Jaki podatek od wynajmu pokoi i domków np. na lato.

Wiele osób, które mają w domu, czy mieszkaniu niewykorzystywaną powierzchnię myśli o dochodach z wynajmu. Gdy jest to turystycznie atrakcyjna miejscowość to coraz częściej właściciele przygotowują swoje pomieszczenia do wynajmu sezonowego, gównie w okresie wakacji czy ferii szkolnych.

Tego typu czynności, chociaż wykonywane okresowo, muszą być zorganizowane i powtarzalne (to mieści się w definicji działalności gospodarczej), dlatego mogą być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej.

Aby być w porządku wobec fiskusa należy wybrać odpowiednią formę opodatkowania. Dla wynajmu krótkoterminowego można wybrać rozliczanie na zasadach ogólnych, ryczałtem lub kartą podatkową jako pozarolnicza działalność gospodarcza lub odrębne źródło przychodów, tzw. najem prywatny

Wynajem krótkoterminowy nie jest usługą hotelarską.

 

Opodatkowanie wynajmu krótkoterminowego na zasadach ogólnych

Dochody wynajmu krótkoterminowego osiągane przez osoby fizyczne mogą być rozliczone podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych według progresywnej skali PIT, wg. stawki 18 % i 32% (forma domyślna – nie wymaga zgłoszenia), zarówno w przypadku, gdy najem jest prowadzony w formie działalności gospodarczej, jak również gdy ma charakter pobierania pożytków cywilnych z rzeczy (tzw. najem prywatny).

Możliwe tez jest wybranie rozliczania na zasadach jednolitej stawki 19% lub ryczałtu ewidencjonowanym (według stawki 8,5%).

 

Rozliczenie wynajmu krótkoterminowego ryczałtem

Regulacje podatkowe o zryczałtowanym podatku dochodowym m.in. uzyskanych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (i nie są kwalifikowane jako usługi hotelowe) określają stawkę zryczałtowanego podatku na poziomie 8,5%.

Dotyczy to także przychodów ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem oznaczonych PKWiU w dziale 55. Ryczałt od takich przychodów wynosi 17% i płacony przez przedsiębiorcę.

W niektórych przypadkach przedsiębiorca może skorzystać z obniżonej do 8% stawki podatku VAT lub nawet zwolnionej. Zależy to od zakwalifikowania rodzaju działalności w PKWiU.

 

Karta podatkowa przy wynajmie krótkoterminowym.

Wynajmując pokoje latem można też wybrać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej o ile spełnione są warunki określone w ustawie. Kwota miesięcznego ryczałtu, ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Jego wysokość uzależniona jet od wielkości miejscowości, w której wynajmowane są pokoje i co roku rośnie. W roku 2013 w miejscowościach o liczbie mieszkańców do 5 tys. mieści się między 61 a 140 zł.

Kartą podatkową mogą być objęte usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, także z wyżywieniem, o ile łączna ilość pokoi nie jest większa niż 12. Gdy w domkach znajduje się np. pokój dzienny z aneksem kuchennym oraz pomieszczenia sypialniane nie jest możliwe rozliczenie podatku kartą podatkową.

 

Zwolnienie wynajmu pokoi latem jako agroturystyki

Działalność agroturystyczna nie stanowi działalności rolniczej, która nie jest objęta ustawą o PIT, dlatego mają do niej zastosowanie zasady określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednak jest możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT. Daje on prawo do zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

W celu uzyskania porady dotyczącej indywidualnych zapraszamy do naszej Kancelarii.

 

2023-12-08T15:47:38+01:00