Jak ratować firmę przed upadłością?

Gdy zaczynają się kłopoty, to bywa, że przedsiębiorstwo nie nadąża z dostosowaniem się do zmieniającej się sytuacji. Z nowych firm statystycznie aż 7 na 10 nie jest w stanie przetrwać pierwszego roku działalności. Większość przedsiębiorców popełnia te same błędy.

Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy, których firmy upadają?

Ponoszą za wysokie koszty

Przedsiębiorcy ponoszą koszty mając nadzieję, że zakupione maszyny, usługi, samochody, surowce… przyniosą pożądane zyski. Często przy pogarszającej się sytuacji nie analizują kosztów albo wchodzą w kosztowne inwestycje bez analizowania bieżącej sytuacji finansowej firmy.

Źle zarządzają przepływem pieniędzy

Nie mają wiedzy i doświadczenia dotyczących podatków i bankowości. Ze źle rozumianej oszczędności nie zatrudniają kompetentnych w sprawach finansów pracowników i nie korzystają z doradców. Z czasem te braki skutkują słabnącą kondycję finansową firmy. Firmy nie upadają z powodu braku przychodów. Firmy bankrutują gdy właściciele nie są w stanie regulować należności.

Niechęć do poszukiwania pomocy poza firmą

. W sytuacji kryzysowej przedsiębiorcy często, udają, że nie dostrzegają problemów wewnątrz firmy lub szukają wrogów, których czynią odpowiedzialnymi za złą sytuację, zamiast przyznać się do porażki i poprosić o pomoc, gdy nie jest jeszcze na to za późno. To tak jak w mądrości Salomona – pycha zawsze kroczy przed upadkiem.

Spadający popyt na produkty lub usługi

Przedsiębiorcy nie prowadzą analizy ewentualnych problemów, z jakimi stykają się aktualni i potencjalni klienci. Nie analizują realizowanego w firmie procesu sprzedaży, mimo że jest tyle narzędzi elektronicznych do analizowania procesu sprzedaży.

Niewłaściwa polityka kadrowa

Zatrudnienie nieodpowiednich osób może skutkować pogorszeniem zniszczeniem zespołu. Zatrudnianie pracowników wiąże się z inwestycją (także finansową) w jego szkolenie do zadań, którymi ma zajmować się w Twojej firmie. Poza tym pracowników trzeba motywować do osiągania coraz lepszych wyników nie tylko wynagrodzeniem, ale np. pokazaniem ścieżki kariery. Brak dobrej atmosfery może bardzo źle wpływać na wyniki firmy. Bywa też tak, że przedsiębiorcy zatrudniają znajomych, których nie mogą zwolnić, mimo że oni generują straty.

Opór przed wprowadzaniem zmian

Zdarza się często, że firmy dokonują właściwej oceny sytuacji, samodzielnie lub z pomocą różnych doradców, ale nie wprowadzają zmian, bo wydają się one zbyt rewolucyjne. Wtedy firma pogrąża się w kolejnych problemach.

Niebezpieczni kontrahenci

Brak stałego analizowania umów i zasad współpracy, albo opieranie się wyłącznie na jednym strategicznym kontrahencie czy dużym kliencie może przewrócić firmę.

Jakie działania powinny być podjęte dla ratowania firmy przed upadłością?

  1. Należy ograniczyć koszty funkcjonowania firmy. Oszczędzać można na wszystkim.
  2. Sprzedać zbędny majątek i towary zalegające w magazynach.
  3. Skupiać się na rentownych inwestycjach, które stanowią potencjał ratunkowy.
  4. Renegocjować umowy.
  5. Szukać inwestorów.
  6. Negocjować z wierzycielami spłaty zadłużenia przez ułożenie wiarygodnego dla nich planu restrukturyzacyjnego.
  7. Uzyskać zgodę sądu na zamianę wniosku o upadłość wnioskiem restrukturyzacyjnym.

Pomóc w tym może doświadczony Doradca Restrukturyzacyjny.

2023-12-08T15:47:10+01:00