Przetarg upadłościowy na działkę Ludwików w gm. Teresin

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Adama Johaniuka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 222/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. 3 437 m kw., położonej w miejscowości Ludwików na terenie gminy Teresin, w powiecie sochaczewskim, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00039592/2 za cenę nie niższą, niż 82.500,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

Oferty pisemne należy składać do dnia 23 października 2018 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa nr 1.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 25 października 2018 r. o godz. 14.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52, 01-949 Warszawa.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 23 października 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 4.125,00 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Adam Johaniuk w upadłości

nr rach. 51 1090 1014 0000 0001 3489 6915

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, postanowienie Sądu z dnia 25.07. 2018 r. o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com.pl . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 222/17.

, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt X GUp 222/17 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 60/3 o pow. 3 437 m kw., położonej w miejscowości Ludwików na terenie gminy Teresin, w powiecie sochaczewskim, woj. mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PL1O/00039592/2 za cenę nie niższą, niż 82.500,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

Oferty pisemne należy składać do dnia 23 października 2018 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem Oferta przetargowa nr 1.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 25 października 2018 r. o godz. 14.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52, 01-949 Warszawa.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 23 października 2018 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 4.125,00 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :

Adam Johaniuk w upadłości

nr rach. 51 1090 1014 0000 0001 3489 6915

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, postanowienie Sądu z dnia 25.07. 2018 r. o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com.pl . oraz w aktach sprawy sygn. akt X GUp 222/17.

Ludwików działka 60/3

Ludwików działka 60/3

Ludwików

Ludwików

 

 

Ludwików 60-3

2018-11-17T12:19:52+00:00