Jaką wybrać stawkę amortyzacji samochodu osobowego?

Podstawowa roczna stawka amortyzacji wynosi 20%. Wynika ona z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Ustawy o podatku CIT i PIT dają możliwość wybierania różnych stawek amortyzacyjnych dla samochodów.  Jednak do zastosowania innych stawek niż podstawowa wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków. W określonych sytuacjach możliwe jest podwyższenie lub obniżenie stawki amortyzacji.  Dopuszczalne jest także zastosowanie stawki indywidualnej, jeśli samochód jest używany lub ulepszony przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych.

Kiedy można zastosować obniżoną stawkę amortyzacji samochodu?

Obniżoną stawkę stosują najczęściej przedsiębiorcy, którzy z dowolnych powodów zależy na obniżeniu kosztów uzyskania przychodów. Najczęściej jest to element optymalizacji podatkowej m. in. w przypadku konieczność rozliczenia straty z lat ubiegłych. W tym przypadku Ustawa daje możliwość zmiany stawki bez ograniczania decyzji podatnika jakimikolwiek warunkami. Ponieważ stawka amortyzacji jest obniżona, to roczne koszty uzyskania przychodów są niższe, za to zdecydowanie większą kwotę podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów gdy sprzeda auto. Obniżona stawka może być dowolna, pod warunkiem, ze jest większa niż zero, ponieważ spowodowałoby to niedokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Obniżenie stawki można rozpocząć od początku użytkowania auta, ale można też zacząć od początku każdego roku podatkowego. Z kolei od początku kolejnego roku podatkowego można podwyższyć uprzednio obniżoną stawkę. Nie może ona być wtedy wyższa niż stawka podstawowa 20% rocznie.

Kiedy można zastosować podwyższoną stawkę amortyzacji samochodu?

Dla samochodu osobowego stawka amortyzacji może być podwyższona współczynnikiem nie wyższym niż 1,4. To jest maksymalna wartość współczynnika. Przyjęcie tego współczynnika oznacza roczną stawkę amortyzacyjna dla samochodu osobowego na poziomie 28%.

Dla samochodu osobowego podwyższenie stawki podstawowej może nastąpić w sytuacji używania go:

  • w warunkach wymagających szczególnej sprawności technicznej lub
  • bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych.

 

Kiedy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji samochodu?

Stawkę indywidualną oblicza się, biorąc pod uwagę określone przepisami minimalne okresy amortyzacji. Dla samochodów osobowych minimalny okres amortyzacji wynosi 30 miesięcy. Czyli indywidualna roczna stawka amortyzacyjna dla samochodu osobowego nie może przekroczyć 40% , przy czym może być niższa, np. 30%.

Podwyższona stawka może dotyczyć samochodu pierwszy raz wprowadzonego do ewidencji środków trwałych danego podatnika. Poza tym samochód musi być uznany za używany lub ulepszony.

Podwyższoną stawkę indywidualną ustala się przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych. Nie ma możliwości jej ustalenia dla samochodu już amortyzowanego. Ważne jest również, aby ujmowany w ewidencji pojazd wcześniej w niej nie figurował.

2023-12-08T15:47:24+01:00