Kiedy jest możliwe oddłużanie w upadłości konsumenckiej?

Oddłużanie w procesie upadłości konsumenckiej bez konieczności składania wcześniejszego wniosku o upadłość przedsiębiorcy możliwe jest gdy:

1. Dłużnik, osoba niewypłacalna nigdy nie nie była przedsiębiorcą, nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej.

2. W okresie prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika-osobę niewypłacalną, nie powstało żadne niespłacone zobowiązanie ani też nie wystąpiła data niewypłacalności. Do niewypłacalności doszło poza okresem prowadzenia działalności gospodarczej.

3. W czasie prowadzenia działalności gospodarczej powstały zobowiązania wobec tylko jednego wierzyciela, W takiej sytuacji nie występuje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy z art. 21 ust. 1 p.u. z uwagi na brak wystąpienia stanu niewypłacalności wynikającego z wielości wierzycieli.

4. Data niewypłacalności powstała w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, a przedsiębiorca wyrejestrował działalność nie składając wcześniej obowiązkowego wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. W takiej sytuacji ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie wymagało powołania się we wniosku na klauzulę słuszności lub klauzulę humanitarną (o ile wystąpiły odpowiednie okoliczności ) ew. upływu 10 lat od momentu wyrejestrowania działalności gospodarczej.

Aby otrzymać profesjonalną poradę i ew. pomoc doradcy restrukturyzacyjnego w przeprowadzeniu tego procesu zapraszamy do kontaktu z nasza kancelarią.

2023-12-08T15:47:13+01:00