Jak założyć firmę?

Bezrobocie osiąga ponad 10%. Coraz więcej osób musi albo chce zostać przedsiębiorcą i wziąć sprawy w swoje ręce aby samodzielnie decydować o swoim losie.  Najważniejszy jest pomysł, nawet jeśli ten pomysł pochodzi od byłego pracodawcy, to trzeba go przeanalizować, czy mamy szansę rozwinąć naszą nową firmę i w jakim kierunku. Od tego będzie zależało jak tą nową firmę zarejestrować.

Jaką formę prawną nowej firmy przyjąć?

Jaki rodzaj działalności chcemy prowadzić: czy indywidualną działalność gospodarczą czy też będziemy tworzyć firmę w ramach spółki cywilnej lub spółki z o.o. Gdy będziemy działać jednoosobowo w małym zakresie wybierzemy najprędzej jednoosobową działalność gospodarczą, gdyż jest najprostsza i najlepsza dla małych przedsiębiorstw. Następny temat to:  jaki sposób opodatkowania będzie dla naszej jednoosobowej firmy najlepszy. Mamy do wyboru: kartę podatkową, podatek liniowy, ryczałt oraz opodatkowanie wg skali podatkowej. Każdy z tych rodzajów wiąże się z pewnymi możliwościami i ograniczeniami, dlatego trzeba to przemyśleć. Warto poradzić się doradcy podatkowego.

Jak wypełnić  formularz zgłoszeniowy?

Ministerstwo Gospodarki  stworzyło platformę internetową “Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” W skrócie CEIDG.  Wniosek  zwany CEIDG-1 można wypełnić  on-line samodzielnie lub z pomocą doradcy. Wniosek można wydrukować, podpisać  i złożyć  w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku i wysłania go listem poleconym, jednak w tym przypadku konieczne będzie poświadczenie notarialne naszego podpisu, co już na samym początku generuje nam koszty i jest mało praktyczne.

Co to jest Regon, NIP i po co jest zgłoszenie do ZUS?

Wniosek o otworzenie działalności gospodarczej (zwany CEIDG-1) umożliwia nie tylko wpisanie nas do ewidencji, ale jest jednocześnie zgłoszeniem  do pozostałych urzędów, z którymi będziemy się rozliczać podczas prowadzenia działalności. Dzięki zgłoszeniu  na formularzu CEIDG-1 nie musimy składać oddzielnego wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, nie potrzebujemy też oddzielnego formularza z prośbą o nadanie numeru REGON. Wniosek CEIDG-1 pozwala też zgłosić lub zaktualizować numer NIP. Także nie będziemy musieli udawać się z oddzielnym zgłoszeniem do ZUS-u, gdyż wniosek ten automatycznie kierowany jest także do tej instytucji. Co więcej – we wniosku od razu możemy zaznaczyć, czy chcemy opłacać składki na preferencyjnych, czyli obniżonych zasadach. Ostatnio rzeczą, którą załatwiamy we wniosku jest wybór formy opodatkowania.

Co to jest Polska Klasyfikacja Działalności?

Polska Klasyfikacja Działalności to mownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki gospodarcze. PKD ustalała symbole, nazwy i zakres grupowań klasyfikacyjnych działalności gospodarczej na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności określane są jako: przeważające, drugorzędne, pomocnicze. Z listy PKD należy wybrać rodzaj dzielności jaką planujemy wykonywać.

Czy musimy mieć konto w banku i pieczątkę?

Kiedy nasz  wniosek  CEIDG-1   zostanie zaakceptowany, będziemy mieli swój numer REGON, formalności z ZUS-em zostaną zakończone, możemy nazywać się przedsiębiorcami. Jednak to nie wszystkie działania, które będą przydatne w działaniu firmy.  Nie ma obowiązku, ale warto założyć bankowe konto firmowe, na które będą wpływały pieniężne od klientów za wykonane usługi lub sprzedany towar. Pozwoli to sprawniej zarządzać finansami firmy. Każdy bank może wymagać innego kompletu dokumentów umożliwiającego założenie konta firmowego, ale z pewnością przyda się do tego wniosek z CEIDG, a także firmowa pieczątka. Na niej powinny się znaleźć takie informacje jak:

– nazwa firmy (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wskazane jest aby na pieczątce znalazło się imię i nazwisko)

– adres siedziby firmy

– numer REGON

– numer NIP

Mając już załatwione wszystkie formalności można rozpocząć świadczenie usług lub sprzedaż, czy inną działalność zaplanowaną w ramach utworzonej firmy. Jeśli jednak uważasz, że nie poradzisz sobie ze wszystkimi formalnościami, możesz poprosić o pomoc pracowników biura podatkowego.

 

2015-03-10T02:47:42+00:00