Czego nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, jakie ponosi przedsiębiorca w celu uzyskania przychodu z określonego rodzaju działalności. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ani ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają dokładnie wydatków, które mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu. Powszechnie uznaje się, że wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów to wydatki, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przez podatnika przychodu.

Są jednak takie wydatki, których nie możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu mimo ich związku z prowadzoną działalnością.

1. W pierwszej kolejności będą to wydatki na tzw. koszty reprezentacji:

 • opłacenie pobytu w hotelu dla kontrahenta zaproszonego na spotkanie,
 • okazjonalne imprezy firmowe,
 • szkolenie przedstawicieli handlowych.
 • dzieła sztuki.

 

2. Koszty pracy nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu:

 • wypłacone byłemu pracownikowi odszkodowanie,
 • praca członka rodziny pracownika firmy,
 • mandat karny wystawiony na pracownika,
 • zakup miejsca postojowego dla samochodu pracownika,
 • nie związane tematycznie z zajmowanym stanowiskiem szkolenie pracownika,
 • zapomoga dla pracownika,
 • świadczenia urlopowe,
 • odpis na ZFŚS.

 

3. Bezpośrednie koszty przedsiębiorcy nie będące kosztem przychodu:

 • ubezpieczenie zdrowotne w części nieodliczonej,
 • prowizje bankowe od transakcji prywatnych,
 • okulary dla przedsiębiorcy,
 • zakup kuchenki mikrofalowej nie będącej przedmiotem działalności,
 • diety dla przedsiębiorcy.

 

4. Koszty amortyzacji nie będące kosztem przychodu:

 • amortyzacja środka trwałego sfinansowano z dotacji UE,
 • odpisy od środka trwałego oddanego w nieodpłatne używanie,
 • amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro,
 • amortyzacja środków trwałych w części przekazanej na kapitał zapasowy.

5. Niektóre koszty samochodu nie stanowiące kosztów działalności:

 • limitowane koszty ubezpieczenia samochodu,
 • Używanie w firmie samochodu nie będącego środkiem trwałym,
 • naprawa samochodu nie objętego ubezpieczeniem dobrowolnym.

6. Inne wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu:

 • faktura kosztowa wystawiona na małżonka przedsiębiorcy,
 • strata z tytułu sprzedaży przedawnionej wierzytelności,
 • sankcje za naruszenie przepisów prawa,
 • wydatki dotyczące członków rady nadzorczej,
 • nieodpłatne przekazanie towarów,
 • składki na rzecz organizacji,
 • niezwrócona zaliczka,
 • składki ZUS opłacone za jedynego udziałowca spółki,
 • kary za nieterminowe usunięcie wad wykonanej usługi,
 • podatek od dochodów uzyskanych za granicą,
 • straty w środkach obrotowych,
 • zakup akcji sfinansowany ze środków obrotowych firmy.

W celu przeanalizowania konkretnych kosztów, czy mogą one stanowić koszty uzyskania przychodu zmniejszające dochód prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

2023-12-08T15:47:34+01:00