie o 1/12 kwoty 556,02 zł. Nie stosuje on natomiast niższej lub wyższej kwoty wolnej – w efekcie samodzielnie trzeba ustalić jej wartość w rozliczeniu rocznym. W przypadku umów innego rodzaju, np. umów zlecenie, dzieło – płatnik nie stosuje w ogóle kwoty zmniejszającej podatek i pobiera zaliczkę na podatek od każdej złotówki zarobku. W tym wypadku całą kwotę zmniejszającą należy wykazać należy w rocznej deklaracji podatkowej.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy każdej osoby, która osiągnęła w danym roku dochody, nawet jeśli wykorzystanie odliczenia spowoduje, że nie ma potrzeby wpłacania żadnej kwoty.

Jedynie zupełny brak zarobków pozwala co do zasady ominąć ten obowiązek (choć taki przywilej dotyczy tylko części podatników – prowadzący działalność gospodarczą nawet jeśli nie zarobili ani złotówki muszą sporządzić roczne rozliczenie podatkowe).

W naszej Kancelarii można skorzystać z profesjonalnej pomocy w przygotowaniu rozliczenia rocznego PIT. Tu link https://kancelaria-golebiowska.com.pl/doradztwo-podatkowe/

2023-12-08T15:47:02+01:00